7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Skelbimai Paieška
7md.lt

Raktažodis:


Notice: Undefined variable: pageno in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms5/ctypes/pagal_raktazodi.php on line 6

Inter-PAGAN tinklas tyrinės ir praktikuos prigimtiškumą Šiaurės Europos šiuolaikiname mene, muzikoje ir naujosiose medijose

Rugsėjo 22-oji – rudens lygiadienis, diena, kai dienos trukmė susilygina su naktimi ir prasideda astronominis ruduo. Šia proga Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija kartu su aštuoniais partneriais pradeda Inter-PAGAN (Inter & Pan-disciplinary Arts & Grounded Anthropocene Network, liet. Tarp- ir pan-disciplininių menų ir įžeminto antropoceno tinklas) tinklo veiklą.

Vienerius metus veiksiantis tinklas apjungs kuravimo praktikas, meninius ir kultūrinius tyrimus bei jų mainus tarp Baltijos-Šiaurės šalių, Lenkijos ir Škotijos. Inter-PAGAN tinklas siekia plėtoti bendrą supratimą bei kūrybinėms praktikoms, tyrimams ir edukacijai reikalingas kompetencijas ir žinojimus apie vietos kultūros paveldo tradicijų jungtis su šiuolaikiniu menu, muzika, naujosiomis medijomis, senųjų amatų gaivinimu ir politika Šiaurės Europoje. Gyvuose ir virtualiuose susitikimuose tinklo partneriai dalinsis vietinių kontekstų tyrimais, kurių numatomas rezultatas yra Nidos meno kolonijoje 2018-ųjų birželį vyksiantis 8-asis Interformato simpoziumas.

Pastaruoju metu prigimtinės kultūros ir tikėjimo klausimai plačiai interpretuojami ir rekonstruojami, tačiau pasigendama kritinės distancijos, galinčios padėti nenuslysti į kraštutinį nacionalizmą ir vietinės kultūros pranašumo prieš kitas pasaulio kultūras deklaravimą. Pagrindinis tinklo narių dėmesys krypsta į šiuolaikinį-tradicinį Šiaurės europiečių tarpusavio santykį bei sąryšį su jų kultūrinėmis praktikomis, tikėjimo sistemomis ir gamtine aplinka, kurioje išgyvenimas priklauso nuo bendradarbiavimo. Tarp pastarųjų yra tokie pakankamai neseni reiškiniai, kaip neo- ir eko- pagonybė, etnofuturizmas, neogentiškumas ir kiti.

Tinklo iniciatoriai Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/LV) ir Vytautas Michelkevičius (LT) kartu su tyrėjais Jurijumi Dobriakovu (LT) ir Joginte Bučinskaite (LT) atskleidžia juos dominančius klausimus: „Kaip vietos kultūrinės ir tradicinės tikėjimo sistemos, įsišaknijusios „gamtoje“ bei žemės ūkio visuomenės sanklodoje, stipriai veikiamos metų laikų kaitos bei numatomų astronominių ir nenumatomų klimatinių reiškinių ir t. t., sutelkia, aktyvuoja ir apriboja sociokultūrines ir politines vaizduotes? Tinklo partnerių geografinės vietovės įtvirtina įvairias istorijas ir asmenines santykio su žeme prieigas: vienų istorinėje vaizduotėję ikikrikščioniška kultūra bei žemės ūkio ir maisto rinkimo tradicijos yra nutolusios daugiau, kitų mažiau. Vienbalsiai sutariama, kad gyvename įvairiose srityse pasireiškiančio socio-ekonominio streso ir klimato kaitos/žlugimo epochoje, yra sakančių, kad nenumaldomai artėja nenuspėjamos katastrofos. Kokias viltis ir baimes krizės akivaizdoje kultūrinės tradicijos sužadina tiek ekologiškai mąstančių kairiųjų liberalų, tiek „šaknis ir gimtąją žemę“ garbinančių dešiniųjų  populistų stovyklose? Tradicinės praktikos, tikėjimo sistemos ir ženklai aproprijuojami, vaizduojant tariamus civilizacinius konfliktus ir „kryžiaus žygius“, neva keliančius grėsmę tradicinėms vertybėms ir kultūrinėms normoms.

