Teatras

SPEKTAKLIAI

birželio 13–22

Vilnius

OKT / Vilniaus miesto teatras

17 d. 19 val. Rusų dramos teatre — W. Shakespeare‘o „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. — O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

18, 19 d. 18 val. — P. Vaičiūno „PATRIOTAI“. Rež. — J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

14 d. 12 val. — V. Palčinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS“ (H.K. Anderseno pasakos motyvais). Rež. — A. Pociūnas

15 d. 12, 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

„Domino teatras“

18 d. 19 val. — R. Schimmelpfennigo „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. — C. Graužinis

19 d. 19 val. — S. Parulskio „VILNIUS — DAKARAS“. Rež. — K. Smoriginas

22 d. 15 val. — V.V. Landsbergio „BRIEDIS EUGENIJUS“. Rež. — V.V. Landsbergis

Kaunas

Kauno kamerinis teatras

13, 14, 17, 18 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

15 d. 18 val. — P. Lagerkvisto „NEŪŽAUGA“. Rež. — S. Rubinovas

19 d. 18 val. — Aristofano „LISISTRATĖ“. Rež. — S. Rubinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 15 val. — PREMJERA! V. Liudwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. — A. Gluskinas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. — PREMJERA! J. Dautarto „SENOJO GLUOSNIO PASAKOJIMAI“. Rež. — J. Dautartas (V. Dautarto novelių romano “Senojo gluosnio pasaka” motyvais)