Teatras

SPEKTAKLIAI

birželio 27–liepos 6

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

VII. 4 d. 21 val. LNOBT vasaros sezonas Trakų pilyje — V. Klovos „PILĖNAI“. Atlieka E. Vasilevskis, V. Bakula, J. Vaškevičiūtė A. Buzaitė, V. Mončytė I. Linaburgytė, L. Pautienius, L. Norvaišas, A. Malikėnas, A. Rubežius, V. Bagdonas, D. Staponkus, J. Valuckas, R. Urbietis, E. Dauskurdis, A. Rubežius, E. Chrebtovas. Dir. — V. Viržonis

Kaunas

Tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje 2008“

29 d. 17 val. Kauno valstybinio muzikinio teatro sodelyje — 25 dūdmaišininkų grupė „New Ross & District Pipe band“ (Airija)

VII. 5 d. 20 val. Kauno pilyje — „Svečiuose — ispanų operetė sarsuela“. Dainuoja N. Kazlauskaitė Kazlaus (sopranas), O. Marinas (Ispanija, tenoras). Dalyvauja V. Čepinskis ir A. Rakitskaja (Moldova, smuikai), R. Beinaris (obojus), I. Baltmiškytė (gitara), Baltijos gitarų kvartetas: S.S. Lipčius, S. Krinicinas, I. Baltmiškytė, Z. Čepulėnas. Šokių grupė „Funny Beat“. Dir. — A. Sladkovskis (Rusija), J. Geniušas, J. Janulevičius

6 d. 20 val. — „Operetės vakaras“. Dainuoja N. Kazlauskaitė Kazlaus, O. Marinas, I. Socha (Lenkija), D. Stachura (Lenkija), V. Noreika, G. Juknevičiūtė, G. Pečkytė, R. Tallat-Kelpšaitė, R. Vaicekauskaitė, N. Vilkanauskaitė, K. Zmailaitė, R. Baranauskas, A. Janutas, T. Ladiga, L. Pautienius, E. Seilius, Ž. Voronovas, M. Zimkus. Koncertuose dalyvauja Rusijos ir Europos šalių jaunimo simfoninis orkestras (vad. — A. Sladkovskis). Dirigentai — A. Sladkovskis, O. Madaraš (Ukraina), J. Geniušas, J. Janulevičius, V. Visockis

Druskininkai

Druskininkų teatro festivalis

VII. 4 d. 21 val. restorane — muzikiniame klube „Kolonada“ — A. Rossi (Brazilija) koncertas

5 d. 21 val. vasaros amfiteatre „Galia“ — D. Montvydas ir LRT grupė. Koncerte dalyvauja R. Čivilytė, Augustė, J. Brūzga

6 d. 20 val. „Eglės“ sanatorijos salėje — S. Parulskio „VILNIUS-DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)