Šioje situacijoje būtina nuodugniai ištirti potencialų konstruktyvų tradicinio įvietinto žinojimo vaidmenį šių dienų visuomenėje, vengiant tiek new age ezoterikos, tiek atžangios, reakcingos ksenofobijos. Ką reiškia būti teigiama prasme „įžemintam“, „įsišaknijusiam“ antropocentrinėje (ar post-antropocentrinėje) epochoje, kai žmonija daro tiesioginį poveikį didžiajai daliai ekosistemos, jei žengsime toliau nei neofolklorinės rekonstrukcijos ir nekritiškas idealizavimas? Ko mus gali išmokyti skulptūra, šokis, muzika bei tarp- ir trans-disciplininės hibridinės praktikos, perinterpretuojančios senesnius kūrimo ir darymo būdus naujomis formomis? Ar galime suvokti savo šaknis kaip universalias, belaikes ir atsietas nuo konkrečios teritorijos, tačiau kartu atsispirti miglotam misticizmui ir tradicijos pavertimui tiesiog madinga „gyvenimo būdo“ dalimi? Kas gali būti laikoma „autentiška“ kultūrų susiliejimo amžiuje? Ką ateities kartos vadins „folkloru“?

Tinklas siekia pasitelkti šiuolaikinį meną, muziką ir naująsias medijas šių klausimų permąstymui, nepamirštant ir 2017–2018 m. Baltijos šalių nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio minėjimų socio-politinio konteksto.

Pirmasis gyvas tinklo susitikimas įvyks kultūros centre „Lauska“ Rygoje spalio 22–23 d. Susitikimo metu visi partneriai pristatys savo veiklą ir tyrimų kryptis.

Pagrindiniu tinklo veiklą vainikuojančiu renginiu taps 8-asis Interformato simpoziumas Nidos meno kolonijoje, kurio programą kuruos Vytautas Michelkevičius, Andrew Gryf Paterson, Jurijus Dobriakovas and Jogintė Bučinskaitė. Didžiąją dalį simpoziumo dalyvių sudarys kuratorių ir tinklo partnerių pakviesti menininkai ir tyrėjai, tačiau dar šiais metais bus paskelbtas ir atviras konkursas likusiems potencialiems dalyviams. Simpoziumas sutelks tinklo partnerių tyrimus diskursyvioje ir performatyvioje platformoje.

Tinklo partneriai: Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (Lietuva) meno centras „Lauska“ (Latvija), tarpdisciplininė menininkų grupė „SERDE“ (Latvija), tarpdisciplininė naujųjų menų, dizaino, tyrimų ir aktyvizmo platforma „Pixelache“ (Suomija), Škotijos skulptūros dirbtuvės (Škotija), Oslo ir Akershuso kolegijos (Norvegija), Helsinkio menų universiteto ekologijos ir šiuolaikinio performanso magistro programa (Suomija), tarpdisciplininių bei įvietintų menų ir gamtos edukacijos platforma „Maalabor“ (Estija), legendinis slaviško psichodelinio folkloro ansamblis „Księżyc“ (Lenkija).

Tinklo veiklą remia Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa ir Lietuvos kultūros taryba prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.

 

 


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Klasikinės ir sakralinės liaudies muzikos jungtis

Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje rugsėjo 13 d. nuskambėjo VII-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio koncertas „Jo valia“. Pirmą kartą per septynerius festivalio gyvavimo metus jame dalyvavę Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ choras ir orkestras koncerto programoje įprasmino tarptautinės choro ir instrumentinės muzikos bei lietuviškos tapatybės junginį.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Atgal į laimingą pabaigą

Žmogaus gyvenimo pasakojimas vaizdais – įprastas meno reiškinys. Unikalesni atvejai, kai menininkai konstruoja asmeninius pasakojimus, išryškina individualias dramas pasitelkdami administracinio tipo fotografijas, dažniausiai suprantamas kaip atskleidžiančias ribotą informaciją apie išgyventas žmogaus patirtis. Tai sudėtingas, daug darbo su archyviniais, istoriniais dokumentais reikalaujantis kūrybinis procesas.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Nesam tokie, kokie norime būti

Nacionalinis dramos teatras sezoną atidarė spektakliu, jungiančiu svarbiausias teatrui dimensijas: dabarties refleksiją (siekiančią giliau ir plačiau nei vienadienių aktualijų fiksavimas) ir dabarčiai adekvačios teatro kalbos kūrimą. Išeities tašku pasirinkta romantiko Prospero Mérimée novelė „Lokys“ (1869) ir prancūzo „NoirDésir“ vokalisto Bertrandʼo Cantat bei lietuvių fotografo Vito Luckaus (1943–1987) gyvenimo istorijos.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Už komforto zonos

