Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

700 linksmų mįslių suaugusiems / Leonas van der Kukujavas ; [piešiniai Alvydo Ambraso]. - [Kaunas] : UAB "Rovilnė", 2002. - 96 p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-9359-4-4

Faustas : tragedija / Johann Wolfgang Goethe ; iš vokiečių kalbos vertė Antanas A. Jonynas ; [iliustracijos Agnės Indrės]. - Vilnius : Tyto alba, 1999-2003. - ISBN 9986-16-140-1 (įr.)

[D. 2] : tragedijos antra dalis : penki veiksmai. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - CCCLXXXIX, [3] p. : iliustr. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-39-267-5 : [13 Lt 65 ct]

Herbas ir varlės : romanas / Tomas Staniulis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 223, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9986-39-261-6 (įr.) : [7 Lt 35 ct]

Laikraštis : romanas / Arvydas Juozaitis. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003- .

[T.] 1. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 302, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-39-264-0 (įr.) : [10 Lt 50 ct]

Liepų lietus : eilėraščiai / Vladas Butėnas ; [dailininkė Aušra Čapskytė]. - Vilnius : Gairės, [2003] (Vilnius : Gelspa). - 63, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-625-36-X

Palei pat gyvenimą : poezija / Marytė Kontrimaitė ; [Vegos Ribikauskienės piešiniai]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). - 227, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9986-39-258-6 (įr.) : [10 Lt 50 ct]

Summa summarum : gyvenimo esmė, jo prasmė ir dvasinė ekologija / L. Ramutis. - Vilnius : UAB "Vilniaus knyga", 2002 (Vilnius : Vilspa). - 175, [1] p. - Išleista aut. lėšomis. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 9955-490-15-2 : [12 Lt]

Šėtono paūksmėje ir pomirtinis krovinys : [apysakos] / Izidorius Ignatavičius. - Vilnius : P. Kalibato individuali įmonė "Petro ofsetas", 2003 (Vilnius : Petro ofsetas). - 365, [1] p. - Virš. aut. nenurodytas. - ISBN 9955-534-23-0

Triukšmas ir įniršis : romanas / William Faulkner ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 341, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-39-265-9 (įr.) : [12 Lt 60 ct]

Ulisas : romanas / James Joyce. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003- . - .

Kn. 1 : (1-12 epizodų) / iš aglų kalbos vertė Jeronimas Brazaitis ; vertimo bendraautorius Saulius Repečka. - 2003 (Kaunas : Spindulys). - 415, [1] p. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9986-39-266-7 (įr.) : [22 Lt 05 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras