Literatūra

VAKARAI

birželio 27–liepos 6

Vilnius

Rašytojų klubas

27 d. 16 val. — A. Vaičiulaičio literatūrinės premijos laureato pagerbimo vakaras. Dalyvauja rašytojai J. Aputis, V. Juknaitė, D. Mušinskas, B. Vilimaitė, literatūrologė J. Sprindytė, aktorė D. Michelevičiūtė, rašytojo dukterys Danutė, Joana, Aldona Vaičiulaitytės, V. Martinkus

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

30 d. 17 val. — vakaras „Gyva visokių mūzų dvasia“, skirtas paminėti muziejaus įkūrimo 72-ąsias metines. Dalyvauja literatūrologė E. Vaitkevičiūtė, rašytojai G. Aleksa, E. Drungytė, I. Labokė, T. Marcinkevičiūtė, N. Raižytė, V. Šoblinskaitė, aktoriai V. Grigaitytė ir A. Rubinovas. Gros Kauno styginių kvartetas „Collegium“