Muzika

KONCERTAI

birželio 24–liepos 3

Lietuvos nacionalinė filharmonija

25 d. 16 val. Druskininkuose, M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, - "Fortepijono muzikos koncertai. M.K. Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms". A. Žvirblytė (fortepijonas). Programoje M.K. Čiurlionio, F. Schuberto, I. Albénizo, E. Halffterio, E. Granados kūriniai

28 d. 20 val. Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 29 d. 20 val. Nidoje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 30 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, - "J.S. Bachas ir Lietuvos muzika". Atlieka kamerinis ansamblis "Musica humana": A. Vizgirda (fleita), D. Tumėnaitė (fleita), R. Beinaris (obojus), R. Vytas (altas), R. Jasiukaitis (violončelė), G. Kviklys (klavesinas). Solistė R. Maciūtė (sopranas). Programoje J.S. Bacho, A. Navako, V. Striaupaitės-Beinarienės, G. Kuprevičiaus, M. Radvilos kūriniai, "Musica antiqua Vilnensis"

VII. 2 d. 16 val. Druskininkuose, M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, -

"Fortepijono muzikos koncertai. M.K. Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms". A. Racevičius (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, L.van Beethoveno, F. Chopino, M.K. Čiurlionio, A. Skriabino, M. Ravelio kūriniai

Vilnius

Vilniaus festivalis

25 d. 19 val. kino teatre "Lietuva" - portugalų dainininkė, šokėja ir aktorė, tradicinio fado žanro žvaigždė Misia ir jos ansamblis. Programoje portugališkas fado: tradicinės dainos ir šokiai, pritariant gitarai

28 d. 19 val. "Siemens" arenoje - JAV džiazo pianistas Ch. Corea su grupe "Touchstone"

Šv. Kazimiero bažnyčia

26 d. 13 val. - A. Motuzaitė-Pinkevičienė (vargonai), V. Pinkevičius (vargonai). Programoje J.A. Reinckeno, M. Weckmanno kūriniai

27 d. 18.30 - Berklio (Kalifornija) pirmosios presbiterių bažnyčios mišrus choras "The Chancel Choir" (meno vad. ir dir. - M. Covingtonas). Programoje J. Arcadelto, G.B. Pergolesi, K. Nystedto, L. Halmos kūriniai

Muzikos sąjunga

26 d. 16 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3) - koncertas-muzikinė kompozicija "Aušrinė žvaigždė" (Mattinata). Dainuos J. Adamonytė (sopranas) ir I. Prudnikovaitė (mecosopranas), akompanuos N. Ralytė (fortepijonas). Koncerto vedėja kompozitorė A. Žigaitytė-Nekrošienė

Lenkų institutas

30 d. 18 val. A. Mickevičiaus muziejaus kiemelyje (Bernardinų g. 11), jeigu lytų - Šv. Mykolo bažnyčioje (Šv. Mykolo g. 9) - smuikininkių kvartetas "Akademos" (Bytomas)

Kaunas

X Pažaislio muzikos festivalis

25 d. 19 val. Žemaitkiemio dvare - Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. - P. Bingelis). Solistai R. ir Z. Ibelhauptai (fortepijonų duetas), I. Zelenkauskaitė (sopranas), M. Zimkus (tenoras), G. Žalys (baritonas). Dir. - P. Bingelis. Programoje C. Orffo sceninė kantata "Carmina burana"

28 d. 19 val. Kauno IX forto muziejuje - Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. - P. Bingelis), Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai N. Vilkanauskaitė (sopranas), I. Misiūra (bosas-baritonas). Dir. - P. Bingelis. Programoje G. Fauré "Requiem"

VII. 3 d. 21.30 Kauno pilyje, 5 d. 21.30 val. Plungėje, prie kunigaikščių M. ir M. Oginskių rūmų - Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienai. Istorinė kronika "Palikit vardą Lietuvos!" Draminė kompozicija spektaklių "Mindaugas", "Didysis Vytautas-Karalius", "Karūnos vėtra" motyvais. Sceninės adaptacijos aut. ir rež. - V. Grigolis, scenogr. - B. Ukrinaitė, A. Garbačiauskas, kost. dail. - J. Imbrasienė, V. Idzelytė. Kunigaikščių krivulėje dalyvauja: R. Bagdzevičius, S. Balandis, J. Braškys, J. Budriūnaitė, R. Bučius, E. Jaras, J. Kalvaitytė, A. Paškonytė, V. Rumšas, D. Rudokaitė, D. Svobonas, R. Vaidotas, V. Valašinas, J. Vilūnaitė, Kauno valstybinio choro artistų grupė, modernaus šokio teatras "Aura", Nindziusių asociacija Lietuvoje, pankrationo sporto klubas "Antikos karys", sporto mokyklos "Marva" raiteliai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

24 d. 12 val. Laikrodžių muziejaus kiemelyje - "Varpai ir trimitai skelbia Jonines". Klaipėdos kariljonas: K. Kačinskas, S. Žilevičius; Klaipėdos brass kvintetas: V. Bružas (vadovas, trimitas), A. Maknavičius (trimitas), A. Ulteravičius (valtorna), S. Sugintas (trombonas), J. Dargis (tūba). Programoje G. Bizet, S. Scheidto, G.F. Händelio, F. Chopino, J.A. Hasse‘s ir kt. kūriniai

27 d. 19 val. "Duo". "Romantinė virtuozinė muzika". M. Švėgžda von Bekkeris (smuikas), I. Baikštytė (fortepijonas). Programoje O. Messiaeno, S. Rachmaninovo, F. Schuberto, L. van Beethoveno, A. Bazzini, E. Chaussono, M. Ravelio, C. Saint-Saėnso, H. Wieniawskio kuriniai.

