Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

12 dydis - nestora : romanas / Meg Cabot ; iš anglų kalbos vertė Eglė Smelevičiūtė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 310, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-24-774-6 (įr.) : [28 Lt 69 ct]

Ar būsi ten? : romanas / Guillaume Musso ; iš prancūzų kalbos vertė Lina Perkauskytė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 246, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-24-911-5 (įr.) : [28 Lt 67 ct]

Daktaras Ne : romanas / Ian Fleming ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 260, [3] p. - tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-24-752-4 : [23 Lt 86 ct]

Dienoraščiai, 1978-2004 / Vytautas Kubilius ; [parengė Janina Žėkaitė, Jūratė Sprindytė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 489, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-698-46-3 (įr.)

Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis … [et al.]. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 233, [6] p. - Santr. angl. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-12-270-8 (įr.)

Išminties blyksniai : aforizmai, sentencijos, patarlės / sudarytojas Petras Klusas. - Utena : Utenos spaustuvė, 2007 (Utena : Utenos sp.). - 271, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-626-92-3

Karti tiesa : romanas / Freya North ; iš anglų kalbos vertė Lina Kubertavičiūtė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 462, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-24-853-8 (įr.) : [33 Lt 55 ct]

Mano Michaelis : romanas / Amos Oz ; iš anglų kalbos vertė Andrius Patiomkinas. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 246, [1] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-24-957-3 (įr.) : [28 Lt 70 ct]

Meilės istorija : [romanas] / Nicole Krauss ; iš anglų kalbos vertė Mėta Žukaitė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). - 293, [2] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 978-9955-24-793-7 (įr.) : [31 Lt 61 ct]

Mokslo draugai : romanas / Maeve Binchy ; iš anglų kalbos vertė Kristina Paulauskaitė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). - 493, [2] p. - Tiražas 1700 egz. - ISBN 978-9955-24-914-6 (įr.) : [33 Lt 48 ct]

Naktis Lisabonoje : romanas / Erich Maria Remarque ; iš vokiečių kalbos vertė Irina Žiogaitė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Spindulys). - 214, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-24-960-3 (įr.) : [23 Lt 89 ct]

Penelopiada : mitas apie Penelopę ir Odisėją / Margaret Atwood ; iš anglų kalbos vertė Irena Varnaitė. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Kaunas : Aušra). - 222, [2] p. - (Mitai). - Tiražas 600 egz. - ISBN 978-9955-24-857-6 (įr.) : [28 Lt 70 ct]

Raštai / Ignas Šeinius ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001- . - Virš. tik aut. parašo faks. - ISBN 9986-513-93-6 (įr.)

T. 7: Proza : novelės, feljetonai, apysaka [iš rinkinių] “Nakties žiburiai”, “Aš dar kartą grįšiu” / [tomą parengė ir redagavo Laima Arnatkevičiūtė]. - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 375, [1] p. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-698-48-7

Raštai / Vaižgantas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Vilnius : Pradai, 1994- . - ISBN 9986-513-38-3 (įr.)

[T.] 18: Literatūros istorija, 1913-1928 / [parengė Ilona Čiužauskaitė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 539, [1] p. : portr. - Tiražas [1000] egz. - ISBN 978-9955-698-47-0

Rudenio taku : eilėraščiai / Petras Juodelė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). - 177, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-20-252-3

Rudens spalvos : Panevėžio rajono mokytojų senjorų bendrijos “Šarma” literatų poezijos almanachas / [sudarė Jonas Šakalys]. - Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2007 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 166, [6] p. : portr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-694-28-1

Sveika, tamsa : [romanas] / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. - Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 502, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-996-2 (įr.) : [33 Lt 48 ct]

Šaukia balti krantai : eilėraščiai / Stasė Dzenuškaitė. - Vilnius : [S. Dzenuškaitė], 2007 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). - 298, [1] p. - Tiražas [500] egz.

Šilų poringės : romanas / Pranas Treinys. - Vilnius : Gairės, 2008 (Kaunas : Spindulys). - 605, [3] p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-759-14-0 (įr.) : [21 Lt]

Širdgėlos šermukšnis : [eilėraščiai] / Antanas Vaičikonis. - [Panevėžys] : Panevėžio spaustuvė, 2007 ([Panevėžys] : Panevėžio sp.). - 84, [4] p. - Tiražas 200 egz. - ISBN 978-9955-694-31-1

Štai ir mes : prisiminimai ir eilėraščiai / Ksavera Slapšinskaitė-Nenėnienė, Tamirė Slapšinskaitė-Žalėnienė. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). - 145, [1] p. - Tiražas 100 egz. - ISBN 978-9955-20-251-6

Žemaičių bajorų teatro dramaturgija : Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba / Aušra Martišiūtė-Linartienė ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 222, [2] p. - Santr. angl. - Tiražas [700] egz. - ISBN 978-9955-698-56-2

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras