Teatras

SPEKTAKLIAI

sausio 19–28

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

19 d. 18 val. — G. Verdi „LIKIMO GALIA“. Dir. — G. Rinkevičius

20 d. 19 val. — PREMJERA! P. Čaikovskio „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“. Dir. — M. Staškus

21 d. 12 val. — P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. — M. Staškus

25 d. 18 val. — R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Dir. — G. Rinkevičius

26 d. 18 val. — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — S. Domarkas (Klaipėdos muzikinio teatro spektakliai)

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

19 d. 18 val. — Moličre’o „ŠYKŠTUOLIS“. Rež. — I. Bučienė

20 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

21 d. 12 val. — J. Dautarto „PELENĖ“. Rež. — J. Dautartas

21 d. 18 val. — T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACHAS“. Rež. — V. Masalskis

24 d. 18 val. — F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež. — J. Vaitkus

25 d. 18 val. — „DIENOS IR DAINOS“. Rež. — R. Morkūnas

26 d. 18 val. — M. Krležos „ELITAS (PONAI GLEMBAJAI)“. Rež. — I. Buljan (Kroatija)

Mažoji salė

19 d. 16 val. — „APKABINK MANE“. Rež. — A. Vidžiūnas

20 d. 16 val. — „ANTIGONĖ“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

21 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

26 d. 18 val. — M. Duras „MEILUŽIS“ (aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis)

Vilniaus mažasis teatras

19, 20 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

21 d. 12, 15 val.; 28 d. 12 val. — „MAŽOJO TEATRO PASAKOS: SEKU SEKU PASAKĄ...“ Rež. — R. Tuminas

23, 24 d. 18.30 — S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. — R. Tuminas

25 d. 18.30 — F. Bordono „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

26, 27 d. 18.30 — B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“ Rež. — J. Vaitkus

OKT / Vilniaus miesto teatras

23 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje — M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. — O. Koršunovas

24 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — B. Mar „GRIMO OPERA“

Valstybinis jaunimo teatras

19 d. 18 val. — X. Durringerio „IŠTISŲ DIENŲ, IŠTISŲ NAKTŲ KRONIKOS“. Rež — I. Jonynas

20 d. 12 val. — „EGLĖ — ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. — S. Degutytė (Salė 99)

20 d. 18 val. — M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. — J. Vaitkus

21 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. — A. Giniotis

21 d. 18 val. — O. Danilovo „GELTONOJI NEŪŽAUGA“. Rež. — K. Smoriginas

23, 24 d. 18 val. — P.E. Landi „Strip Man Show — viskas apie vyrus“. Rež. — P.E.Landi

25 d. 18 val. — A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. — A. Latėnas

26 d. 18 val. — „UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS“. Rež. — C. Graužinis

Rusų dramos teatras

19 d. 19 val. — J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso „DIDYSIS ZEBRAS“. Rež. — A. Girba

20 d. 18 val. — P.A. Beaumarchais „FIGARO — ČIA!“ Rež. — G. Trostianeckis

21 d. 12 val. — A. Aksakovo „RAUDONOJI GĖLELĖ“. Rež. — J. Popovas

21 d. 18 val. — R. Cooney „NR. 13“. Rež. — E. Murašovas

23, 24 d. 19 val. — „Aktoriaus namų svetainė Vilniuje“ (Maskvos satyros teatro aktoriai V. Vasiljeva ir J. Vasiljevas)

25 d. 19 val. — muzikinis vakaras „Tatjanos diena — studentų diena“

26 d. 19 val. — K. Wittlingerio „ŽMOGUS IŠ ŽVAIGŽDĖS“. Rež. — E. Murašovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

20 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

21 d. 12 val. — N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Mažoji salė

19 d. 18 val. — „VILIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

20 d. 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

21 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

Keistuolių teatras

19 d. 19 val. — „Penktas veiksmas“. Rež. — A. Kaniava

20 d. 19 val. — „Juokdario mirtis, arba Kas nužudė Šekspyrą“. Rež. — A. Giniotis

21 d. 15 val. — „Dūkstantmečio Kurmis“

Audronio Liugos produkcija

25 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje — R. Schimmelpfennigo „Arabiška naktis“. Rež. — C. Graužinis