VII. 4 d. 19 val. - koncertinio sezono uždarymas. "Jauni - jauniems - international". Šiaurės šalių jaunimo simfoninis orkestras. Solistas S. Bjellandas (fortepijonas, Norvegija). Dir. - O. Kamu (Suomija). Programoje N. Rosingo-Schow, E. Griego, G. Mahlerio kūriniai 

Druskininkai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

Festivalis "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu"

26 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - Ž. Survilaitė (vargonai), L. Domikaitė (mecosopranas), D. Gudelevičiūtė (altas)

30 d. 16 val. Druskininkų viešojoje bibliotekoje - muzikinė poetinė kompozicija "Mano Čiurlionis". Scenarijaus autorius ir atlikėjas aktorius R. Vaitkevičius

VII. 3 d. 19.30 Druskininkų bažnyčioje - J. Barkauskaitė (vargonai), A. Liutkutė (sopranas)

Neringa

Kamerinės muzikos festivalis "Nepaklusniųjų žemė"

28 d. 20 val. Nidoje, Liuteronų bažnyčioje, - "Susitikimai. Muzika iš visų pasaulio kampelių". R. Zubovas (fortepijonas), R.A. Vigulfas (klarnetas), R. Bliškevičius (altas). A. Radziukynas (fleita), M. Bačkus (violončelė), M. Cooper (smuikas), S. Deveikytė-Zubovienė (fortepijonas). Programoje W.A.Mozarto, H.Villos-Loboso, M.Ravelio, D.Matthewso, M.K. Čiurlionio ir kt. kūriniai

29 d. 20 val. Nidoje, Bendruomenės salėje, 30 d. 20 val. Juodkrantėje, Parodų namuose, - "Atradimai. Fortepijonas-orkestras". S. Deveikytė-Zubovienė, R. Zubovas (fortepijonai). Programoje F. Mendelssohno, E. Griego, C. Debussy, H. Berliozo, G. Gershwino kūriniai

29 d. 20 val. Juodkrantėje, Parodų namuose, 30 d. 20 val. Nidoje, Bendruomenės salėje, - "Atradimai. Dainuojantys instrumentai". A. Radziukynas (fleita), M. Cooper (smuikas), R. Bliškevičius (altas), M. Bačkus (violončelė), R.A. Vigulfas. Programoje L.van Beethoveno, G. Händelio–J. Halvorseno, E. Braeino, W.A. Mozarto, L. Cahuzaco, P. Hindemitho kūriniai

VII. 1 d. 20 val. Nidoje, Agilos teatre, - "Kai muzika ir vaizdas susitinka". Muzikos, pantomimos, videomeno ir kino vakaras. A. Anglickaitė ir M. Zabarauskaitė (video); A. Mažonas (pantomima), M. Cooper (smuikas), R.A. Vigulfas (klarnetas), A. Radziukynas (fleita), R. Bliškevičius (altas), M. Bačkus (violončelė), S. Deveikytė-Zubovienė, (fortepijonas), R. Zubovas (fortepijonas). Programoje C. Debussy, M. Tayloro, L. Narvilaitės, M.K. Čiurlionio, B. Kutavičiaus, M. de Fallos kūriniai, muzika iš Ch. Chaplino kino filmų

2 d. 20 val. Nidoje, Bendruomenės salėje, 3 d. 20 val. Juodkrantėje, Parodų namuose, - "Nepaklusniųjų šokiai". A. Radziukynas (fleita), R.A. Vigulfas (klarnetas), M. Bačkus (violončelė), R. Zubovas (fortepijonas)

2 d. 20 val. Juodkrantėje, Parodų namuose, 3 d. 20 val. Nidoje, Bendruomenės salėje, - "Trio Concertante". M. Cooper (smuikas), R. Bliškevičius (altas), S. Deveikytė-Zubovienė (fortepijonas)

Tytuvėnų vasaros festivalis

26 d. 14 val. Tytuvėnų vienuolyne, 26 d. 19 val. Joniškio Šv. Mergelės Marijos bažnyčioje - fortepijoninis trio: L. Melnikas (fortepijonas), B. Traubas (smuikas), V. Kaplūnas (violončelė)

VII. 2 d. 18 val. Šiauliuose, Ch. Frenkelio rūmuose, 3 d. 18 val. Baisogalos dvare (Radviliškio raj.) - literatūrinė - muzikinė kompozicija "Valdovių dialogas". Atlieka S. Martinaitytė (sopranas), aktorė R. Staliliūnaitė, A. Eitmanavičiūtė (fortepijonas)