Literatūra

VAKARAI


Vilnius


Rašytojų klubas
28 d. 18 val. — V.V. Landsbergio kūrybos vakaras: dainos, poezija ir filmas „Kai aš buvau partizanas“. Dalyvauja V.V. Landsbergis ir aktorius G. Storpirštis
30 d. 18 val. Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje — Šv. Mišios už mirusius rašytojus

Vilniaus mokytojų namai
24 d. 18 val. — vakaras mokytojui B. Petrulioniui atminti
Vilniaus rotušė
27 d. 17.30 — „Vilniaus miesto istorijos vakarai“. Paskaita tema „Pasyvi antinacinė rezistencija Vilniaus mokyklose II pasaulinio karo metais“ skaitys L. Jašinauskas


Kaunas


Maironio lietuvių literatūros muziejus
24 d. 17 val. — J. Degutytės 80-mečio minėjimo vakaras. Dalyvaua G. Šmitienė, L. Žukauskienė ir N. Adomavičienė, aktorė L. Zorūbaitė, pianistė S. Bielionytė
25 d. 14 val. — dailininko G. Latako eilėraščių knygos „Kol išsiris varniukai“ sutiktuvės
27 d. 18 val. — E. Drungytės poezijos knygos „Rūkas ir vėjas“ sutiktuvės. Kartu su poete dalyvauja literatūros kritikas V. Sventickas, literatūrologė I. Žakevičienė
29 d. 17 val. — vienos valandos improvizacija dviem aktoriams ir smuikui, skirta Maironio 146-osioms gimimo metinėms

Kauno menininkų namai
30 d. 18 val. — monodrama „Tikiu visa apimančia tavo meile”. Rež. — A. Lebeliūnas