Bibliografija

Bibliografinės žinios

BENDRASIS SKYRIUS

Apie pamėklinę būtį : ir kiti etiudai / Arūnas Sverdiolas. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 262, [1] p. - (Idėjos). - Santr. angl. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-23-029-0

ETNOGRAFIJA

Lietuvių tautinis kostiumas = Lithuanian national costume / Teresė Jurkuvienė ; [vertė į anglų kalbą Ieva Stasiūnaitė] ; Lietuvos liaudies kultūros centras. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 246, [1] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Gretut. tekstas liet., angl. - Santr. angl. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-23-020-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

10 ½ pasaulio istorijos skyrių : [romanas] / Julian Barnes ; [vertė Rasa Drazdauskienė]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 349, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-39-431-7 (įr.)

Ahasferas : pasakos / Robertas Keturakis. - Kaunas : Atmintis, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 122, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9986-760-65-8

Apsikabinkit, žmonės, susitikę : [religiniai apmąstymai ir poezija] / Jūratė Kliknaitė-Sakalauskienė ; [iliustracijos autorės, Melanijos Širvienės, Stasio Krasausko]. - 2-asis papild. leid. - [Ukmergė] : Valdo leidykla, 2006. - 176 p. : iliustr. - Tiražas [600] egz. - ISBN 9986-853-99-0 : [6 Lt]

Atminimų spalva : [romanas] / Geoff Dyer ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 262, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-23-023-1

Einu = The roadling : poezija / Artūras A. Skučas ; [į anglų kalbą vertė Vilūnė Kaknevičiūtė, Tadas Klimas ; fotografijos autoriaus]. - Vilnius : [Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija], 2006 (Domeikava (Kauno raj.) : Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras). - 63, [2] lap. : iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. - Tekstas vienoje lapo pusėje. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-738-75-X (įr.)

Exemplum : [eilėraščiai] / Eugenijus Ališanka. - Vilnius : Vaga, [2006] (Kaunas : Aušra). - 102, [2] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 5-415-01874-3

Įprasmintų dienų aidai : eilėraščių rinktinė / Genovaitė Vladislava Masiulytė-Bagačiūnienė ; [dailininkė Valerija Dauginienė]. - [Vilnius : Savo, 2006]. - 94, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [350] egz. - ISBN 9986-559-80-4

Iš širdies - širdin : [eilėraščiai / sudarytoja Vida Ramoškienė ; dailininkas Česlovas Gnižinskas]. - Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2006 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 49, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [120] egz. - ISBN 9955-694-09-2

Išrinktoji : romanas / Petras Burgaila. - [Kaunas] : Medicina ir dar kas kas visiems [i.e. Medicina visiems], 2005 (Vilnius : Spauda). - 244, [3] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-578-31-0 (įr.)

Antanas Klementas : Lietuvos bajoro ir rašytojo portretas / Vita Gaigalaitė. - Vilnius : Vaga, [2005] (Kaunas : Aušra). - 125, [3] p. : faks. - Tiražas [400] egz. - ISBN 5-415-01842-5

Moterys ir meilužiai : romanas / Edmund Katan. - [Raudondvaris (Kauno raj.) : Ž. Kačanauskas], 2006 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 333, [1] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-665-70-X

Poetikos įvadas : literatūros teorijų apžvalga / Gérard Dessons ; iš prancūzų kalbos vertė Nijolė Keršytė, Jūratė Žalgaitė Kaya. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 238, [1] p. - (Idėjos). - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-23-014-2

Sausio naktis : [eilėraščiai] / Leonas Milčius ; [iliustravo Vanda Dūdienė]. - Raudondvaris (Kauno raj.) [i.e. Utena] : Utenos spaustuvė, 2005 ([Utena : Utenos sp.]). - 34 p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-626-54-2

Sueiliuotas gyvenimas : eilėraščiai / Irena Tamošaitienė. - Jonava : Jonava, 2006. - 83, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-621-47-8 : [6 Lt 70 ct]

Svajonių takais : eilėraščiai / Marija Inkrataitė-Blažulionienė ; [iliustravo Reda Konovalovienė]. - Jonava : Jonava, 2006. - 151, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-621-41-9 : [8 Lt]

Ta palaiminga klevų šviesa : pilietinių esė kūrybinio rašymo studija III-ojo amžiaus universitete / Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras ; [sudarytojai R. Aškinytė, L. Degėsys]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VPU l-kla). - 159, [1] p. - Tiražas 150 egz. - ISBN 9955-20-056-1 : [18 Lt]

Trys pjesės / Sigitas Parulskis ; [sudarė Audronis Liuga, Ramunė Balevičiūtė]. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2006] (Vilnius : Logotipas). - 173, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-23-022-3

Vieneri metai mėšle : [romanas] / Stephen Clarke ; iš anglų kalbos vertė Ieva Stasiūnaitė. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 275, [1] p. - (Savaitgalio knyga : SK). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-23-019-3 (įr.)

Žiedas : paskutiniojo tamplieriaus palikimas : [romanas] / Jorge Molist ; iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitienė. - Vilnius : Versus aureus, [2006] (Kaunas : Aušra). - 439, [1] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-699-22-1 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Gyvastėlių nerimas : tekstai vaikams / Ona Jankauskienė ; [iliustracijos Kęstučio Zuikausko]. - Jonava : Jonava, 2006. - 39, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-621-45-1 : [5 Lt]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras