Bibliografija

Bibliografinės žinios

sausio 5–14

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Antrasis Gralis : trileris / Boris von Smercek ; iš vokiečių kalbos vertė Julija Navickaitė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). - 357, [3] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-24-380-5 : [25 Lt 96 ct]

Baltas kvadratas juodame fone : eilėraščiai / Daiva Molytė-Lukauskienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Vilnius : Logotipas). - 72 p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-39-455-4 : [12 Lt 38 ct]

Dorė biblija : romanas / Torgny Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 209, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-39-444-9 (įr.) : [15 Lt 24 ct]

Drakono naktis : romanas / Peggy Webb ; iš anglų kalbos vertė Edita Rimavičiūtė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : Dajalita, 2007. - 250, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-691-30-1 : [7 Lt]

Geriausia, kas kada nors buvo padaryta : romanas / Sandra Newman ; [iš anglų kalbos vertė Regina Bylienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : Dajalita, 2006 (Kaunas : Aušra). - 394, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-576-61-8 : [10 Lt]

Iliuzijų nelaisvėje : romanas / Agata Mur. Į skirtingas puses : romanas / Mechelija Aizeks ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2006 (Kaunas : Aušra). - 300, [2] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-00-493-4 (įr.) : [10 Lt 20 ct]

Iš lėto į jūrą : eilėraščiai / Ieva Sigita Naglienė ; [dailininkas Saulius Mušinskas]. - Telšiai : [Spaudos lankas], 2006 (Telšiai : Spaudos lankas). - 50, [3] p. : iliustr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-627-12-3

Juodoji rožė : [romanas] / Nora Roberts ; [vertė Vilma Krinevičienė]. - Kaunas : Jotema, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 294, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-13-094-6 (įr.)

Juozas iš Lieplaukės : laisvės šauklys : [MLM biblioteka] / Aras Blinda. - [Telšiai : Spaudos lankas], 2006. - 318 p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-627-10-7

Kaip ir anuomet : romanas / Liudas Gustainis. - Kaunas : [Savaitraštis “Nemunas”], 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 289, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-411-52-1

Katės lopšys : [romanas] / Kurt Vonnegut ; [iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis]. - Kaunas : Kitos knygos, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 303 p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-640-23-5 (įr.) : [22 Lt]

Koketavimas su praeitimi : lyrinės miniatiūros ir poezija / Chuanas Viktoras Spitrys. - Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2006. - 156, [1] p. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9986-667-30-5 : [15 Lt]

Lauksiu atsakymo : laiškai ir novelės / Vytautas Kubilius ; sudarė Janina Žėkaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Arx Baltica). - 494, [2] p. : portr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-461-9 (įr.) : [26 Lt 67 ct]

Lygiosios trunka akimirką : [romanas] / Icchokas Meras. - Vilnius : “Baltų lankų” leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 190, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-23-040-1 (įr.)

Meilė choleros metu : romanas / Gabriel García Márquez ; iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 455, [1] p. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-24-361-9 (įr.) : [35 Lt 57 ct]

Pasaulio pabaiga : apsakymai ir apysakos / Jaroslavas Melnikas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Vilnius : Sapnų sala). - 221, [2] p. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-39-454-6 : [15 Lt 24 ct]

Pėdos kopose : [eilėraščiai] / Algirdas Venckus. - [Vilnius : Žygimantų spaustuvė, 2005] (Vilnius : Žygimantų sp.). - 190 p. : iliustr., portr. - Tiražas [300] egz.

Šiaurėje. Termografos : eilėraščiai / Sigita Tamošauskaitė ; [nuotraukų autorė Sigita Tamošauskaitė]. - Telšiai : Spaudos lankas, 2006 ([Telšiai : Spaudos lankas]). - 47, [1] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-627-09-3

Tiltas per amžinybę : romanas / Richard Bach ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Standartų sp.). - 285, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-02-511-7 (įr.) : [21 Lt 05 ct]

Tito Ylos karjera : poemos, pasakėčios, epigramos / Petras Žemkauskas. - Kaunas : Kalendorius, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 187, [5] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-768-96-9

Tokios tokelės : [atsiminimai] / Edvardas Uldukis. - Vilnius : [A. Malinausko individuali įmonė], 2007 ([Vilnius] : A. Malinausko IĮ). - 228, [3] p. - Tiražas 500 egz. - ISBN 9955-580-30-5 : [7 Lt]

Trys savo gyvenimo dainiai: Casanova, Stendhalis, Tolstojus : biografinės esė / Stefan Zweig ; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 299, [3] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-39-445-7 (įr.) : [19 Lt 52 ct]

Tu man papasakok : etnoapysaka, novelės / Ema Mikulėnaitė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Aušra). - 166, [2] p. - Tiražas 700 egz. - ISBN 9986-39-450-3 (įr.) : [15 Lt 24 ct]

Tūboto gaidžio metai : romanas / Kazimieras Barėnas. - Šiauliai : Literatūros almanacho “Varpai” redakcija, 2006 (Šiauliai : Saulės sp.). - 239, [1] p. - Tiražas [800] egz. - ISBN 9955-667-05-2

Visi įkalčiai : [romanas] / Patricia Cornwell ; iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė. - Vilnius : “Baltų lankų” leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 382, [1] p. - (Savaitgalio detektyvas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-23-038-X

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras