Muzika

KONCERTAI

lapkričio 16–25

Lietuvos nacionalinė filharmonija

17 d. 12–21 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — muzikų šventė „Didysis muzikų paradas 2007“

18 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — Lietuvos kamerinis orkestras ir jaunieji solistai. Koncerto vedėjas aktorius R. Kazlas

18 d. 16 val., Panevėžio dailės galerijoje, — Armonų duo: R. Armonas (violončelė), I. Uss (fortepijonas)

21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — fortepijono rečitalis. S. Trpčeski (Makedonija)

22 d. 17 val. Gargžduose, Muzikos mokykloje, 23 d. 17 val. Skuode, Meno mokykloje, — Čiurlionio kvartetas, S.S. Lipčius (gitara), D. Dikšaitis (smuikas)

Vilnius

Kongresų rūmai

16 d. 19 val. — simfoninis koncertas „Nuo subtilaus prancūzų impresionizmo iki XX a.: Paryžiaus ilgesys“. A. Ghindinas (fortepijonas). Dir. — M. Tardue

Vilniaus rotušė

24 d. 18 val. — A. Wiedemann (Vokietija) ir Vilniaus rotušės gitarų orkestras

Muzikų rėmimo fondas

21 d. 18 val. S. Vainiūno namuose — LMTA kameriniai ansambliai

16 d. 14 val. Laižuvos kultūros centre, 17 val. Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus salėje, 18 d. 15 val. Naujosios Vilnios kultūros centre, 19 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre, 20 d. 14 val. Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijoje, 18 val. Marijampolės kultūros centre — koncertų ciklas „Mūsų miesteliai“. Dalyvauja V. Noreika (tenoras), M. Lukošiūtė (sopranas), A. Raulinavičius (tenoras), V. Zabrodaitė (fleita), L. Giedraitytė (fortepijonas), A. Vizbaras (fortepijonas), V. Juodpusis (muzikologas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

19 d. 18 val. — vakaras, skirtas kompozitoriaus J. Nabažo 100-osioms gimimo metinėms ir knygos „Jonas Nabažas. Dienoraščiai 1922—1945“ pristatymas. Dalyvauja J. Zaleskytė, J. Žukienė, J. Antanavičius, V. Markeliūnienė (knygos sudarytoja)

Mažojoje salėje

21 d. 18 val. — P. Radzevičiaus alto klasės studentas J. Juozapaitis, D. Stulgytė (fortepijonas

II (Kongresų) rūmų Kamerinėje salėje

16 d. 18 val. — sonatų vakaras iš ciklo „Absolventų kameriniai koncertai“. Dalyvauja D. Šešelgienė (smuikas) ir S. Lapėnaitė (fortepijonas). Koncertą veda P. Kunca

Šv. Kazimiero bažnyčia

18 d. 13 val. — Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios choras (vad. — R. Daugėla), vargonuoja D. Jatautaitė

Šv. Kotrynos bažnyčia

16 d. 19 val. — dainininkė E. Sašenko, trimitininkas bei fleitininkas S. Petreikis ir akordeonininkų trio „Chill Out“

Šv. Kryžiaus namai

19 d. 18.30 — A. Krikščiūnaitė (sopranas), akomponuoja A. Kisieliūtė (fortepijonas). Dalyvauja dvi LMTA studentės dainininkės

Kaunas

Kauno filharmonija

16 d. 18 val. M. Žilinsko dailės galerijoje — Essl Burger(Austrija, Vokietija)

17 d. 17 val. Kauno kultūros centre — Kauno miesto simfoninis orkestras. Solistai R. Mataitytė (smuikas), A. Kasperavičius (altas). Dir. — M. Pitrėnas

18 d. 15 val. M. Žilinsko dailės galerijoje — A. Vasiliauskas (fortepijonas)

18 d. 18 val. Kauno kultūros centre — F. Frithas (elektrinė gitara, D. Britanija)

22 d. 18 val. Kauno kultūros centre — Kauno miesto simfoninis orkestras. Dir. — M. Pitrėnas

Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia

18 d. 17 val. — Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kamerinis choras „Cantemus“ (meno vad. ir dir. — L.V. Lopas)

Klaipėda

Koncertų salė

20 d. 19 val., — ansamblis „Vilniaus arsenalas“. Solistė J. Gedmintaitė (sopranas)