Literatūra

VAKARAI

sausio 19–28

Vilnius

Vilniaus mokytojų namai

19 d. 19 val. Didžiojoje salėje — jungtinis dainuojamosios poezijos koncertas „Žiema. Balta”. Dalyvauja O. Ditkovskis, G. Storpirštis, R. Radzevičius, A. Smilgevičiūtė, G. Arbačiauskas, V. Povilionienė, grupė „Atika”

23 d. 17.30 Kiemelyje — Pasakos prie laužo: Lietuva Europoje — Europa Lietuvoje.

23 d. 18 val. Svetainėje — „Pasidainavimų vakaras su Veronika“. Senoji Vilniaus muzika. Vakare dalyvaus Vilniaus Dominikonų bažnyčios giedotojų ansamblis

Vilniaus paveikslų galerija

25 d. 17 val. — albumo „Kazys Šimonis“ pristatymas. Dalyvauja leidinio sudarytoja ir teksto autorė N. Tumėnienė, dailininko K. Šimonio paramos fondo direktorius J. Sagatauskas, menotyrininkai R. Budrys, A. Aleksandravičiūtė, D. Jedzinskienė, dailininkai V. Ajauskas, R. Trimonis, pianistė B. Vainiūnaitė

Vilniaus rotušė

25 d. 18 val. — poezijos ir muzikos vakaras „Lietuvių poetai apie Holokaustą“. Dalyvauja poetai A. Baltakis, A. Bukontas, V. Jasukaitytė, Just. Marcinkevičius, M. Martinaitis, M. Zingeris, literatūrologas K. Nastopka, aktoriai R. Bagdzevičius, E. Gabrėnaitė, L. Noreika, atlikėjai R. Karpis (tenoras), R. Mataitytė (smuikas), Ž. Karkauskaitė (fortepijonas), L. Adomavičiūtė (čelesta), S. Astrauskas, Z. Bagavičius, V. Šeibakas ir A. Zimblys (mušamieji)

Šv. Kryžiaus namai

S. Daukanto a. 1

23 d. 18.30 — poezijos vakaras iš ciklo „Mano lietuvių poezijos antologija“. Lietuvių poetų eiles skaito poetas D. Kajokas

24 d. 18.30 — paskaita iš ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“. I. Pleikienė skaito paskaitą „Lietuvos dailė sovietų valstybės šešėlyje“