Muzika

Liepos ir rugpjūčio "Muzikos barai"

nauji leidiniai

iliustracija

Visą vasarą Lietuvoje neslūgstanti muzikinių festivalių banga palieka savo žymę ir juos fiksuojančio muzikinio žurnalo "Muzikos barai" puslapiuose. Nuolat išsamiai nušviečiantys Vilniaus, Pažaislio, "Kristupo" bei kitų vasaros festivalių renginius, šįsyk "Muzikos barai" ypač daug dėmesio skiria liepos 4 – rugpjūčio 27 d. vykstančio IX operos ir simfoninės muzikos festivalio "Muzikinis rugpjūtis pajūryje" istorijai, temoms ir dalyviams. Apie dvidešimt metų skaičiuojantį Klaipėdos krašto kultūros židinį – Klaipėdos valstybinį muzikinį teatrą, jo žmones ir galimybes – pasakoja jo vadovė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, muzikologė Daiva Kšanienė rašo apie teatro scenoje sužėrėjusią G. Rossini operą "Sevilijos kirpėjas", o Elvyros Kučinskaitės parengtoje teatro artistų portretų galerijoje "Klaipėda – skambančių sielų miestas" žurnalo skaitytojai pamatys tuos, kurių talentai ir užsidegimas jau daugel metų džiugina uostamiesčio melomanus.

Liepos–rugpjūčio "Muzikos baruose" skamba ir muzika: žurnale esanti kompaktinė plokštelė supažindina su latvių dirigento Ilmaro Harijso Lapinscho menu. Menininkas, kurio meistrystė ir emocionalumas žavi daugybės jo aplankytų šalių klausytojus, 2003-aisiais apsistojo Klaipėdoje ir nuo to laiko parengė jau ne vieną išskirtinę programą, padėjusią atverti Klaipėdos muzikinio teatro orkestro bei solistų galimybes.

Žurnalo "Didžiosios salės" rubrikoje prisimename ryškiausius pastarojo meto koncertus. Laima Jonušienė ir Rita Aleknaitė-Bieliauskienė rašo apie Vilniaus festivalio atidarymo koncerte skambėjusią Hectoro Berliozo draminę legendą "Fausto pasmerkimas". Likusius šio festivalio vakarus ir kitus Vilniuje vykusius koncertus apžvelgia Tomas Bakučionis, Daiva Tamošaitytė, Julius Finkelšteinas, Algirdas Klova ir Rita Nomicaitė, o pavasarį vykusį džiazo festivalį "Kaunas Jazz 2006" recenzuoja Laima Slepkovaitė. Neapsiribodami lietuviškomis aktualijomis, lankomės ir svetur vykstančiuose renginiuose: vasariniame žurnalo numeryje Asta Pakarklytė ir Lina Navickaitė rašo apie šiemet Suomijos nacionalinėje operoje pastatytas Richardo Strausso operas.

Nepaisant vasariškų nuotaikų, šiame "Muzikos barų" numeryje nestinga rimtų muzikologinių temų. Žurnale publikuojami vieno iškiliausių nūdienos lenkų muzikologų, Krokuvos muzikos akademijos profesoriaus Mieczysławo Tomaszewskio straipsnio "Uždengtų ir prarastų vertybių ieškanti muzika" fragmentai. Pasvarstymų apie Vienos klasikų kūrybos dominavimą šių dienų koncertinėje praktikoje rasite Linos Navickaitės rašinyje "Vakarietiškos muzikos kanonas: ištakos ir įtakos". Rima Povilionienė straipsnyje "Lietuvos kultūros istorijoje – viena spraga mažiau" rašo apie neseniai pasirodžiusį mokslo darbą – Girėno Povilionio parengtą menotyros mokslų daktaro disertaciją apie Lietuvos vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklą, o Irena Skomskienė aptaria Vlado Jakubėno įnašą į lietuvių tautinio baleto raidą.

Taip pat žurnale pristatomi nauji leidiniai, keliama chorinės kultūros plėtotės problematika (Algirdas Šumskis: "Ar taip ir vilksimės iš paskos?.."), prisimenami jubiliejiniai W.A. Mozarto metai (Julius Finkelšteinas: "Kokiais instrumentais grojo W.A. Mozartas?"). Šiame "Muzikos barų" numeryje atgaivinama senokai prigesusi "Dūdų kampo" skiltis: pradėdami Rūtos Krasauskienės straipsniu apie vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestro "Jovaras" dvidešimtąjį jubiliejų, pūtikai žada žurnale ir vėl aktyviai aptarinėti šios srities muzikantų veiklą.

"Muzikos barų" inf.