Muzika

KONCERTAI

sausio 19–28

Lietuvos nacionalinė filharmonija

19 d. 17 val. Jurbarke, Krašto muziejaus koncertų ir parodų salėje, 21 d. 16 val. Panevėžio dailės galerijoje — Čiurlionio kvartetas, I. Chmieliauskaitė (fortepijonas). Programoje L. van Beethoveno, A. Piazzolos kūriniai

20 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, A. Levitanas (altas, Izraelis). Dir. — J.F. Lobo (Portugalija). Programoje J.B. Santoso, E. Blocho, M. Brucho, F. de Freitas, M. de Fallos, J. Turinos kūriniai

21 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — fortepijoninis trio „Kaskados“: A. Šikšniūtė (fortepijonas), R. Mataitytė (smuikas), E. Kulikauskas (violončelė); G. Jakaitis (altas). Programoje J. Brahmso, J. Juozapaičio kūriniai

23 d. 18 val. Kaune, M. Žilinsko dailės galerijoje, 24 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — A. Štarkas (smuikas, Izraelis), I. Baikštytė (fortepijonas), E. Kulikauskas (violončelė). Programoje S. Natros, L. van Beethoveno, F. Latėno, C. Francko kūriniai

23 d. 17 val. Sedoje, V. Mačernio vidurinėje mokykloje, 24 d. 18 val. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, — kamerinės muzikos ansamblis „Musica humana“, I. Misiūra (bosas-baritonas). Meno vad. ir dir. — A. Vizgirda. Programoje J.S. Bacho, „Musica antiqua Vilnensis“, M.K. Oginskio, M. Radvilos kūriniai

25 d. 17 val. Rokiškio krašto muziejuje, 26 d. 17 val. Kėdainių daugiakultūriame centre, 28 d. 16 val. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, — ciklo „W.A. Mozartas ir Viena“ koncertas. Valstybinis Vilniaus kvartetas, G. Dačinskas (altas). Programą komentuoja muzikologė O. Narbutienė. Programoje W.A. Mozarto, L. van Beethoveno kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

21 d. 13.30 Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje — Ž. Survilaitė ir G. Kviklys (vargonai), choras ,,Cantemus” (vad. V.L. Lopas). Programoje W.A. Mozarto, L. Beethoveno, J. Haydno kūriniai

24 d. 18 val. S. Vainiūno namuose — A. Širvinskaitė, I. Simonavičiūtė (sopranai), G. Špečkauskaitė, I. Akelaitytė, E. Žarskus (fortepijonas) ir kt.

Kauno styginių kvartetas

19 d. 18 val. Kauno menininkų namuose — Kauno styginių kvarteto (K. Beinarytė, D. Terminaitė, D. Sauspreikšaitytė, S. Bartulis) kompaktinės plokštelės „Mozaika“ pristatymas. Dalyvauja kompozitoriai F.R. Bajoras, Z. Bružaitė

20 d. 17 val. Anykščių Koplyčioje, 23 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje — Kauno styginių kvarteto koncertas. Dalyvauja L. Krėpštaitė (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, E. Elgaro, F.R. Bajoro, Z. Bružaitės ir kt. kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

19 d. 19 val. — simfoninis koncertas. Solistas V. Čepinskis (smuikas). Dir. — J. Geniušas. Programoje B. Britteno, R. Strausso kūriniai

26 d. 19 val. — Operos vakaras. Skiriama J. Juzeliūno 90-osioms gimimo metinėms. J. Juzeliūno opera „Žaidimas“. Solistai T. Ladiga, R. Karpis, M. Zimkus, A. Malikėnas, E. Dauskurdis, J. Gedmintaitė, J. Vaškevičiūtė. Rež. — N. Petrokas. Dir. — G. Rinkevičius

Lietuvos muzikų sąjunga

21 d. 16 val. Vilniaus rotušėje — popietė su smuikininke D. Galvydyte. Dalyvauja

S. Kirsenka (tūba) ir L. Šatkutė (fortepijonas)

21 d. 16 val. Šv. Kryžiaus namuose (Daukanto a. 1) — L. Bendžiūnaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), I. Girdžiūnaitė (smuikas), G. Grižinienė (fortepijonas)

Kaunas

Kauno filharmonija

23 d. 18 val. M. Žilinsko dailės galerijoje — A. Štarkas (smuikas, Izraelis), I. Baikštytė (fortepijonas), E. Kulikauskas (violončelė). Programoje S. Natros, L. van. Beethoveno, F. Latėno, C. Francko kūriniai

25 d. 18 val. Kauno kultūros centre — Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistas P. Bermanas (smuikas). Dir. — M. pitrėnas. Programoje L. van Beethoveno kūriniai