Teatras

SPEKTAKLIAI

gegužės 9-18

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

"Naujasis Baltijos šokis"

9 d. 18 val. - "Made inc." (Lenkija); Von Krahl teatras (Estija)

10 d. 18 val. - Čeliabinsko šiuolaikinio šokio teatras (Rusija); "Provincialnyje tancy" (Rusija)

11 d. 15 val. - Latvijos nacionalinė opera / Rygos choreografijos mokykla (Latvija)

14 d. 18 val. - "CARMEN". Choreogr. - A. Cholina

Kauno akademinio dramos teatro spektakliai

17 d. 18 val. - PREMJERA! F. Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

18 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

Mažoji salė

"Naujasis Baltijos šokis"

9 d. 21 val. - Kauno šokio teatras "Aura"; V. Jankausko šokio trupė

10 d. 21 val. - R. Keerd (Estija); šiuolaikinės choreografijos trupė "Tad" (Baltarusija); Latvijos kultūros akademija (Latvija)

11 d. 18 val. - "New Art Club" (D. Britanija)

16 d. 20 val. 17 d. 17 val. - Naujosios dramos akcija. "ŽIEMA". Rež. - O. Koršunovas (Toršovo teatras, Oslas)

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18 val. - N. Gogolio "REVIZORIUS". Rež. - R. Tuminas

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 12 val. - PREMJERA! S. Gedos, J. Vaitkaus "BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI". Rež. - A. Vidžiūnas. Vaidina L. Petrauskas, S. Ivanovas, D. Morozovaitė, K. Ovčinikaitė ir kt.

14 d. 18 val. - A. Strindbergo "FREKEN JULIJA". Rež. - J. Lingys

16 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS" (pagal F. Dostojevskį). Rež. - C. Graužinis

17 d. 12 val. - S. Gedos "PELENĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras (Salė 99)

18 d. 18 val. - Naujosios dramos akcija. "Durnių mokykla". Rež. - A. Mogučij ("Formalnyj teatr", Rusija)

Rusų dramos teatras

9 d. 18 val. - J. Patricko "MIELOJI PAMELA". Rež. - J. Popovas

10 d. 18 val. - R. Beleckio "JAUNI ŽMONĖS". Rež. - J. Ščiuckis

11 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

11 d. 18 val. - N. Ptuškinos "SVAJŲ PAMIRŠTŲ AROMATAS". Rež. - L. Vladimirovas

17 d. 18 val. - PREMJERA! E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua

"Lėlės" teatras

11 d. 12 val. - S. Siudikos "TRYS PARŠIUKAI". Rež. - A. Mikutis

Mažoji salė

10 d. 12 val. - "PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ". Rež. - A. Mikutis

11 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "PELENĖ". Rež. - N. Indriūnaitė

17 d. 12 val. - "NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS". Rež. - R. Driežis

Keistuolių teatras

16, 17 d. 19 val. Menų spaustuvėje (Maironio g. 3) - "TAISYKLĖ Nr. 1, ARBA SAPNUOTI VILNIŲ DRAUDŽIAMA". Rež. - A. Giniotis

Didysis Vilniaus teatras

9 d. 20 val. - D. Charmso "J.BAM 5.5". Rež. - A. Nakas

10 d. 20 val. - PREMJERA! "KINO NOSTALGIJA", koncertinis spektaklis

Universitetų teatrų forumas "Vilnius - tautų kultūrų kryžkelė"

9 d. 15 val. VU teatro salėje - A. Puškino "AKMENINIS SVEČIAS" (Maskvos atvirasis studentų teatras, Rusija)

9 d. 18 val. - "AŠ - ROMEO, AŠ - DŽULJETA" (VU teatras "Minimum")

9 d. 18 val.. VGTU teatre studijoje "Palėpė" (Trakų g. 1) - J. Cocteau "ORFĖJAS"

9 d. 19.30 VU Teatro salėje - C. Goldoni "MIRANDOLINA" (KTU teatras)

10 d. Gedimino kalne prie Pilies bokšto (esant blogam orui VU teatro salėje) - B. Sruogos "GIESMĖ APIE GEDIMINĄ" (VU teatras "Minimum", VGTU choras "Gabija")

10 d. 14.30 A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124, esant blogam orui - VU teatro salėje) - K. Balmonto poezijos popietė (VDU Retorių teatras)

10 d. 16 val. teatre "Lėlė" (Arklių g. 5 ) - J. Sobolio "GETAS" (VPU teatras)

10 d. 18 val. A. Mickevičiaus muziejaus kiemelyje (Bernardinų g. 11) - "A. Mickevičius ir Vilnius" (teatras "Palėpė", Vilniaus lenkų teatras studija)

10 d. 19 val. VU teatro salėje - teatrinė improvizacija ir diskusija "Daugiatautis jaunimas: santarvė ir tolerancija"

