Muzika

KONCERTAI

gegužės 16–25

Lietuvos nacionalinė filharmonija

16 d. 17 val. Skaudvilės gimnazijoje — J. Leitaitė (mecosopranas), A. Vasiliauskas (fortepijonas). Programoje G. Bizet, C. Saint-Saenso, L. van Beethoveno, P. Čaikovskio, A. Šenderovo, F. Lehćro ir kt. kūriniai

17 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — „Vokietijos kultūros pavasaris Lietuvoje“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistė S. Yoko Henkel (smuikas, Vokietija). Dir. — R. Beckas (Vokietija). Programoje W.A. Mozarto, J. Haydno, F. Schuberto kūriniai

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas P. Geniušas (fortepijonas). Dir. — D. Pavilionis. Programoje W. Kilaro, Z. Kodaly, G. Gershwino kūriniai

18 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, — orkestras „Musica humana“, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“. Solistai U. Čaplikaitė (fleita), J. Daunytė (arfa), A. Širvinskaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), M. Zimkus (tenoras), I. Misiūra (bosas-baritonas). Dirigentai A. Vizgirda, V. Augustinas. Programa „Leopoldas ir Wolfgangas Amadeus Mozartai“

20 d. 18 val. Klaipėdos koncertų salėje, 21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje — Trombonų šventė. Altiniai ir tenoriniai trombonai: M. Balčytis, V. Šilinskas. Tenoriniai trombonai: R. Valančius, T. Karka, R. Gumuliauskas, V. Marozas. Bosiniai trombonai: A. Stasiulis, E. Miknius. Solistas F. Belli (Vokietija). Dir. — J. Bylundas (Švedija). Programoje T. Susato, G. Delerue, R. Wagnerio, W. Byrdo ir kt. kūriniai

25 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — koncertas visai šeimai. Programa „Tegyvuoja akordeonas!“ Koncertuoja E. Gabnys ir G. Savkovas. Akordeonistų dueto kūrybinės veiklos 30-mečiui. R. Maciūtė (sopranas), K. Mikiška (birbynė), J. Peškovas (akordeonas, Latvija), S. Abkerimovas (akordeonas, Rusija), T. Stepanova, V. Plužnikas (akordeonų duetas, Rusija). Programoje Th. Dubois, J. Strausso, G. Gershwino, J. Cosma, L. Dalla, A. Piazzollos ir kt. kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

23, 24 d. 19 val. — šventinis sezono pabaigos koncertas. „Us And Them: Symphonic Pink Floyd“. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir kvartetas „Terem“: A. Konstantinovas (mažoji domra), M. Dzindze (kontrabosinė balalaika), A. Barščiovas (altinė domra), A. Smirnovas (bajanas). Dir. — G. Rinkevičius

Vilniaus rotušė

18 d. 16 val. — popietė su B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos choru „Viva voce“ ir jo vadovais V. Katiniene ir R. Katinu. Dalyvauja J. Leitaitė (mecosopranas), L. Domikaitė (mecosopranas), R. Lukošius (fortepijonas). Chormeisterės A. Stankevičienė ir R. Pažusienė. Koncertmeisterė D. Šakenytė. Popietę veda V. Gerulaitis. Programoje S. Šimkaus, V. Montvilos, V. Miškinio, A. Noviko, R. Genee, G. Rossini-R. Katino, A.L. Webberio ir kt. kūriniai

Muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

16 d. 18 val. — Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai

21 d. 18 val. — trečiadienio vakaras su A. Liutkute (sopranas). Dalyvauja D. Rukšėnaitė (sopranas), L. Stančikaitė (sopranas), V. Mikštaitė (mecosopranas) ir vokalinis kamerinis ansamblis „Balsai“ (vad. — E. Kaveckas)

22 d. 18 val. — E. Baliutavičiūtės knygos „Kūrėjai ir jų mūzos“ pristatymas

23 d. 18 val. — Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės H. Radvilaitės studentės M. Umbrusevičiūtė ir E. Kižytė. Programoje L. van Beethoveno, F. Schuberto, F. Liszto, D. Šostakovičiaus ir V. Laurušo kūriniai

Šv. Kotrynos bažnyčia

24 d. 19 val. — koncertas „Keturių amžių muzika“. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“ (vad. — V. Augustinas), Austrijos kamerinis choras „Vocappella“ (vad. — B. Siebereris)

Šv. Kazimiero bažnyčia

18 d. 13 val. — J. Garbacz (vargonai, Lenkija), J. Woszczyk-Garbacz (fleita, Lenkija)

18 d. 19 val. — choras „Brevis“ (vad. — G. Venislovas) ir solistų ansamblis (E. Bagdonaitė, I. Gaidamavičiūtė, G. Makelienė, M. Čiužaitė, I. Garla, S. Laurinaitis, N. Masevičius), D. Stabinskas (viola da gamba) ir V. Neugasimovas (kameriniai vargonai). Programoje G.P. da Palestrinos, A. Pacelli, O. di Lasso ir kt. kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

17 d. 18 val. — Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis (vad. — P.B. Koncė), B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos absolventai. Programoje A. Solero, J.S. Bacho, G.F. Händelio ir kt. kūriniai

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

16 d. 16 val. — Mokytojų namų folkloro ansamblis „Krivulė“ (vad. — J. Armonaitė)

Šv. Kryžiaus namai

19 d. 18.30 — Lietuvos muzikų sąjungos organizuojamas fortepijoninio trio „Fort Vio“ koncertas. I. Baikštytė (fortepijonas), I. Rupaitė (smuikas), P. Jacunskas (violončelė)

20 d. 18.30 — Karoliniškių muzikos mokyklos R. Švėgždaitės smuiko klasės koncertas

Kaunas

Kauno filharmonija

9 d. 18 val. Kauno kultūros centre — populiariausios arijos ir uvertiūros iš operų ir operečių Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 75-mečiui. Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. — M. Pitrėnas). Solistai N. Vilkanauskaitė (sopranas), S. Martinaitytė (sopranas), R. Preikšaitė (mecosopranas), G. Prunskus (baritonas), D. Vėbra (baritonas), T. Ladiga (bosas). Dir. — V. Visockis

Menininkų namai

17 d. 11 val. — festivalis „Muzikuojame šeimoje 2008“

Klaipėda

Koncertų salė

16 d. 18 val. — LT projektas — festivalis „Jūros suvienyti“. „Prisipažinimai fortepijonui“ (miniatiūrų kolekcija „Nuo Petro“). P. Geniušas (fortepijonas). Programoje S. Rachmaninovo, J.S. Bacho, E. Granados, A. Karamanovo, F. Schuberto, F. Chopino ir kt. kūriniai

17 d. 18 val. — Pasaulio muzika. Džiazo kvartetas „Quadro Nuevo“ (Vokietija)