Anonsai

Vilniaus dailės akademija skelbia

priėmimą į: dienines humanitarinių mokslų srities, menotyros krypties doktorantūros, dailės ir architektūros krypties meno aspirantūros studijas

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys humanitarinių mokslų srities magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją. Į meno aspirantūros studijas priimami asmenys, turintys meno studijų srities magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Prašymai dalyvauti priėmimo konkurse priimami nuo 2007 09 17 d. iki 2006 09 25 d. 10–16 val.

Priėmimo komisijos adresas ir telefonai:

Maironio g. 6, Vilnius, LT–01124, 214 kab., tel. (8–5) 210 54 56