Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

2001 metų kosminė odisėja : [romanas] / Arthur C. Clarke ; iš anglų kalbos vertė Gražvydas Kirvaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Kaunas : Aušra). - 276, [2] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-16-521-0 : [12 Lt]

Anos meilė : romanas / Laura Wright ; iš anglų kalbos vertė Agnė Pulokaitė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių knygos. Aistra). - Ciklo “Dinastija: Aštonai” knyga. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-15-X

Antigyvenimas : eilėraščiai, parodijos, epigramos / Benediktas Medvedevas. - [Panevėžys : ARG ofsetas, 2006] (Panevėžys : ARG ofsetas). - 166, [1] p. : portr. - ISBN 9955-9828-8-8

Ar ne tau į veidą pučia vėjas : baladės / Stasys Bulzgis. - Šiauliai : Saulės delta, 2006 (Kaunas : Aušra). - 83, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-522-96-8

Balzamas širdžiai : romanas / Marion Lennox ; iš anglų kalbos vertė Dalia Vabalienė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Romantika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-18-4

Balzamuotojas : novelės / Renata Šerelytė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 157, [1] p. - Tiražas 1300 egz. - ISBN 9986-39-453-8 : [17 Lt 14 ct]

Brangutė : romanas / Laura Wright ; iš anglų kalbos vertė Daiva Šulmanienė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Aistra). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-16-8

Dekameronas / Giovanni Boccaccio ; iš italų kalbos vertė Edvardas Viskanta ; [dailininkė Lina Bastienė]. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 628, [1] p. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-16-525-3 (įr.) : [30 Lt]

Dievo šnipas : romanas / Juan Gómez-Jurado ; iš ispanų kalbos vertė Ona Žemaitienė. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 358, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-510-5 (įr.) : [20 Lt]

Dzin-šei paslaptys : romanas / Alma Alexander ; iš anglų kalbos vertė Virginija Traškevičiūtė. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Kaunas : Spindulys). - 599, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-509-1 (įr.) : [22 Lt]

Ir aš esu visų : [poezija] / Vincas Lukša. - [Utena : Utenos spaustuvė], 2006 (Utena : Utenos sp.). - 103, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-626-72-0

Išlaisvinti audros : romanas / Linda Conrad ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Sajevičienė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Aistra). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-19-2

Janyčarų medis : romanas / Jason Goodwin ; iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 407, [1] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-515-6 (įr.) : [20 Lt]

Keistas sandėris : romanas / Julia James ; iš anglų kalbos vertė Dalia Driežiūtė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 191, [1] p. - (Svajonių romanai. Jausmų egzotika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-20-6

Kreatyvo mirtis : pjesės / Mindaugas Valiukas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Vilnius : Pozicija). - 92, [2] p. - ISBN 9986-39-458-9 : [11 Lt 43 ct]

Meilės pinklėse : romanas / Miranda Lee ; iš anglų kalbos vertė Ugnė Rudytė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Jausmų egzotika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-17-6

Mikaelis sultono tarnas : dešimt knygų, pasakojančių apie Mikaelio Karvajalio, arba Mikaelio al Chakimo, gyvenimą 1527-1538 metais, kai jis išpažino vienatinį Dievą ir atsidavė Aukštųjų vartų tarnystei / Mika Waltari ; iš suomių kalbos vertė Aida Krilavičienė. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 713, [3] p. - (Klasika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9986-16-523-7 (įr.) : [30 Lt]

Modernizmas lietaus šaly : [literatūros kritika, kūrinių analizė] / Rima Pociūtė. - Vilnius : Homo liber, [2006] (Vilnius : Akritas). - 319, [1] p. - (Įžvalgos). - Tiražas [400] egz. - ISBN 9955-716-09-6 : [12 Lt 60 ct]

Mūzų keliu : eilėraščiai, exlibriai / Vytautas Petronis. - Utena : Utenos spaustuvė, 2006 (Utena : Utenos sp.). - 169, [1] p. : iliustr. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9955-626-69-0

Praeities nuolaužos : [prozos kūrinių rinkinys] / Danielius Binkys ; [iliustravo Rūta Smalskienė]. - Anykščiai [i.e. Utena] : Anykšta [i.e. Utenos spaustuvė], 2006 (Utena : Utenos sp.). - 78, [2] p. : iliustr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-626-76-3

Saldus kerštas : romanas / Emma Darcy ; iš anglų kalbos vertė Jurgita Sajevičienė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Jausmų egzotika). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-21-4

Tylos angelas : apsakymų rinktinė / Ričardas Gavelis ; [sudarytoja Nijolė Gavelienė]. - Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Standartų sp.). - 358, [4] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-16-518-0 (įr.) : [18 Lt]

Visų gražiausia : romanas ir novelės / Ramūnas Kasparavičius ; [sudarė Vytautas Girdzijauskas]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Aušra). - 190, [2] p. - Tiražas [700] egz. - ISBN 9986-39-457-0 (įr.) : [15 Lt 24 ct]

Žudiko duktė : romanas / Ann Voss Peterson ; iš anglų kalbos vertė Eglė Gaivenytė. - Vilnius : Svajonių knygos, 2006 (Gargždai (Klaipėdos raj.) : Print-it). - 190, [1] p. - (Svajonių romanai. Intriga). - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-719-14-1

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras