Muzika

KONCERTAI


Lietuvos nacionalinė filharmonija

26 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — Valstybinis Vilniaus kvartetas, pianistai B. Vainiūnaitė, S. Deveikytė-Zubovienė ir R. Zubovas. Programoje M. Urbaičio, R. Merkelio, V. Barkausko, S. Vainiūno kūriniai
30 d. 19 val. Šv. Jonų bažnyčioje — Lietuvos kamerinis orkestras, choras „Vilnius“.
Solistai A. Krikščiūnaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), V. Bagdonas (bosas). Dir. — P. Gylys. Programoje J. Haydno, N. Jommelli kūriniai
XI. 2 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — kamerinis ansamblis „Vilniaus arsenalas“. Solistė N. Katilienė (sopranas)

Lietuvos muzikų rėmimo fondas
29 d. 18 val. S. Vainiūno namuose — vakaras Amžinybėn išėjusių muzikų atminimui: kompozitorius L. Povilaitis, dirigentė M. Dvarionaitė, kanklininkė O. Mikulskienė, pianistas J. Bialobžeskis, chorvedžiai L. Pranulis, J. Kairys, operos solistas V. Česas, arfininkė L. Chetagurova, solistas S. Liepas ir kt.
30 d. 16 val. Kėdainių raj., Dotnuvoje, Lietuvos žemdirbystės institute, — V. Noreika, J. Vaškevičiūtė (mecosopranas), A. Malikėnas (baritonas), V. Zabrodaitė (fleita), A. Juozauskaitė (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)


Vilnius


Kongresų rūmai
25 d. 12 val. — koncertas vaikams „Atsargiai — grybų karas!“ Ištraukos iš operėlės-parodijos „Grybų karas ir taika“. Atlieka Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai ir choras. Dir. — V. Visockis, rež. — A. Giniotis, dail. — R. Skrebūnaitė

Vilniaus rotušė
30 d. 18.30 — Čiurlionio kvarteto vakaras „... išėjusiems...“. Programoje F. Schuberto, W.A. Mozarto kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia
25 d. 18 val. — D. Savickaitė (vargonai) ir R. Rančys (saksofonas), skaitovė M. Šerienė ir literatė V. Banytė

Šv. Kazimiero bažnyčia
26 d. 13 val. — R. Marcinkutė Lesieur (vargonai). Dalyvauja berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. ir dir. — V. Miškinis)

Pasaulio muzikos dienos
24 d. 19 val. Kongresų rūmuose — Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Solistai H. Hardenbergeris (trimitas), S. Östersjö (gitara), „Gaida Ensemble“. Dir. — P. Eötvösas. Programoje J. Harvey‘aus, K. Olofssono, V. Baltako, P. Eötvöso kūriniai
24 d. 21.30 Energetikos muziejuje — „Eötvös After Party“. Dalyvauja R. ir Z. Ibelhauptai (klavišiniai)
25 d. 15—19 val., 26 d. 13—19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje — „Mortuos plango, vivos voco“. Audiovizualinė instaliacija (AVI 1)
25 d. 17—19 val. Šiuolaikinio meno centre — AVI 2 / Audiovizualinės instaliacijos
25 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje — Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. — J. Domarkas. Programoje V.V. Jurgučio, G. Ligeti, J. Adamso ir kt. kūriniai
25 d. 21.30 Šiuolaikinio meno centre — koncertas „Procession“
26 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje — „Ensemble modern“, B. Hannigan (sopranas). Dir. — P. Eötvösas
26 d. 21.30 Rotušėje — ansamblis „Conjunto Ibérico“ (Ispanija-Olandija). Programoje B. Kutavičiaus, J. Harvey‘aus, S. Gubaidulinos ir kt. kūriniai
27 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje — Lietuvos kamerinis orkestras, N. Petročenko (mecosopranas), M. Bačkus (violončelė), D. Praspaliauskis (saksofonas), trio „Kaskados“. Dir. — R. Šervenikas
27 d. 21.30 Rotušėje — „Ensemble Cantus“ (Kroatija)
28, 29 d. 19 val. Nacionaliniame dramos teatre — H. Goebbelso „Eraritjaritjaka — frazių muziejus“. Kūrinį atliks aktorius A. Wilmsas (Prancūzija) ir „Mondriaan“ styginių kvartetas (Amsterdamas)
28 d. 21.30 „Menų spaustuvėje “— M. Anderssonas (gitara)
29 d. 21.30 „Menų spaustuvėje“ — projektas „Turba / Soliniai duetai“
30 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje — Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, S. Djebate (balsas, Senegalas), B. Djebate (kora, Senegalas). Dir. — R. Šervenikas
30 d. 21.30 Šiuolaikinio meno centre — ansamblis „Les Percussions de Strasbourg“


Klaipėda


Klaipėdos koncertų salė
25 d. 18 val. — Klaipėdos choras „Aukuras“ (meno vad. — A. Vildžiūnas), Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. — L. Kuraitienė). Dirigentai A. Vildžiūnas, T. Ambrozaitis. Solistai A. Krikščiūnaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), G. Prunskus (baritonas)
26 d. 18 val. — Varmijos-Mazūrijos filharmonijos simfoninis orkestras (Lenkija). Solistas N. Dondalski (smuikas). Dir. — J. Przybylski