VGTU teatras-studija „Palėpė“

Trakų g. 1

19 d. 19 val., 20 d. 16.30 ir 20 val. — R. Granausko „Mano brangioji Mo...“. Rež. — O. Kesminas

Elfų teatras

20 d. 12 val. — E.B. White „Šarlotės voratinklis“. Rež. — R. Vikšraitis

Ramūno ateljė

Latako g. 1-1

25 d. 19 val. — „Ir visada bus per vėlu“ (pagal A. Camus „Krytis“). Spektaklio aut. — R. Abukevičius

Kaunas

Kauno dramos teatras

19, 26 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

20, 21 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — M. Gorkio „GYVENIMAS“. Rež. — V. Tertelis

23 d. 19 val. Palėpės salėje — V. Djačenko „RUDENS STILIAUS MOTERIS“. Rež. — S. Paciukas

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Rež. — A. Jankevičius

24 d. 18 val. Sriubos teatre — J. Smuulo „SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ“. Rež. — D. Juronytė

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje — J.-L. Lagarce‘o „TOLIMA ŠALIS“. Rež. — G. Varnas

25 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre — Keturakio „AMERIKA PIRTYJE“. Rež. — V. Lencevičius

26 d. 18 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18 val. — I. Kalmano „Silva”. Rež. — G. Žilys

20 d. 18 val. — J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo „Kabaretas”. Choreogr. — A. Kurienius

21 d. 12 val. — Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. — V. Visockis

21 d. 18 val. — G. Verdi „Traviata“. Dir. — J. Geniušas

24 d. 17 val. — I. Kalmano „Bajaderė”. Dir. — J. Janulevičius

25 d. 18 val. — J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. — J. Geniušas

26 d. 18 val. — F. Loewe „Mano puikioji ledi“. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

19, 25 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

20, 21 d. 18 val. — PREMJERA! D. Zelčiūtės „kūno vartai“. Rež. — A. Dilytė

23, 24 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

26 d. 18 val. — J. Glovackio „ANTIGONĖ NIUJORKE“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

19, 21, 25 d. 19 val. — A. Dilytės „MĖNULIO KOJA“. Rež. — A. Dilytė

20 d. 18 val. — „TYRIMAS APIE TEISYBĘ“. Rež. — V. Balsys

21, 28 d. 12 val. — A. Dilytės „KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS“. Rež. — A. Baniūnas

26 d. 19 val., 27 d. 18 val. — H. Ibseno „LĖLIŲ NAMAI“. Rež. — V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

20 d. 12 val. — „NYKŠTUKAS NOSIS“. Rež. — A. Stankevičius

21 d. 12 val. — „PINOKIS“. Rež. — O. Žiugžda

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

19, 27 d. 18 val. — E.E. Schmitto „PALEISTUVIS“. Rež.– P. Gaidys

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18.30 — J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. — S. Domarkas

20 d. 18.30 — W.A. Mozarto „Don Žuanas“. Dir. — I.H. Lapinschas

21 d. 18.30 — Z. Liepinio „Paryžiaus katedra“. Dir. — I.H. Lapinschas

Kultūros centras „Žvejų rūmai“

21 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Rež. — A. Juškevičienė (jaunimo teatras „Be durų“)

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d.18 val. — W. Gombrowicziaus „JUNGTUVĖS“. Rež. — A. Pociūnas

20 d.18 val. — J. Hašeko „JUOZAPAS ŠVEIKAS“. Insc. aut. ir rež. — S. Račkys

21 d. 12 val. — „PANAMA LABAI GRAŽI“. Insc. aut. ir rež. — R. Steponavičiūtė

21 d. 18 val. — P. Shenault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. — N. Mirončikaitė

26 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. — A. Pociūnas

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

19 d. 18 val. — R. Šavelio „Tamarikso žydėjimas“. Rež. — R. Rimeikis

20, 26 d. 18 val. — Moličre‘o „Skapeno klastos“. Rež. — R. Teresas

21 d. 12 val. — W. Hauffo „Mažasis Mukas“. Rež. — V. Mazūras

21 d. 18 val. — M. Zalitės „Margarita“. Rež. — A. Keleris

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

20 d. 16 val. — F. Garsia Lorcos „BERNARDOS ALBOS NAMAI“ („Kūrybinė veiksmo bendruomenė“, A. Cholinos kursas)