Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aklumas : romanas / José Saramago ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). - 271, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-638-1 (įr.) : [28 Lt 74 ct]

Auklė : romanas / Melissa Nathan ; iš anglų kalbos vertė Kristina Savickienė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 495, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-680-0 : [28 Lt 74 ct]

Baltasis karštis : romanas / Sandra Brown ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 435, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-24-170-6 (įr.) : [31 Lt 72 ct]

Be eilės : romanas / Mary Wesley ; iš anglų kalbos vertė Gražina Matukevičienė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). - 231, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-24-702-9 (įr.) : [23 Lt 94 ct]

Dingęs paveikslas : romanas / Jonathan Harr ; iš anglų kalbos vertė Povilas Bykovas. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 244, [3] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-24-670-1 (įr.) : [23 Lt 94 ct]

Elio : eilėraščių apysaka / Liudvikas Jakimavičius ; [dailininkas Romas Orantas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 95, [1] p. : iliustr. - Tiražas [700] egz. - ISBN 978-9986-39-499-0 : [14 Lt 29 ct]

Fazerland : romanas / Christian Kracht ; iš vokiečių kalbos vertė Laimonas Kinčius. - Kaunas : Kitos knygos, [2007] (Vilnius : Logotipas). - 158, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-640-37-0

Gėlių kraujas : romanas / Anita Amirrezvani ; iš anglų kalbos vertė Leonas Judelevičius. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 421, [3] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-725-8 (įr.) : [33 Lt 65 ct]

Griuvėsiai : [romanas] / Scott Smith ; iš anglų kalbos vertė Jonas Čeponis. - Kaunas : Jotema, [2007] (Kaunas : Spindulys). - 310, [1] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-13-133-5 (įr.)

Kaip pribaigti savo vyrą : ir kiti naudingi patarimai… : romanas / Kathy Lette ; iš anglų kalbos vertė Gražina Nemunienė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 349, [2] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-676-3 : [23 Lt 94 ct]

Kapitono Korelio mandolina : romanas / Louis de Berničres ; iš anglų kalbos vertė Dalia Staponkutė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 607, [1] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-662-6 (įr.) : [42 Lt 21 ct]

Laukinių arklių pakerėti : romanas / Cormac McCarthy ; iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 341, [1] p. - Tiražas [1500] egz. - ISBN 978-9986-39-500-3 (įr.) : [20 Lt 95 ct]

Ledas : [romanas] / Vladimir Sorokin ; iš rusų kalbos vertė Irena Potašenko. - Kaunas : Kitos knygos, [2007] (Vilnius : Logotipas). - 327, [1] p. : portr. - Tiražas 1700 egz. - ISBN 978-9955-640-34-9 (įr.)

Lenkų ir rusų karas po baltai raudona vėliava : romanas / Dorota Masłowska ; iš lenkų kalbos vertė Vytas Dekšnys. - Kaunas : Kitos knygos, [2007] (Vilnius : Logotipas). - 218, [2] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-640-36-3

Mergaitė iš Radvilių : autobiografinė-etnografinė apybraiža / Elena Kulnytė-Jansonienė. - Šiauliai : Lucilijus, 2007 (Kaunas : Aušra). - 222, [1] p. : iliustr., faks., portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-32-020-3 : [30 Lt]

Ne drakonų metas : romanas / Sergej Lukjanenko, Nik Perumov ; iš rusų kalbos vertė Vlada Baubonienė. - Kaunas : Eridanas, 2007 (Kaunas : Arx Baltica). - 367, [1] p. - (J.R.R. Tolkieno mokiniai ; 10). - Tiražas [1700] egz. - ISBN 978-9986-97-193-1 (įr.)

NUO do IKI do : eilėraščiai / Viktoras Rudžianskas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Kaunas : Aušra). - 103, [1] p. : portr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 978-9986-39-496-9 : [14 Lt 29 ct]

Paryžius niekada nesibaigia : [romanas] / Enrique Vila-Matas ; iš ispanų kalbos vertė Pranas Bieliauskas. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Aušra). - 243, [1] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-24-668-8 : [19 Lt 14 ct]

Paskutinė paslaptis : “Šventojo Gralio sąmokslo” tęsinys / Lynn Sholes, Joe Moore ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 350, [2] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 978-9955-24-650-3 (įr.) : [28 Lt 74 ct]

Pavėsiai : eilėraščiai / Vytautas Stulpinas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Kaunas : Aušra). - 106, [2] p. : portr. - Tiražas [350] egz. - ISBN 978-9986-39-501-0 (įr.) : [14 Lt 29 ct]

Rob Rojus : romanas / Walter Scott ; iš anglų kalbos vertė Marija Kazlauskaitė, Juozas Subatavičius. - Vilnius : Žaltvykslė, 2007 (Kaunas : Aušra). - 455, [1] p. - (“Žaltvykslės” kolekcija, ISSN 1822-637X). - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9986-06-269-1 (įr.) : [36 Lt]

Sala Karolinoje : [romanas] / Jude Deveraux ; [vertė Mykolė Lukošienė]. - Kaunas : Jotema, [2007] (Kaunas : Spindulys). - 293, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 978-9955-13-137-3 (įr.)

Sapnų Angusas : keltų sapnų dievas / Alexander McCall Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Šeina. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Vilnius : Sapnų sala). - 191, [1] p. - (Mitai). - Tiražas 1500 egz. - ISBN 978-9955-24-656-5 (įr.) : [24 Lt 90 ct]

Sau pradingstu iš akių : eilėraščiai / Ineza Juzefa Janonė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007 (Kaunas : Aušra). - 95, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 978-9986-39-498-3 : [11 Lt 43 ct]

Šeimos kapas : romanas / Katarina Mazetti ; iš švedų kalbos vertė Giedrė Žirgulytė. - Vilnius : Alma littera, 2007 (Kaunas : Spindulys). - 223, [1] p. - (Madame, ISSN 1822-7295). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-24-634-3 (įr.) : [19 Lt 03 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras