Anonsai

Vilniaus dailės akademija

skelbia priėmimą į:

dienines humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros ir dailės ir architektūros krypties meno aspirantūros studijas.

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys humanitarinių mokslų srities magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją. Į meno aspirantūros studijas priimami asmenys, turintys meno studijų srities magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Prašymai dalyvauti priėmimo konkurse priimami nuo 2008 09 15 iki 2008 09 23, 10–16 val.

Priėmimo komisijos adresas ir telefonai:

Maironio g. 6, Vilnius, LT – 01124, 214 kab., tel. (8 5) 210 54 56