Muzika

KONCERTAI

liepos 28–rugpjūčio 6

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Vasaros festivalis "Kuršių nerija 2006"

29 d. 20 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje, 30 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje - festivalio orkestras "Musica humana". Solistai I. Prudnikovaitė (mecosopranas), A. Vizgirda (fleita), O. Jonaitytė (fleita), R. Beinaris (obojus). "J.S. Bachas ir lietuvos muzika" (I)

VIII. 1 d. 20 val. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje, 2 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje - festivalio orkestras "Musica humana". Solistai G. Skėrytė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas), A. Vizgirda (fleita), R. Beinaris (obojus). Programa "W.A. Mozartas ir A. Salieri"

VIII. 4 d. Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje, 5 d. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje - "Vilniaus brass" kvintetas: L. Lapė (trimitas), T. Vaičiulis (trimitas), L. Dakinevičius (valtorna), M. Balčytis (trombonas), S. Kirsenko (tūba). Solistai S. Jančaitė (sopranas), A. Vizgirda (fleita). Programoje A. Holborne, M. Peersono, C. Lavallée, C. Saint-Saėnso, A. Mellnäs, J. Juozapaičio, G. Kuprevičiaus, A. Remesos kūriniai

Lietuvos kamerinio orkestro koncertų ciklas "Nakties serenados"

Palangos Gintaro muziejuje

28 d. 20 val. - Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas V. Čepinskis (smuikas). Dir. - M. Pitrėnas. Programoje W.A. Mozarto, E. Elgaro, B. Britteno kūriniai

30 d. 20 val. - Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas S. Einikis (valtorna). Programoje W.A. Mozarto, A. Salieri ir kt. kūriniai

VIII. 1 d. 20 val. - Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas T. Gricius (trimitas). Dir. - G. Maisas (Vokietija). Programoje W.A. Mozarto, V. Bellini, G. Tartini, J. Haydno kūriniai

"Šokoladinis Mocartas jaunimui"

30 d. 17 val. Birštone, Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, - S. Trimakaitė (sopranas), A. Staškus (vargonai)

Vilnius

Kristupo vasaros festivalis

28 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje - "Kristupo gitaros". Baltijos gitarų kvartetas: I. Baltmiškytė, Z. Čepulėnas, S.S. Lipčius, S. Krinicinas. Programoje J. Pachelbelio, G.Ph. Telemanno, F. Soro, J.S. Bacho, J. Juozapaičio, J. Tamulionio ir kt. kūriniai

30 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje - "Sakralinės muzikos valandos". J. Drake’as (vargonai, JAV). Programoje J.S. Bacho, G. Weitzo, A. Guilmant’o, F. Mendelssohno, W. Besto, F.D. Ashdowno kūriniai

30 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje - Duisburgo filharmonijos choras (Vokietija),

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, A. Leisse (sopranas, Vokietija), R. Babickaitė (mecosopranas, Vokietija), A. Rubežius (tenoras), I. Misiūra (bosas). Dir. - M. Strümpe. Programoje W.A. Mozarto kūriniai

VIII. 1 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje - "Kristupo gitaros". R. Eversas (gitara, Vokietija), B. Kradolferis (aktorius, Vokietija)

2 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje - "Kristupo gitaros". P. Steidlas (gitara, Čekija). Programoje N. Coste’s, L.R. Legnani, J.S. Bacho, L. Janačeko, I. Albenizo kūriniai

4 d. 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje - "Kristupo gitaros". Tarptautinis studentų koncertas. P. Garibay (gitara, Meksika), F.M. Restrepo (gitara, Kolumbija), V. Gorbachas (gitara, Rusija), P. Kluskinas (gitara, Rusija). Programoje E. Cordero, A. José, M. Arnold, A. Ginasteros ir kt. kūriniai

6 d. 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje - J. Trummer (vargonai, Austrija). Programoje J.S. Bacho, W.A. Mozarto kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

29 d. 18 val. - J. Kazakevičiūtė (vargonai). Programoje J.S. Bacho, F. Schmidto, G. Bovet kūriniai

Kaunas

XI Pažaislio muzikos festivalis

28 d. 18 val. Šv. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje - A. Budrys (klarnetas), I. Budrytė (vargonai, Vokietija). Programoje J.S. Bacho, C. Börmanno, C.M. Weberio kūriniai

29 d. 18 val. Pranciškonų vienuolyno šv. Jurgio bažnyčioje - W.A. Mozarto gimimo 250-osioms metinėms. Duisburgo filharmonijos choras (meno vad. ir dir. - M. Strümpe, Vokietija), Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. - D. Katkus). Solistai A. Leisse (sopranas, Vokietija), R. Babickaitė (mecosopranas), A. Rubežius (tenoras), I. Misiūra (bosas). Dir. - M. Strümpe (Vokietija). Programoje W.A. Mozarto Didžiosios mišios

30 d. 18 val. Kauno rotušėje - I. Milkevičiūtė (sopranas), B. Vainiūnaitė (fortepijonas). Programoje F. Couperino, W.A. Mozarto, J. Brahmso, B. Britteno, S. Vainiūno, B. Budriūno, J. Tallat Kelpšos kūriniai

VIII. 4 d. 19 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje, 5 d. 17 val. Skarulių šv. Onos bažnyčioje - "International Brass": W. Huppertzas (trimitai, Nyderlandai), W. Jankus (trimitai), W. Junkeris (valtorna, Vokietija), Th. Lindtas (trombonas, Vokietija), M. Hallas (tūba, D. Britanija). Programoje G.F. Händelio, J.S. Bacho, S. Scheidto ir kt. kūriniai