10 d. 20 val. VU teatro salėje - P. Knagaso "NEGYVOS ŽIURKĖS" (Stokholmo ekonomikos mokyklos Rygoje dramos klubas, Latvija)

Raganiukės teatras

Festivalis "Pasaulio teatras vaikams"

10 d. 12 val. - "MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ" (Norvegija, teatras vaikams "Fusentast")

17, 18 d. 12 val. - "MANO DRAUGAS" (Japonija, teatras "Taichi-kikaku")

Kaunas

Valstybinis akademinis dramos

Šiaulių dramos teatro spektakliai

9 d. 18 val. - "DAKTARAS IR MANGARYTA" (pagal J. Basanavičiaus pasakas). Pjesės autorius ir rež. - V.V. Landsbergis

10 d. 15 val. - O. Dautartaitės monospektaklis

10 d. 18 val. - G. Figueiredo "LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Stepanavičiūtė

11 d. 12 val. - J. Thurberio "BALTOJI STIRNA". Rež. - E.S. Pauliukonis

11 d. 18 val. - I. Ilfo, J. Petrovo "AUKSO VERŠIS". Rež. - S. Račkys

13 d. 18 val. - J.L. Lagarce`o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas

14 d. 18 val. - "SORRY". Rež. - V. Dapšys

15 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

16 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis (Nacionalinis dramos teatras)

17 d. 18 val. - "ROMEO IR DŽULJETA". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

Valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. - D. Kanderio "ZORBA". Dir. - V. Visockis

10 d. 18 val. - F. Leharo "GRAFAS LIUKSEMBURGAS". Dir. - J. Geniušas

11 d. 18 val. - J. Strausso "ŠIKŠNOSPARNIS". Dir. - J. Geniušas

16, 17 d. 18 val. - PREMJERA! Ch. Gunaud "ROMEO IR DŽULJETA". Dir. - J. Geniušas

Jaunimo kamerinis teatras

15 d. 18 val. - P. Suskindo "KONTRABOSAS". Rež. - R. Atkočiūnas

Lėlių teatras

10-14 d. - XII Baltijos šalių lėlių teatrų festivalis

17 d. 12 val. - J. Januškevičiūtės "SODŽIAUS ISTORIJOS". Rež. - J. Januškevičiutė

Klaipėda

Dramos teatras

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

9 d. 18 val. - T. Williamso "GEISMŲ TRAMVAJUS". Rež. - R. Vikšraitis

10 d. 18 val. - N. Simono "PASKUTINIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ". Rež. - G. Gabrėnas

Vilniaus Mažojo teatro spektakliai

14 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas

15 d. 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS".

15 d. 18 val. - A. Morgan "ŠVELNUMAS". Rež. - R. Kudzmanaitė

16 d. 18 val. - B. Brechto "PONAS PUNTILA IR JO TARNAS MATIS". Rež. - P. Gaidys

17 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

Šiauliai

Dramos teatras

Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektakliai

9 d. 18 val. - PREMJERA! F. Garsia Lorcos "DONJA ROSITA, ARBA GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

10 d. 12 val. - "VILKAS IR OŽIUKAI". Rež. - A. Kurienius

10 d. 18 val. - aktorės R. Varnaitės 50-ties kūrybinio darbo metų jubiliejinis vakaras

11 d. 18 val. - A. Saalbach "ŠOKIŲ PAMOKA". Rež. - M. Kimelė

15 d. 18 val. - "DĖDULĖS SAPNAS". Rež. - C. Graužinis (Valstybinis jaunimo teatras)

Panevėžys

Miltinio dramos teatras

Klaipėdos dramos teatro spektakliai

10 d. 18 val. - S. Parulskio "FRANK KRUK". Rež. - R. Banionis

11 d. 12 val. - Ch. Perrault "RAUDONKEPURAITĖ". Rež. - E. Jokubauskas

11 d. 18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOSIOS". Rež. - K. Macijauskas

15 d. 18 val. - "KATYTĖ" (pagal E. Ensler "Vaginos monologus"). Rež. - V. Balsys (Mažoji salė) (Kauno mažasis teatras)

16 d. 18 val. - T. Stoppardo "TIKRAS DALYKAS". Rež. - R. Atkočiūnas

17 d. 18 val. - T. Williamso "VASARA IR DŪMAI". Rež. - R. Abukevičius

Alytaus miesto teatras

9 d. 18 val. - D.J. Salingerio "RUGIUOSE PRIE BEDUGNĖS". Rež. - D. Kimantaitė

16 d. 18 val. - T. Williamso "STIKLINIS ŽVĖRYNAS". Rež. - D. Kimantaitė

Marijampolė

Marijampolės municipalinis teatras

Vilniaus Mažojo teatro spektakliai

12 d. 12 val. - "SENOSIOS SKRYNIOS PASAKOS"

12 d. 18 val. - C. Goldoni "TRIUFALDINO, ARBA DVIEJŲ PONŲ TARNAS". Rež. - R. Tuminas