Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 5–14

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

5 d. 19 val. — PREMJERA! P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

6 d. 18 val. — G. Verdi „KAUKIŲ BALIUS“. Dir. — M. Staškus

7 d. 12 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

9 d. 18 val. — S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. — M. Staškus

11 d. 18 val. — R. Strausso „SALOMĖJA“. Dir. — J. Kaspszykas

12 d. 18 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Staškus

13 d. 18 val. — J.F. Halévy „ŽYDĖ“. Dir. — M. Staškus

14 d. 12 val. — B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

5 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

6 d. 18 val. — Premjera! M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

7 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

7 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

9 d. 18 val. — J.W. Goethe’s „FAUSTAS“. Rež. — E. Nekrošius

10 d. 18 val. — J. Dautarto „PASKENDUSI VASARA“. Rež. — J. Dautartas

11 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

12 d. 18 val. — J. Glinskio „VIENO TĖVO VAIKAI“. Rež. — G. Padegimas

13 d. 18 val. — J. Ortono „GROBIS“. Rež. — A. Večerskis

14 d. 18 val. — G. Flaubert’o „MADAM BOVARI“. Rež. — J. Vaitkus

Mažoji salė

6 d. 15 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

13 d. 16 val. — L. Hallo „ŠAUKŠTAVEIDĖ STAINBERG“. Rež. — M. Misiūnaitė

14 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

Vilniaus mažasis teatras

5, 6 d. 12 ir 15 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS“. Rež. — R. Tuminas

7, 10 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

11, 12 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

13 d. 18.30 — K. Abe’s „MOTERIS SMĖLYNUOSE“. Rež. — L. Adomaitienė

14 d. 18.30 — B. Srbljanović „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 12, 15 val. — V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. — A. Vidžiūnas

(Salė 99)

12, 13 d. 18 val. — PREMJERA! W. Gombrowicziaus „IVONA, BURGUNDO KUNIGAIKŠTYTĖ“. Rež. — J. Vaitkus, scenogr. — G. Makarevičius, komp. — A. Jalianiauskas. Vaidina I. Daunoravičiūtė, R. Kazlas, S. Janušauskaitė, A. Bialobžeskis, T. Kizelis, A. Pukelytė, A. Jalianiauskas, D. Morozovaitė, K. Andrejauskaitė, N. Gadliauskas, A. Storpirštis, D. Kuodytė, A. Baukutė, V. Taukinaitis

14 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

Rusų dramos teatras

5 d. 19 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas

6 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — G.di Capua (Sankt Peterburgas)

7 d. 12 val. — J. Ščiuckio „RAUDONKEPURAITĖ“. Rež. — J. Ščiuckis

7, 14 d. 18 val. — PREMJERA! R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI“. Rež. — A. Girba

11 d. 19 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua

12 d. 19 val. — C. Magnier „NEDELSDAMA APSIRENKITE, MADMUAZEL!“. Rež. — J. Popovas

13 d. 12 val. — J. Švarco „PELENĖ“. Rež. — J. Popovas

13 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

14 d. 12 val. — J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. — J. Ščiuckis

Oskaro Koršunovo teatras

10, 11 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — M. Ravenhillo „SHOPPING AND FUCKING“. Rež. — O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

6 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

7 d. 12 val. — „JUODOJI VIŠTA“. Rež. — R. Driežis

13 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

14 d. 12 val. — J. Kunčino „RAGANA IR LUKOŠIUKAS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

6 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

7 d. 14 val. — N. Indriūnaitės „MUZIKINĖ DĖŽUTĖ“. Rež. ir dail. — J. Skuratova

13 d. 14 val. — K. Csato „SENELĖS PASAKA“. Rež. — K. Csato

14 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Rež. — N. Indriūnaitė

Ramūno ateljė

Latako g. 1—1

11 d. 19 val. — M. Duras „Meilės negali prisiminti“. Rež. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

5 d. 19 val. Palėpės salėje — Th. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

6 d. 16 val. Didžiojoje scenoje — F. Dostojevskio „NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ“. Rež. — G. Varnas

9, 10, 14 d. 18 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

10, 11, 13 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

11 d. 19 val. Didžiojoje scenoje — P. Turrini „ŽIURKIŲ MEDŽIOKLĖ“. Rež. — Th. Hinterbergeris (Austrija)

12 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

12, 13 d. 19 val. Ilgojoje salėje — PREMJERA! „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

14 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Carr „PORTIJA KOGLEN“. Rež. — G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

5 d. 18 val. — J. Offenbacho „Orfėjas pragare”. Dir. — V. Visockis

6 d. 18 val. — J. Strausso „Naktis Venecijoje“. Dir. — J. Geniušas

7 d. 12 val. — kalėdinis baleto artistų koncertas vaikams

7 d. 18 val. — Ch. Gounod „Margarita”. Dir. — J. Geniušas

10, 11 d. 18 val. — I. Kalmano „Grafaitė Marica“. Dir. — J. Janulevičius

12 d. 18 val. — dainininkės I. Milkevičiūtės rečitalis. Pianistas R. Mickus

13 d. 18 val. — J. Kanderio „Zorba”. Dir. — V. Visockis

14 d. 12 val. — W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita”. Dir. — V. Visockis

14 d. 18 val. — R. Rodgerso „Muzikos garsai”. Rež. — N. Petrokas

Kauno kamerinis teatras

6 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

7 d. 18 val. — C. Magnier „BLEZAS“. Rež. — S. Rubinovas

11, 12, 14 d. 18 val. — J.K. Jeromo „Trise valtimi“. Rež. — S. Rubinovas

13 d. 18 val. — G. Tabori „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno valstybinis lėlių teatras

6, 7 d. 12 val. — „KALĖDŲ NAKTIES PASLAPTIS“. Rež. — A. Stankevičius

13 d. 12 val. — „LINKSMIEJI GAIDŽIUKAI“. Rež. — A. Stankevičius

14 d. 12 val. — „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. — A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

6 d. 18 val. — I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Rež. — K. Macijauskas

7 d. 12 val. — S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. — B. Gražys

7 d. 18 val. — M. Gavrano „VISKAS APIE MOTERIS“. Rež. — D. Tamulevičiūtė

13 d. 18 val. — V. Krėvės „RAGANIUS“. Rež. — K. Macijauskas

14 d. 12 val. — J Marcinkevičiaus „Princo, Bocmano ir Jungos nuotykiai“. Rež. — J. Lingys

14 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

7 d. 12 val. — K. Fries „ATSIKRAUSTO KIAULĖ“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

6 d. 18 val. — „...SU MEILE — MARLENE DIETRICH“. Rež. — R. Steponavičiūtė

7 d. 12 val. — „KUKUČIO KELIONĖ“. Inscenizacijos aut. ir rež. — I. Norkutė

7 d. 18 val. — R. Lamoureux „SRIUBINĖ“. Rež. — N. Mirončikaitė

12 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis

13 d. 18 val. — S. Šaltenio „KAIP UŽMUŠT JASONĄ?“ Rež. — R. Steponavičiūtė

14 d. 12 val. — „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“. Rež. — N. Mirončikaitė

14 d. 18 val. — R. Harlingo „PLIENINĖS MAGNOLIJOS“. Rež. — R. Steponavičiūtė