Muzika

Kauno styginių kvarteto edukacinis projektas

kronika

iliustracija
Kauno kvartetas ISM universitete

Kauno styginių kvartetas (Karolina Beinarytė, smuikas, Dalia Terminaitė, smuikas, Eglė Karžinauskaitė, altas, Saulius Bartulis, violončelė) parengė naują edukacinį projektą „Visų laikų modernistai“. Juo siekiama netradiciškai supažindinti klausytojus su įvairių epochų muzika, stiliais, grojimo maniera, burti profesionaliąją muziką vertinančią publiką, formuoti rafinuotesnius visuomenės muzikinės kultūros estetinius poreikius. Šia koncertine edukacine programa, „gyvu“ kvarteto griežimu bei įtaigiu muzikologo (Julius Kuzinas) pasakojimu norima perteikti muzikinės kalbos evoliuciją, skirtingas atlikimo stilistikas ir atskleisti kiekvienos epochos (renesanso, baroko, romantizmo ir šių dienų kompozitorių modernistų) ypatybes, novatoriškumą, stilių įvairovę.

Kvartetas tikisi, kad šis projektas padės jaunimui atrasti ir atpažinti ištisas epochas bei konkrečius kompozitorius. Žodis „modernizmas“ nusako iki tol buvusių meno tradicijų neigimą, unikalumo siekimą, neįprastų meninių priemonių naudojimą, todėl, kvarteto teigimu, kiekvienos epochos meno (šiuo atveju muzikos) genijai – patys tikriausi tos epochos modernistai.

Penkių koncertų cikle skamba G. de Machault, G.P. da Palestrinos, J.S. Bacho, J. Haydno, W.A. Mozarto, F. Schuberto, M.K. Čiurlionio bei šiuolaikinių kompozitorių kūriniai.

Koncertai jau įvyko Punsko (Lenkija) 1 laipsnio muzikos mokykloje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Likę ciklo koncertai numatyti Kauno dailės institute ir Kauno medicinos universitete.

Nuo pat susikūrimo 1981 metais Kauno kvartetas, Talino (1983) ir Voronežo (1987) konkursų diplomantas, sugrojęs per 1700 koncertų Lietuvoje ir daugelyje užsienio šalių, aktyviai dalyvauja edukacinėse programose: surengta koncertų-paskaitų apie M.K. Čiurlionio kūrybą styginių kvartetui Helsinkio universitete, Joenso (Suomija) mokyklose, edukacinių koncertų Potsdamo (Vokietija) akademinei visuomenei su šiuolaikine lietuvių kompozitorių kūryba, koncertų-diskusijų Lietuvos ateitininkų organizacijoje, koncertų ciklas jaunimui Kauno filharmonijoje, Kauno vidurinėse mokyklose, 2003 m. edukacinis koncertų ciklas „Styginių kvarteto žanro raida“ Kauno universitetuose.

7MD inf.