Literatūra

VAKARAI

birželio 13–22

Vilnius

Rašytojų klubas

17 d. 18 val. — D. Jazukevičiūtės kūrybos vakaras ir naujojo romano „Dviejų mėnulių baras“ pristatymas. Dalyvauja D. Jazukevičiūtė, J. Baranova, L. Gadeikis, A. Karsokienė, A. Katkevičius, D. Michelevičiūtė, R. Tamošaitis, L. Varanavičienė

Vilniaus mokytojų namai

13 d. 13 val. — senjorų dainų šventė „Mes vėl kartu“

13 d. 21 val. Kiemelyje — gyvos muzikos koncertas. Dalyvauja grupė „Spički“

17 d. 19—21 val. Kiemelyje — „SENELĖS PASAKA“ (pagal S. Nėries eiles). Rež. — A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

18 d. Kiemelyje — „Su knyga per kultūrinę Europą. Vokietija“

18 d. 21.15 Kiemelyje — „Kinas po atviru dangumi. Rytų Europos kinas. Rusija“. Užtemimo dienos (rež. A. Sokurovas, 1988)

19 d. 17 val. Kiemelyje — Mažųjų Joninės

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

13 d. 17 val. — J. Jasaičio romano „Per sutemas“ sutiktuvės. Kartu su autoriumi dalyvaus istorikas R. Marčėnas, poetas P. Palilionis, aktorius V. Kaminskas, trimitininkas J. Straukas

18 d. 17 val. — M. Macijauskienės poezijos knygos „Liepų šešėliuos“ sutiktuvės. Kartu su autore dalyvaus poetas R. Keturakis, dailininkas V. Beresniovas, aktoriai L. Zorūbaitė ir A. Žekas, smuikininkas Ch. Šusteris