5 d. 15 val. M. Žilinsko dailės galerijoje - D. Šostakovičiaus gimimo 100-osioms metinėms. Kauno styginių kvartetas: K. Beinarytė (I smuikas), D. Terminaitė (II smuikas), D. Sauspreikšaitytė (altas), S. Bartulis (violončelė). Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Programoje D. Šostakovičiaus, J. Gruodžio, F. Bajoro kūriniai

6 d. 17 val. Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje - A. Krikščiūnaitė (sopranas),

A. Taločka (klarnetas), A. Kisieliūtė (fortepijonas). Programoje L. Spohro, R. Wagnerio, E. Chaussono kūriniai

Druskininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

"Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu"

30 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - Ž. Survilaitė (vargonai), A. Dingelis (tenoras), D. Gudelevičiūtė (altas)

30 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje - J. Kazakevičiūtė (vargonai), S. Dirsė (baritonas)

M.K. Čiurlionio studijų savaitė

VIII. 2 d. 20 val. sanatorijoje "Lietuva" - "Smuiko muzikos šventės" pradžios koncertas. D. Galvydytė (smuikas, D. Britanija), M. Jatkauskaitė (fortepijonas, D. Britanija). Smuiko muzikos šventės meno vadovai ir smuikininkų meistriškumo kursų pedagogai, Petru Munteanu (Vokietija), D. Stulgytė–Schmalenberg (Vokietija), G. Vitėnaitė, kamerinio orkestro vadovas T. Schmalenbergas (Vokietija). Programoje M.K. Čiurlionio, J. Brahmso, C. Saint–Saėnso kūriniai

3 d. 10 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje - konferencijos "M.K. Čiurlionis ir pasaulis" atidarymas

11 val. V.K. Jonyno galerijoje - baltarusių dailininko J. Drazdovičiaus tapybos darbų parodos "Iš fantastinių paveikslų ciklo Kosminės serijos" atidarymas

12 val. Lietuvos banko poilsio namuose - konferencija "M.K. Čiurlionis ir pasaulis". Pranešėjai K. Miškinienė, J. Bruveris, N. Usova (Baltarusija), R. Ritter (Vokietija), V. Juodpusis, G. Žiobakienė

16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje - videosesija "Čiurlionio idėjų šviesa". Susitikimas–pašnekesys su režisieriumi ir poetu V.V. Landsbergiu bei M.K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtoju L. Fleidermanu (Maskva)

20 val. sanatorijoje "Lietuva" - smuiko muzikos koncertas. D. Juškys (smuikas, Vokietija), D. Bagdonaitė (fortepijonas). Programoje J. Brahmso, E. Balsio, J. Pakalnio, P. de Sarasate’s ir kt. kūriniai

4 d. 10 val. Lietuvos banko poilsio namuose - konferencija "M.K. Čiurlionis ir pasaulis". Pranešėjai A. Gaižutis, A. Andrijauskas, S. Jastrumskytė, E. Ignatonis, R. Aleknaitė–Bieliauskienė, R. Sadauskas, S. Urbonas

16 val. sanatorijoje "Lietuva" - J. Valiušaičio fotografijų parodos "Gyvenimas Apvaizdos vyzdy" atidarymas

16.15 sanatorijoje "Lietuva" - kino filmų popietė "M.K. Čiurlionis ir kinematografas".

A. Dirdovskio autorinio trumpametražio filmo "Allusion" premjera. A. Dirdovskio filmo "Vilius Gabrielius. Septintas sąsiuvinis" peržiūra. Susitikimas su režisieriais A. Dirdovskiu, Z. Putilovu ir fotografu J. Valiušaičiu. Vedėjas S. Urbonas

17.30 sanatorijoje "Lietuva" - M. Krukausko audiovizualinės kompozicijos M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais

19.30 Druskininkų miesto muziejuje - kamerinės muzikos koncertas. Trio "Kaskados": R. Mataitytė (smuikas), A. Šikšniūtė (fortepijonas), E. Kulikauskas (violončelė). Programoje C. Saint–Saėnso, A. Dvoržako kūriniai

5 d. 9.30 - ekskursija po M.K. Čiurlionio pamėgtas vietoves Druskininkų apylinkėse

12 val. miško muziejuje "Girios aidas" - "Čiurlioniškoji gamtos dvasia". Poetinė-muzikinė popietė "Kūrėjas ir gamta". Dalyvauja R. Sadauskas (rašytojas), D. Sadauskas (baritonas)

15 val. - ekskursija į Liškiavą

15.30 Liškiavos bažnyčioje - meistriškumo kursų smuikininkų koncertas

16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje - fortepijoninės muzikos koncertas. F. Thomas (Vokietija). Programoje J.S. Bacho, M.K. Čiurlionio, J.S. Bacho– F. Busoni, F. Schuberto–F. Liszto kūriniai

21.30 Druskininkų miesto muziejaus terasoje - Čiurlionio kvartetas. Programoje M.K. Čiurlionio, W.A. Mozarto kūriniai

6 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejuje - A. Daraškaitė (smuikas, D. Britanija), D. Bagdonaitė (fortepijonas). Programoje F. Geminiani, F. Mendelssohno, E. Chaussono, C. Debussy, M. de Fallos kūriniai

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - J. Okruško (smuikas, JAV), S. Okruško (klavesinas)