Panašu, kad Sigita Maslauskaitė-Mažylienė pamažu palieka savo kūrybinio komforto zoną. Aistringas didelio formato tapybines kompozicijas, priskirtinas nemariai ekspresionizmo tradicijai, interpretuojančias krikščioniškąją ikonografiją, keičia „nepatogios“ temos, keblūs klausimai, nauji meninės raiškos eksperimentai. Tiesa, „nepatogiu“ keliu menininkė pasuko ne šiandien – galerijoje „Kairė–dešinė“ veikianti paroda „Prie Babilonijos upių. Pabėgėliai ir tremtiniai“ tarsi apibendrina pastarųjų metų kūrybinius ieškojimus. Prieš tai buvo projektas apleistoje Šv. Stepono bažnyčioje, paveikslais liečiant išgriautus šventovės altorius, giesmėmis valant bažnyčios erdvę ir prašant palaimos kenčiantiems, kuriems likimas lėmė palikti savo namus. Taip pat – paroda galerijoje „Artifex“, kurioje kalbėjo tekstai, išrašyti ant medžio atplaišų.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Tarp dinozaurų

Roberto Zemeckio „Sąjungininkai“ (LNK, šįvakar, 22 d. 21 val.) – nelabai vykęs bandymas sukurti senamadišką filmą apie meilę, kuris pakartos kultinės „Kasablankos“ sėkmę. Todėl ir vėl veiksmas prasideda Kasablankoje: 1942-aisiais čia susitinka britas Maksas (Brad Pitt) ir prancūzė Mariana (Marion Cotillard). Jie abu šnipai: kanadiečių kilmės Maksas šnipinėja britams, jis vykdo slaptą užduotį. Jam padeda Mariana, kuri apsimeta Makso žmona, bet iš tikrųjų yra prancūzų Pasipriešinimo dalyvė. Kartu jie turi užmušti vokiečių pasiuntinį. Galiausiai veikėjai įsimylės vienas kitą, apsigyvens Anglijoje ir jiems gims dukrelė, tik Maksas vieną dieną sužinos, kad žmona visai ne ta, kuria apsimeta. Šiuo požiūriu filmas savaip aktualus, nes ne vieną privers susimąstyti, ar viską žino apie tuos, su kuriais gyvena, juo labiau ar verta gelbėti savo mylimuosius, nors dėl to gali nukentėti žmonija.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Projektas „Ocho por tres“ – meno intervencija į reklamos erdvę

Ispanų menininkė ir kuratorė Elisa Rodríguez Valadolide (Ispanija) rengia projektą „Ocho por tres“. Jo esmė – netikėta meno kūrinių intervencija į miesto erdves: reklamų stendus, skelbimų lentas, apleistas sienas. Į projektą įsitraukė ir du lietuvių menininkai, tapytojai Paulius Šliaupa ir Vulovak. Šia proga kalbamės su Elisa ir Pauliumi apie projektą, jo eigą ir perspektyvas bei patirtį, įgytą eksponuojant savo kūrybą viešojoje erdvėje.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Nacionalinėje dailės galerijoje svetingumo programa „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai”

Nacionalinėje dailės galerijoje tęsiasi rugsėjo pradžioje prasidėjusi svetingumo programa „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai”. Dalyvauti Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Lietuvos muziejų asociacijos inicijuotoje programoje kviečiami moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai. Svetingumo programa yra skirta Lietuvos valstybės kūrėjų ir puoselėtojų pažinimui bei jų veiklos aktualizavimui. Jos renginiai nemokami ir vyks iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Moksleiviams ir jų tėveliams skirti renginiai:

Spalio 8 d., sekmadienį, 12 val., kūrybinės dirbtuvės „Vilnius 1918–2017”.
Lapkričio 5 d., sekmadienį, 12 val., kūrybinės dirbtuvės „Kaip Lietuvą kūrė pasaulio menininkai”.
Gruodžio 3d., sekmadienį, 12 val., kūrybinės dirbtuvės „Kaip įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimą? ”
Rugsėjo 24 d., spalio 29 d., lapkričio 26 d., gruodžio 17 d., sekmadieniais, 12 val. teminės ekskursijos „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene“.

Kūrybinės dirbtuvės ir ekskursijos yra nemokamos, tačiau reikalinga išankstinė registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.

