Literatūra

VAKARAI

gegužės 16–25

Vilnius

Signatarų namai

16 d. 17 val. — V. Landsbergio knygos „Europos Parlamente. 2007 m. sausis- gruodis IV“ pristatymas. Vedėjai V. Savukynas, V. Valentinavičius. Fortepijonu gros kompozitorius T. Leiburas

Šv. Kryžiaus namai

21 d. 18.30 — paskaita iš ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. G. Povilionis skaito paskaitą „Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė“

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

16 d. 18 val. — Muziejų dienos minėjimas bei tarptautinio projekto „Muziejų naktis“ renginys