Bibliografija

Bibliografijos žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Autorių teisių bumerangai : publicistika / Valentinas Sventickas. - Vilnius : Logotipas, [2008] (Vilnius : Logotipas). - 118, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9955-422-47-1 (įr.)

Graikų literatūros chrestomatija / sudarė ir komentarus parašė Dalia Dilytė ; parengė Irena Štikonaitė. - Vilnius : Mintis, [2008] (Vilnius : Logotipas). - 788, [1] p. - Tiražas [1200] egz. - ISBN 978-5-417-00959-4 (įr.)

Jausmų vandenynuos… : [eilėraščiai] / Regina Kabašinskienė ; [dailininkė Vanda Dūdienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 63, [1] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-498-8

Kai vyrai daro tai, ko nori moterys : romanas / Andreas Welter ; [iš vokiečių kalbos vertė Gražina Vasiliauskienė]. - [Vilnius] : Mūsų knyga, [2008] ([Kaunas] : Spindulys). - 325, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-14-253-9 (įr.) : [29 Lt]

Laikinųjų reikalų patikėtinis : eilėraščiai / Evaldas Ignatavičius. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 71, [1] p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9986-39-543-0 : [14 Lt 29 ct]

Mėnesiai ir mėnesienos : eilėraščiai n-14 / Prosta Sporinni. - Kaunas : [Lututė], 2008. - 144 p. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9955-37-033-8 : [10 Lt]

Miego gėlės : [poezijos rinktinė] / Liutauras Degėsys ; [dailininkas Rimantas Rolia]. - Vilnius : Kronta, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). - 207, [1] p. : iliustr. - Tiražas 1200 egz. - ISBN 978-9955-734-85-7 (įr.)

Nebaigta sakmė : [sakmės] / Šarūnas Laužadis ; [dailininkė Gražina Didelytė]. - Vilnius : Ciklonas, 2008 (Vilnius : Ciklonas). - 147, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-880-13-4

Nutrūkusi gyvenimo daina : [poezija] / Stefa Grikšaitė-Kranauskienė ; [sudarytojai Antanas Rimkus, Teresė Ūksienė]. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 159, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-03-494-0 (įr.)

Rūmas virš bedugnės : esė ir straipsniai apie literatūrą / Laimantas Jonušys. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 206, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9986-39-544-7 : [22 Lt 86 ct]

Sakmė apie Kelią… : [poezija] / Vilija Žalienė ; [autorės karpiniai]. - [Kaunas] : Naujasis lankas, 2008 ([Kaunas] : Morkūnas ir Ko). - 63, [1] p. : iliustr. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-03-496-4

Sekmadienio ramybė : novelės ir miniatiūros / Zenius Jurgelaitis. - Panevėžys : [Z. Jurgelaitis], 2007 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 129, [2] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-726-78-4

Tai buvo vakar : eilėraščiai / Nijolė Markevičiūtė-Smolina. - Jonava : N. Markevičiūtė-Smolina, 2007 (Kaunas : Aušra). - 151 p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9955-726-88-3

Tiesa skins kelią sau : [atsiminimai] / Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė ; [paruošė Algis Ivanauskas]. - Kaunas : Lututė, 2008. - 303, [1] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 978-9955-37-036-9 (įr.) : [40 Lt]

Vilniaus kalneliai : [poezija] / Kęstutis Lukėnas. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 78, [2] p. - Tiražas 700 egz. - ISBN 978-9955-03-502-2

Žanro ribos ir paribiai. Spaudos patirtys / Rūta Marcinkevičienė. - Vilnius : Versus aureus, 2008 ([Vilnius] : Logotipas). - 303, [1] p. : iliustr. - Santr. angl. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-34-117-8

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Ančių močiutė : pasakos / Virgina Šukytė ; dailininkė Aušra Čapskytė. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Kaunas : Aušra). - 90, [6] p. : iliustr. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-244-5 (įr.)

Čarlis ir šokolado fabrikas : [apysaka] / Roald Dahl ; iš anglų kalbos vertė Violeta Palčinskaitė ; iliustravo Quentin Blake. - 2-asis leid. - Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 196, [3] p. : iliustr. - 1-osios laidos antr.: Čarlis šokolado rojuje. - Tiražas [2100] egz. - ISBN 978-9955-883-06-7 (įr.) : [14 Lt 80 ct]

Dvylika dovanų Kalėdų Seneliui : [pasaka] / Mauri Kunnas, Tarja Kunnas ; iš suomių kalbos vertė Danutė Sirijos Giraitė. - Vilnius : Versus aureus, [2008] (Spausd. Suomijoje). - 41, [1] p. : iliustr. - Virš. nurodytas tik 1-asis aut. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-34-099-7 (įr.)

Jonytės pasakėlės / [Kazys Jakubėnas] ; dailininkė Irena Žemaitytė-Geniušienė. - 2-oji laida. - Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). - [28] p. : iliustr. - Aut. nurodytas virš. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-34-122-2

Juoda žemė – balti pyragai : [apsakymas vaikams] / Juozas Nekrošius ; [dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Vilnius : Informacijos vadybos agentūra, 2008 ([Vilnius] : Akritas). - 28, [1] p. : iliustr. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-9979-1-7

Kometa atskrieja ; Nematomas vaikas : [apysakos] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo autorė. - Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 321, [4] p. : iliustr. - (Troliai Mumiai). - Tiražas [1190] egz. - ISBN 978-9955-428-85-5 (įr.) : [15 Lt 12 ct]

Lota iš Pramuštgalvių gatvės : [apysaka] / Astrid Lindgren ; iš švedų kalbos vertė Laima Bareišienė ; iliustravo Ilon Wikland. - Vilnius : Garnelis, [2008] (Kaunas : Spindulys). - 130, [3] p. : iliustr. - Tiražas [2665] egz. - ISBN 9955-428-79-1 (įr.) : [11 Lt 55 ct]

Marko Polo kelionės nuotykiai : istorinis romanas / Roland Mueller ; iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 222, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-16-245-2 (įr.)