Literatūra

VAKARAI

sausio 5–14

Vilnius

Rašytojų klubas

6 d. 17 val. — vakaras, kuriame bus įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos premija. Dalyvauja rašytojai V. Martinkus, D. Mušinskas, A. Šlepikas, literatūrologas P. Bražėnas. Kompozitorių V. Barkausko, J. Juozapaičio, S. Jadassohno, A. Piazollos kūrinius atliks fortepijoninis duetas: S. Zubovienė ir R. Zubovas, LMTA studentų styginių kvartetas: A. Jusionytė, D. Moisejenkaitė, J. Juozapaitis, G. Žukauskas. Vakaro vedėjas poetas J. Liniauskas

Vilniaus mokytojų namai

5 d. 19 val. Svetainėje — „Dainuojamosios poezijos svetainė“. Dalyvauja A. Kulikauskas, M. Kuliavas, G. Malinauskaitė

6 d. 17 val. Kiemelyje — šventė visai šeimai „Lik sveika, kalėdų eglute!” Atsisveikinimas su šventinėmis eglutėmis, teatro „Atviras ratas” spektaklis „Trys paršiukai”, Trijų karalių sveikinimai ir kitos linksmybės

8 d. 18 val. Svetainėje — vakaras iš ciklo „Pažinkime Vilnių“. Paskaita „Vilniaus varpai ir laikrodžiai”. Dalyvauja etnologas L. Klimka

9 d. 17.30 Kiemelyje — „Pasakos prie laužo: Lietuva Europoje — Europa Lietuvoje“. Prancūzų pasaką — Ch. Perrault „Motulės žąsies pasaka” seks pasakų bobutė etnologė G. Kadžytė. Vakare svečiuosis Prancūzų kultūros centro atstovai

9 d. 18 val. Svetainėje — „Pasidainavimų vakaras su Veronika“. Svečiuose bardas