Anonsai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

iki 2007 m. sausio 10 d. priima leidėjų paraiškas lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 2007 metais.

Priimamos paraiškos šių kategorijų leidybos projektams finansuoti:

leidybos projektai, kuriuos įgyvendinant leidžiama lietuvių kalba kuriama grožinė, vaikų ir jaunimo literatūra;

leidybos projektai, kuriuos įgyvendinant lietuvių kalba leidžiama kita Lietuvos kultūrai reikšminga literatūra: kultūros paveldo leidiniai; humanitarinės mokslinės literatūros leidiniai; užsienio humanitarinės mokslinės literatūros vertimų leidiniai; muzikinė ir muzikologinė literatūra; vaizduojamojo meno leidiniai; bibliografiniai leidiniai; leidiniai, skirti žmonėms su regos negalia.

Finansinė parama teikiama leidiniams, leidžiamiems ir tradicine forma, ir elektroninėje laikmenoje.

Dėl paraiškų formų kreiptis į Kultūros ministeriją (Vilnius, J. Basanavičiaus g. 5, 205 kab. tel. (8 5) 2610458, el. paštas rasius@muza.lt; http://www.lrkm.lt).

Kartu su paraiškomis prašome pateikti leidyklos, įstaigos registravimo pažymėjimo bei įstatų ar nuostatų kopijas.