Literatūra

VAKARAI

kovo 21-30

Rašytojų klubas

21 d. 17 val. - A.A. Jonynas ir J.W. Goethe`s "Faustas". Dalyvauja A.A. Jonynas, D. Sauka, L. Jonušys, J. Rimas

24 d. 17 val. - A. Juozaičio naujos knygos "Laikraštis /I" pristatymas. Dalyvauja knygos autorius, V. Girdzijauskas, V. Rubavičius, P. Bražėnas, G. Beresnevičius

26 d. 17 val. - O. Pajėdaitės fotografijų parodos atidarymas bei vokiečių ir prancūzų kompozitorių kūrinių koncertas

27 d. 17 val. - vakaras "Rašytojas ir Lietuvos istorija". Bus pristatyta E. Bukelienės monografija "Juozas Kralikauskas". Dalyvauja E. Bukelienė, E. Baliutytė, E. Gudavičius, P. Venslovas. Skambins E. Kmitaitė

Vilniaus rotušė

24 d. 18 val. - Tarptautinei teatro dienai artėjant. Dalyvauja R. Staliliūnaitė, S. Martinaitytė, A. Eitmanavičiūtė

Lietuvos nacionalinis muziejus

27 d. 17 val. - vakaras iš ciklo, skirto 680-osioms Vilniaus įkūrimo metinėms. Pranešimą "Vilnius - viduramžių miestas" skaitys A.R. Čaplinskas. Gros "Chordos"

Vilniaus mokytojų namai

21 d. 18 val. Svetainėje - "Dainuojamosios poezijos svetainė". Dalyvauja V. Petkevičius ir A. Klova

25 d. 18 val. Svetainėje - Meilės lyrikos rinkinių "Tavo vardą tariu pakuždom", "Tavo rankos - dvi baltos kregždės, "Menu akimirką žavingą" pristatymas