Anonsai

LR seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto skelbimas

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, vadovaudamasis 2004 m. rugsėjo 28 d. Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu Nr. IX-2453 ir 1995 m. balandžio 4 d. Seimo nutarimu Nr. I-840 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų nuostatais“, skelbia Valstybinės kultūros paveldo komisijos rinkimus.

Visuomeninės organizacijos, kurių pagrindinė veikla susijusi su kultūros vertybių paieška, saugojimu ir propagavimu, norinčios dalyvauti skelbiamame konkurse, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikia šiuos dokumentus:

1) pareiškimą apie norą dalyvauti konkurse;

2) visuomeninės organizacijos registravimo dokumentus bei įstatus;

3) penkių rinkėjų (įgaliotinių) ir dviejų kandidatų į komisijos narius sąrašą;

4) susirinkimo, turinčio įgaliojimus deleguoti rinkėjus (įgaliotinius) ir kandidatus į VPK narius, rinkimų protokolą;

5) paskutiniųjų 2 metų veiklos apžvalgą (pageidautina).

Komitetas, įvertinęs visuomeninių organizacijų pateiktus dokumentus, atitinkančius 1995 m. balandžio 4 d. Seimo nutarime Nr. I-840 „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių iš visuomeninių organizacijų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ keliamus reikalavimus, priims sprendimą, kokios organizacijos dalyvauja rinkimuose.

Rinkimai įvyks 2007 m. kovo 14–23 d.

Dokumentai priimami iki 2007 02 15 (imtinai) šiuo adresu: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Gedimino pr. 53, Vilnius. Telefonai pasiteirauti: (8 ~5) 239 67 89 ir (8 ~5) 239 65 07