Teatras

SPEKTAKLIAI

lapkričio 16–25

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

16, 20, 21, 22 d. 18.30 — G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. — M. Staškus; 17.30 Kamerinėje salėje — edukacinių vakarų ciklas „Meilės burtai teatro scenoje”

17 d. 18.30 — P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. — V. Viržonis

18 d. 12 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. — A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

18 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

18 d. 18 val. — I. Turgenevo „MĖNUO KAIME“. Rež. — J. Dautartas

Mažoji salė

10 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

11 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. V. V. Landsbergis

17 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

18 d. 16 val. — PREMJERA! M. F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis

20 d. 18 val. — I. Villqisto „HELVERIO NAKTIS“. Rež. — J. Vaitkus

21 d. 18 val. — P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. — V. Masalskis

22 d. 18 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

Vilniaus mažasis teatras

16 d. 18.30 — E. Albee‘io „TRYS AUKŠTOS MOTERYS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

17, 18 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

20 d. 18.30 — „DIDYSIS ERLICKAS MAŽAJAME TEATRE“

21 d. 18.30 — W. Shakespeare‘o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

22 d. 18.30 — L. Kalpokaitės romansų vakaras „Taip norisi mylėti“

Valstybinis jaunimo teatras

16 d. 18 val. — E. Albee’io „OŽKA, ARBA KAS TA SILVIJA? Rež. — D. Tamulevičiūtė

17 d. 12 val. — J. Erlicko „BILIETAS IŠ DANGAUS“. Rež. — D. Jokubauskaitė (Salė 99)

17 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

18 d. 18 val. — D. Privalovo „SENIAUSIŲ PROFESIJŲ ŽMONĖS“. Rež. — B. Latėnas (Salė 99)

20, 21 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

Lietuvos rusų dramos teatras

17, 18 d. 18 val. — PREMJERA! E.E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. — S. Račkys

20 d. 19 val. — F. Sagan „VISKAS TAU, MANO MEILE!“ Rež. — E. Murašovas

21 d. 19 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI!“ (SQUAT). Rež. — M. Poliščiukas

Vilniaus teatras „Lėlė“

17 d. 12 val. — „KATĖS NAMAI“. Rež. — A. Mikutis

18 d. 12 val. — S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“. Rež. — A. Mikutis

Mažoji salė

17 d. 14 val. — „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. — „BALTOS PASAKOS“. Pjesės autorė ir rež. — N. Indriūnaitė

Keistuolių teatras

17 d. 12 val. — PREMJERA! „VAIKYSTĖS ETIUDAI“. Rež. — A. Gluskinas

17 d. 19 val. — PREMJERA! — M. McDonagh’o „LUOŠYS IŠ AINIŠMANO SALOS“. Rež. — V. Bagdonas

18 d. 12 val. — „TERLIUS IR ŽIOPLYTĖ“. Aktorių A.Vilutytės ir A.Meliešiaus pastatymas

21, 22 d. 19 val. — „MEILĖ IŠ PASKUTINIO ŽVILGSNIO“. Rež. — G. Beinoriūtė

Anželikos Cholinos šokio teatras

19 d. 19 val. Šiaulių dramos teatre, 21 d. 19 val. Kauno Girstučio kultūros rūmuose — M. Ravelio „BOLERO“. Choreogr. — A. Cholina

„Cezario grupė“

17 d. 18 val. Menų spaustuvėje, 18 d. 19 val. „Domino“ teatre — „LIETUVOS LIENA“. Rež. — C. Graužinis

„Menų spaustuvė“

16 d. 18 val. „Kitoje salėje“ — PREMJERA! „STUMBRAS ANT TABURETĖS“. Idėja — A. Petrulienė

15, 16 d. 19.30 „Vienoje salėje“ — „ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA“. Rež. — G. Varnas

17 d. 21 val., 18 d. 20 val. „Kitoje salėje“ — PREMJERA! „KAS LIEKA, KAI NIEKO NELIEKA“. Rež. — B. Šarka

18 d. 18 val. „Vienoje salėje“ — „ATVIRAS RATAS“. Rež. — A. Giniotis

Ramūno ateljė

22 d. 19 val. — PREMJERA! A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičus.

Vaidina R. Jakučionytė, G. Mikalauskas, R. Abukevičus

Raganiukės teatras

17 d. 12 val. — ,,ŠLOVĖ MEŠKINAMS“

17 d. 15 val. — „ROMEO IR DŽIULJETA“

18 d. 12 val. — PREMJERA !,,MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“

18 d. 15 val. — ,,VAIDUOKLIUKAS BAISUOKLIUKAS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

17, 25 d. 18 val. „Sriubos teatre“ — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

18 d. 18 val. Palėpės salėje — M. Walczako „KELIONĖ Į KAMBARIO VIDŲ“. Rež. — A. Jankevičius

18 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

16 d. 18 val. — G. Bizet „KARMEN“. Dir. — G. Rinkevičius

17 d. 18 val. — J. Strausso „NAKTIS VENECIJOJE“. Dir. — J. Geniušas

18 d. 12 val. — Z. Bružaitės „VORO VESTUVĖS“. Dir. — V. Visockis

18 d. 18 val. — J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

16 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

17, 22 d. 18 val. — J.K. Jeromo „TRISE VALTIMI (NESKAITANT ŠUNS)“. Rež. — S. Rubinovas

18 d. 18 val. — G. Tabori „DEŠIMT DIENŲ IŠ VILIO GYVENIMO“. Rež. — S. Rubinovas

20, 21 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

Gyčio Ivanausko teatras

20 d. 19 val. Kauno dramos teatre — „AŠ TAVE LABAI MYLIU“

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

18 d. 18 val. KLaipėdos koncertų salėje — Moliźre’ o „ŽORŽAS DANDENAS, ARBA APGAUTAS VYRAS“. Rež. — A. Giniotis

20 d. 18 val. Muzikiniame teatre — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

17 d. 18.30 — Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. — I.H. Lapinschas

18 d. 15 val. — A. Spadavecchios „PELENĖ“. Dir. — V. Konstantinovas

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

17, 18 d. 18 val. — PREMJERA! E.M. Remargue’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

16 d. 18 val. — A. Cagarelio „CHANUMA“. Rež. — R. Teresas

17 d. 18 val. — N. Dumbadzės „SVEIKI, ŽMONĖS!“ Rež. — V. Čigogidzė

18 d. 12 val. — O. Šapko „KAIP TAPTI PARŠELIU?“ Rež. — R. Pazikas

18 d. 18 val. — A. Kristi „TRYS ŠŪVIAI“. Rež. — N. Miteva

20 d. 19 val. — „MELO DETEKTORIUS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)