Moksleiviams ir mokytojams skirti renginiai:

NDG kviečia mokytojus registruoti moksleivių grupes į ekskursiją „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene” arba išsirinkti vieną iš šių edukacinių užsiėmimų temų:
„Laisvės ženklas”
„Vilnius 1918–2017”
„Kaip Lietuvą kūrė pasaulio menininkai”
„Kaip įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimą? ”
„Valstybingumo idėjos Lietuvos mene”
Ekskursija ir užsiėmimai yra nemokami, registruotis galite el. paštu edukacija@ndg.lt arba tel. (8 5) 219 59 61. Registracijos metu suderinsime jums patogų renginio laiką.

Renginių turinys:

Ekskursija „Valstybingumo idėjos Lietuvos mene”. Ekskursijos metu Nacionalinės dailės galerijos gidai lankytojus supažindins su Nepriklausomybės aušroje, pokariu, Sąjūdžio metais ir Nepriklausomoje Lietuvoje kūrusiais menininkais, jų idėjomis bei biografijomis.

Edukaciniai užsiėmimai:

„Laisvės ženklas” – tai užsiėmimas apie tai, kaip mene atsispindi laisvė, kaip ją įprasmino 20 a. I-osios pusės dailininkai. Dalyvius kviesime diskutuoti, kas yra laisvė, ir sukurti asmeninį laisvės ženklą grafikos technika.

„Vilnius 1918–2017” – užsiėmimo metu tyrinėsime, kaip dailės kūriniuose ir fotografijoje Vilnius atrodė metais, kai buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas. Diskutuosime ne tik apie pastatus, bet ir apie mieste gyvenusius žmones, to meto kultūrinę aplinką, pasiekimus moksle. Aptarsime, kuo Vilnius panašus ir kuo skiriasi nuo prieš 99 metus egzistavusio miesto. Kūrybinėje dalyje kursime 1918-ųjų Vilniaus koliažą.

„Kaip Lietuvą kūrė pasaulio menininkai” – užsiėmimas apie įvairiausių tautybių skirtingose šalyse gyvenusius menininkus, savo darbais praturtinusius Lietuvos kultūrą. Kartu tai užsiėmimas apie Lietuvos kultūros ženklus visame pasaulyje.

„Kaip įamžinti žmonių, kūrusių Lietuvą, atminimą? ” – užsiėmimo dalyviai susipažins su skirtingais paminklų, kurie įamžina Lietuvą kūrusius žmones, pavyzdžiais. Diskutuosime, koks ir ar visada fizinis paminklas geriausiai įprasmina ypatingo žmogaus atminimą. Kokios gali būti kitokios atminimo įamžinimo formos? Ieškosime jų kūrybinėje užsiėmimo dalyje.

Išsami informacija ir registracija el. paštu edukacija@ndg.lt, tel. (8 5) 219 59 61.
Edukacinius užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, ekskursijas rengia
Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centras
Konstitucijos pr. 22, LT-08105 Vilnius

Visus programos „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ pasiūlymus Lietuvos muziejuose galite rasti https://www.muziejai.lt/Index.lt.asp.

 


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Žvelgti į judesį iš bet kurios perspektyvos

Pokalbiui su šokėju Mariumi Pinigiu ypatingų progų ieškoti nereikia. Premjeros, gastrolės, apdovanojimai, išvykos į seminarus bei dėstymas aukštojoje mokykloje – šokėjo dienotvarkė tokia dinamiška, kad visuomet atsiras ką papasakoti; netgi apie tuos pačius dalykus nuolat kintančiame ir neribotame šiuolaikiniame šokyje kaskart jis kalbės skirtingai. Šįkart akcentus dėliojame ant aktualiausios rugsėjo mėnesio temos – studijų bei mokytojų autoritetų.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45

Opera „Saulė ir jūra“

Spalio 1 d. 12, 13.30, 15, 16.30 ir 18 val. Nacionalinėje dailės galerijoje bus rodoma šiuolaikinė opera „Saulė ir jūra“.

 

Operos autorių bendroje kūryboje ypatingas dėmesys yra skiriamas dokumentikos ir fikcijos, realizmo ir poezijos santykiui, taip pat - teatro, muzikos ir vizualiųjų menų persidengimui.

 

Pirmasis menininkių darbas - šiuolaikinė opera „Geros dienos!“ (2013 m.) pelnė 6 prestižinius apdovanojimus, kūrinys pristatytas pasauliniuose muzikos, teatro ir operos festivaliuose: JAV, Kinijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, bei daugiau nei 10 tarptautinių teatro festivalių Prancūzijoje; opera transliuota BBC Radio 3.


Notice: Undefined variable: limit in /home/menodien/domains/7md.lt/public_html/kcms4/templates/default/gallery.php on line 45
PUSLAPIS
760