Bibliografija

Bibliografinės žinios


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Apsvaigę iš meilės :
romanas / Cheryl Kushner ; iš anglų kalbos vertė Ieva Sasnauskaitė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 (Vilnius : UAB "Eikoma"). - 206, [1] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-951-58-5 : [5 Lt 50 ct]
Gali rytojui užsakyt man karstą : romanas / Margaret Millar ; iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 198, [1] p. - (Byla Nr. 004). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-08-162-7 : [11 Lt 70 ct]
Hanos daina : romanas / Mara Ficčarlz. Moterų gerbėjas : romanas / Galdi Ros ; [abu romanus iš anglų kalbos] vertė Ugnė Nerimaitė. - Vilnius : Rosma, 2002 (Vilnius : UAB "Leidybos centras"). - 334, [2] p. - (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). - Virš. ir nugar. tik serijos antr. - Tiražas [1800] egz. - ISBN 9986-00-342-3 (įr.) : [9 Lt]
Laiko įkaitė ir partnerė : lietuvių literatūros kritika, 1945-2000 / Elena Baliutytė ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. - Vilnius : LLTI, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 295, [1] p. - (Naujosios literatūros studijos). - Santr. vok. - Tiražas [600] egz. - ISBN 9955-475-20-X : [14 Lt]
Pirmasis blogis : romanas / Audrius Valickas. - Vilnius : [UAB "Rotas"], 2002 (Vilnius : Rotas). - 103, [1] p. - (Fantastikos biblioteka ; 1). - Tiražas 99 egz. - ISBN 9955-461-43-8
Teateinie meilės karalystė : apysakos / Petras Venclovas. - Kaunas : [Žurn. "Nemunas" leidyb. grupė], 2002 (Kaunas : Spindulys). - 209, [3] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-411-37-8 (įr.)
Teksto komponavimas : rašymo procesas ir tekstų tipai / Zita Nauckūnaitė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 190, [2] p. : iliustr. - Tiražas 4000 egz. - ISBN 9955-512-13-X (įr.) : [17 Lt]
Teogonija : [poema] / Hesiodas ; iš senosios graikų k. vertė, paaiškinimus parašė bei vardų rodyklę sudarė Audronė Kudulytė-Kairienė ; baigiamąjį straipsnį parašė Naglis Kardelis. - Vilnius : Aidai, 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 279, [1] p. - Gretut. tekstas liet. ir senąja graikų k. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 9955-9385-3-6
Ugnies palytėtas : romanas / Stig Dagerman ; iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 191, [1] p. - (Dvidešimto amžiaus aukso fondas). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-02-990-2 (įr.)
Vasaros rožė : romanas / Carole Dean ; iš anglų kalbos vertė Edita Rimavičiūtė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 (Kaunas : Spaudlita). - 237, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-951-63-1 : [5 Lt 50 ct]

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Darbas geriausiai šildo
/ [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - (Mažųjų pasakėlės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-07-039-0 : [5 Lt 60 ct]
Drakonų atsiranda vis daugiau : [apysakos-pasakos] / Uwe Nachtwey ; [iš vokiečių kalbos vertė Snaiga Aničaitė ir Robertas Grigas ; dailininkė Živilė Lekečinskaitė]. - Kaunas : Lietuvos Caritas l-kla, 2002 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 103, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9986-461-50-2
Drauge lengviau uolas įveikti / [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - (Mažųjų pasakėlės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-07-041-2 : [5 Lt 60 ct]
Galva kojas vaduoja / [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - (Mažųjų pasakėlės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-07-038-2 : [5 Lt 60 ct]
Jos vardas Nippė : mergaitė, kuri mylėjo tėtį : apysaka / Vytautas Račickas ; [iliustravo Virginija Kalinauskaitė]. - Vilnius : V. Račickas, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 137, [2] p. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-507-22-5 (įr.)
Kas pasakė "Au" : [pasaka / lietuviškas tekstas Hertos Matulionytės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-946-50-6 : [4 Lt 40 ct]
Kas pasakė "Miau" : [pasaka / lietuviškas tekstas Hertos Matulionytės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-946-51-4 : [4 Lt 40 ct]
Katinas Patinas : nuspalvink ir prilipink paveikslėlius : [pasaka / lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės ; piešė Chavjeras Inaracha]. - Vilnius : Trys nykštukai, [2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-07-044-7 : [3 Lt 90 ct]
Kelionė į Žemės centrą : [romanas] / Žiulis Vernas ; [Hovardo Švacho adaptuota versija ; vertė Edmundas Juškys]. - Vilnius : Alka, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 236, [4] p. : iliustr. - (Iliustruota didžioji klasika ; 1). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-459-12-5 (įr.) : [8 Lt 70 ct]
Kiškis Piškis : nuspalvink ir prilipink paveikslėlius : [pasaka / lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės ; piešė Chavjeras Inaracha]. - Vilnius : Trys nykštukai, [2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-07-045-5 : [3 Lt 90 ct]
Narsai ūgio nereikia / [lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės]. - [Vilnius : Trys nykštukai, 2002] (Spausd. Ispanijoje). - [10] p. : iliustr. - (Mažųjų pasakėlės). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-07-040-4 : [5 Lt 60 ct]
Pelė Riestanosė : [pasaka / lietuviškas tekstas Liudos Petkevičiūtės]. - [Vilnius] : Trys nykštukai, [2002] (Spausd. Ispanijoje). - [12] p. : iliustr. - (Knygutės su akutėm). - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-07-036-6 : [6 Lt 40 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras