Pastebėjimai

Tarptautiniai santykiai

Paulina Pukytė

Lietuvis, atvažiavęs į Angliją: Kiek čia juodų! Kaip Afrikoj! Ir banke, žiūrėk, dirba. Kaip jiems leidžia tokius darbus dirbti?

Anglijos gyventojas lietuviui, atvažiavusiam į Angliją būti juodadarbiu: Tu, su***tas lenke, važiuok atgal į savo Lenkiją!

Lietuvis: Aš ne lenkas, aš lietuvis.

Anglijos gyventojas: Nešdinkis iš čia atgal į savo su***tą Lenkiją!

Lietuvis: Tu net nežinai, kur Lenkija yra!

Anglijos gyventojas, nepaisydamas žinių trūkumo, paima šaligatvio plytą ir vožia ja lietuviui per veidą. Lietuvio sutraiškytas veidas, jis netenka vienos akies.

Policijos pareigūnas: Kaip jūs jaučiatės po tokio rasistinio išpuolio prieš jus?

Lietuvė (mintyse): Tai ne rasizmas, o nacionalizmas.

Lietuvis: Taigi jie tik vaikai. Jie net nesupranta, kad aš ne lenkas, o lietuvis.

Lietuvė (mintyse): Jiems visiškai nesvarbu, ar tu lietuvis, ar lenkas, ar kurdas, svarbu, kad atvažiavęs iš neva niekingos, neturtingos, utėlėtos šalies! Jeigu tu lietuvis, jų akimis tai nė kiek ne geriau, o tik blogiau!

Lietuvė kitiems lietuviams: Praėjusią savaitę vietiniai gyventojai sunkiai sužalojo vieną lietuvį dėl to, kad jis iš Rytų Europos.

Kita lietuvė: Na, o kiek kartų patys lietuviai lietuvius primuša? Va, du lietuviai negyvai užspardė trečią lietuvį.

Lietuvė (mintyse): Tai labai blogai, bet visai ne tas pat. Aš noriu pasakyti apie labai čia paplitusį nacionalistinį nusiteikimą prieš mūsų šalies piliečius.

Potencialus Didžiosios Britanijos vyriausybės vadovas per pietus valstybinėje organizacijoje, remiančioje menus: Tikiuosi, nedalinsite savo stipendijų vienakojoms lietuvėms lesbietėms?

Žiniasklaida: Ką jis pasakė! Ką jis pasakė!

Potencialus DB vyriausybės vadovas: Aš sakiau ne „vienakojoms lietuvėms lesbietėms“, o „vienakojams lietuviams šokėjams“.

Žiniasklaida: A, tada nieko tokio.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje: Prašom pasiaiškinti.

Potencialus DB vyriausybės vadovas: Aš nenorėjau įžeisti lietuvių.

Lietuvos ambasadorius: Pasiaiškino greitai, po kelių valandų. Mane jo atsakymas patenkino.

Lietuvė (mintyse): O manęs nepatenkino. Na ir kas, kad greitai? Jei ne lietuvius, tai ką gi tuomet norėjo įžeisti? Vienakojus? Jei būtų nenorėjęs nieko įžeisti, tai nieko panašaus būtų ir nesakęs. Be to, jis neatsiprašė ir nepaaiškino, ką būtent norėjo tuo pasakyti.