Muzika

Fortepijoninių rečitalių ciklas Druskininkuose

anonsai

Liepos 2 d. Druskininkuose, M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, prasideda XXXXIII fortepijoninių rečitalių ciklas, gimęs 1965 m. kartu su pirmuoju, tuo metu respublikiniu M.K. Čiurlionio konkursu. Nuo 2006 m. ciklą rengia viešoji įstaiga „Impetus musicus“ drauge su Nacionaliniu M.K.Čiurlionio muziejumi, o Kultūros rėmimo fondas bei Druskininkų savivaldybė, suprasdami šios tradicijos reikšmę bei Čiurlionio svarbą naujai atgimstančiame kurorte, koncertus remia finansiškai.

Šiame cikle groja pianistai, sėkmingai pasirodę Čiurlionio pianistų konkurse, todėl kiekvienoje programoje skamba ir M.K. Čiurlionio muzika. Šių metų vasaros programoje skambės ir ankstyvos Varšuvoje sukurtos mazurkos, noktiurnai, kiti žanriniai kūrinėliai, išgirsime daug Druskininkuose jo sukurtų preliudų, liaudies dainų išdailų, novatoriškais principais sukurtų variacijų, kitokių ciklų. Pianistų programose gausiai pristatomi ir vėlyvieji, brandžiausi M.K. Čiurlionio fortepijoniniai kūriniai.

Šiais metais organizatoriai pateiks labai platų lietuviško fortepijono mokyklos spektrą: koncertuos ir pirmojo konkurso laureatė Birutė Vainiūnaitė (liepos 19 d. 16 val.), ir pernai vykusio M.K. Čiurlionio konkurso laureatas Gintaras Januševičius (rugpjūčio 23 d. 16 val.), pristatysiantys stilistiškai labai įvairias XVIII–XX a. programas.

Koncertų ciklą pradės Aleksandra Žvirblytė (liepos 2 d. 20 val.) – kol kas vienintelė pianistė, laureatės vardą pelniusi dviejuose M.K. Čiurlionio konkursuose; ji skambins F. Chopino ir M.K. Čiurlionio kūrinius. Šiuos du kompozitorius sugretins ir Andrius Vasiliauskas (rugpjūčio 13 d. 20 val.). Įdomų stilistinį derinį – F. Schuberto „Muzikinius momentus“ ir G. Faure noktiurnus – pristatys Jurgis Karnavičius (liepos 5 d. 16 val.). Noktiurnų tematiką šiemet pasirinko ir Živilė Karkauskaitė (rugpjūčio 2 d. 16 val.) – jos programoje, greta F. Liszto, O. Messiaeno bei G. Ligetti kūrinių, skambės net aštuoni J. Fieldo noktiurnai. Sergejaus Okruško rečitalyje (liepos 26 d. 16 val.) klausytojai išgirs labai retai koncertuose atliekamas H. Purcello siuitas, taip pat S. Rachmaninovo etiudus-paveikslus bei M.K. Čiurlionio miniatiūras.

Malonu, kad į M.K. Čiurlionio tėviškę pristatyti spalvingas programas grįžta ir šiuo metu užsienyje gyvenantys pianistai – Leonidas Dorfmanas (rugpjūčio 9 d. 16 val.) ir Guoda Gedvilaitė (rugpjūčio 16 d. 16 val.).

Gausiausiai šiais metais M.K. Čiurlionio muzika skambės Aldonos Eleonoros Radvilaitės (liepos 12 d. 16 val.) rečitalyje kartu su S. Vainiūno bei J.S. Bacho kūriniais. M.K. Čiurlionio muzika dominuoja ir Halinos Radvilaitės (liepos 16 d. 20 val.) programoje greta visų F. Schuberto „Muzikinių momentų“.

Paskutinis ciklo akcentas – pianistų Sonatos ir Roko Zubovų (rugpjūčio 30 d. 16 val.) dueto programa, kurioje greta W.A. Mozarto, F. Mendelssohno ir M. Ravelio kūrinių skambės ir M.K. Čiurlionio styginių kvarteto transkripcija fortepijonui keturioms rankoms.

Jau ne pirmi metai M.K. Čiurlionio memorialiniuose namuose koncertuoja ir LMTA studentai bei M.K. Čiurlionio nacionalinės gimnazijos absolventai. Šiemet klausytojai išgirs Justo Šerveniko (liepos 9 d. 20 val.), Kamilės Radzvilaitės ir Roko Valuntonio (liepos 23 d. 20 val.), Vaivos Butkevičiūtės (liepos 30 d. 20 val.), Marijos Grikevičiūtės ir Marijos Kalvelytės (rugpjūčio 6 d. 20 val.), Mildos Umbrusevičiūtės (rugpjūčio 20 d. 20 val.) bei Jurgio Aleknavičiaus (rugpjūčio 27 d. 20 val.) koncertines programas.

Jauniausioji dailininko ir kompozitoriaus sesuo Jadvyga Čiurlionytė savo atsiminimuose apie brolį rašė, kad vasaromis, Mikalojui Konstantinui grįžus iš studijų Varšuvoje, visiems didžiausia šventė būdavo muzikiniai vakarai obelų sode... „Saulė lyg nuskęsta žemės gilumon ir atsiunčia žemei tokią tamsią melsvą skraistę, o su ja ir ilgesingą tylą. Tada suskamba pianinas, širdis pradeda skubėti, jos ritmas susilieja su skambančiu pro atvirą langą ritmu.“ Ir šią vasarą pro tą patį langą į obelų sodą vėl liesis fortepijono garsai.

Tikslias pianistų programas galite rasti internetinėje svetainėje www.impetus.lt.

„Impetus Musicus“ inf.