Bibliografija

Bibliografinės žinios

MENAS

Dailė = Art : Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas. - Vilnius : Lietuvos dailininkų s-gos person. įm. "Dailės leidybos ir informacijos centras", 1960-1991, 1997- . - Aprašyta iš Nr. 32 (1998). - Nebuvo leidžiama 1992-1996. - ISSN 0130-6626

2002, Nr. 1 (39) / [sudarytoja Danutė Zovienė ; redakcinė kolegija: Lolita Jablonskienė … [et al.]. - [2002] (Vilnius : Sapnų sala). - 104 p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas [700] egz.

KALBOTYRA

Skyrybos stilistika / Juozas Abaravičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002 (Kaunas : Spindulys). - 286, [2] p. - (Kalbos ugdymo programa). - Santr. angl. - Tiražas 600 egz. - ISBN 5-420-01495-5 (įr.)

Bronė Vosylytė : kelias į didįjį Žodyną / [sudarytojai Kazys Morkūnas, Klementina Vosylytė]. - Vilnius : Liet. kalbos inst., 2002 (Kaunas : Spindulys). - 197, [1] p. : iliustr., faks. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9986-668-40-9 (įr.) : [8 Lt]

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Akimirkos tiesa : [eilėraščiai] / Algis Jakštas ; [sudarytoja Irena Pauliukevičienė]. - Vilnius : Diemedis, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 223, [1] p. : iliustr. - Tiražas [1100] egz. - ISBN 9986-23-099-3 (įr.) : [6 Lt]

Amžinoji malda : [eilėraščiai] / Zita Ambrožaitė-Pranckevičienė ; [iliustracijų autorė Asta Bagužienė]. - Kaunas : [Leidybos centras "Dakra"], 2002 (Kaunas : Dakra). - 94, [2] p. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9488-2-5

Erelis nusileido : [romanas] / Jack Higgins ; [iš anglų kalbos vertė Petras Ilgakojis]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2002] (Kaunas : Spindulys). - 357, [1] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-527-05-6 (įr.) : [14 Lt]

Laiko smiltys : eilėraščiai / Zigmas Pavilonis ; [iliustracijos Redos Konovalovienės]. - Jonava : Jonava, 2002. - 83, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-417-61-7

Laiminimai : autobiografijos ištrauka / Mary Craig ; [iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė]. - Vilnius : Katalikų pasaulis, 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 127, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-04-188-0 : [8 Lt 60 ct]

Neik su velniu obuoliauti : humoristiniai eilėraščiai ir epigramos / Valentinas Čyžas ; [iliustravo Antanas Stugys]. - Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2002. - 133, [1] p. : iliustr. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9986-99-537-X

Neleisk mūsų gundyti : Krėvės 1940 metų vasara : istorinis politinis romanas / Jonas Vėlyvis. - Vilnius : Pasaul. lietuvių vaikų literatūros asoc. "Lietuviška vaikų knyga", 2002 (Vilnius : Spauda). - 191, [1] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-764-08-4

Potvynis : [romanas] / Jude Deveraux ; [iš anglų kalbos vertė Janina Masaitienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2002] (Kaunas : Spindulys). - 215, [1] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-527-08-0 (įr.) : [11 Lt]

Skrenda spalvoti lietūs : [smulkioji proza, pjesė, eilėraščiai] / Vytautas Gaučys. - [Vilnius : V. Kempino įm. "Valgra", 2002] (Vilnius : Valgra). - 143, [1] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-493-06-2

Šekspyras apie meilę : Helenos Exley dovanų knyga / [vertė Rūta Šiugždinytė, taip pat panaudoti V. Bložės, K. Borutos, A. Churgino, A. Danieliaus, A. Miškinio vertimai]. - Vilnius : Naujoji Rosma, [2002] (Spausd. Kinijoje). - 125 p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-06-056-5 (įr.) : [20 Lt 70 ct]

Vienatvės para : eilėraščiai / Robertas Danys ; [piešė Rūta Danytė]. - Vilnius : [UAB "Baltijos kopija"], 2001 (Vilnius : Baltijos kopija). - 180, [7] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 9955-9427-3-8

Žmogui : [eilėraščiai] / Vlada Banilytė-Kvedarienė. - [Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s-ga, [2002]. - 87 p. : iliustr., portr. - Tiražas [100] egz. - ISBN 9986-940-17-6

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Abėcėlė : [spalvinimo knygelė / tekstų autorė Zenė Sadauskaitė ; dailininkė Danguolė Kunskienė]. - Kaunas : Vieš. įstaiga "Linos pasaulis", [2002]. - [16] p., įsk. virš. : iliustr. - (Aš būsiu pirmokas). - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-535-02-4

Džekas ir pupa : [apysaka] / Tomas B. Stounas ; [iš anglų kalbos vertė Indrė Žakevičienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2002] (Kaunas : Spindulys). - 110, [2] p. - Nugar. antr.: Kapinių mokykla. - Ciklo "Kapinių mokykla" knyga. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-527-06-4 : [5 Lt]

Gėlių dvaras : romanas vaikams, kurie jau šį tą išmano apie gyvenimą / Kristina Gudonytė ; [iliustravo Zita Gustienė]. - Vilnius : Lietus, [2002] (Vilnius : Spauda). - 125, [3] p. : iliustr. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-431-74-3 (įr.) : [10 Lt]

Neriu pasaką / Irena Audzevičienė. - [Kaunas : Leidybos centras "Dakra"], 2002 (Kaunas : Dakra). - 18, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-9382-9-5

Paskutinis mohikanas : [romanas] / Džeimsas Fenimoras Kuperis ; [Elizabetos Voren adaptuota versija ; vertė Elena Stasiulevičiūtė]. - Vilnius : Alka, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 236, [4] p. : iliustr. - (Iliustruota didžioji klasika ; 16). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9986-459-33-8 (įr.) : [8 Lt 70 ct]

Senelės pasaka / Salomėja Nėris ; [dailininkė Sigita Nanartavičienė]. - Kaunas : UAB "Jotema", [2002] (Kaunas : Spindulys). - [17] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-527-07-2 : [3 Lt 20 ct]

Trys muškietininkai : [romanas] / Aleksandras Diuma ; [Malvinos Vogel adaptuota versija ; vertė Edmundas Juškys]. - Vilnius : Alka, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 236, [2] p. : iliustr. - (Iliustruota didžioji klasika ; 20). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-459-38-9 (įr.) : [8 Lt 70 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras