Kinas

„Palieku tau savo vaiką“

anonsai

Gruodžio 23 d. 15 val. „Skalvijos“ kino centre bus parodytas režisierės Lilijos Kopač dokumentinis filmas „Palieku tau savo vaiką“ (Lietuva, 2005, 40 min.). Tai autentiška dviejų žmonių gyvenimo, meilės ir mirties istorija. Pranas Laucevičius savo namuose Telšiuose per karą slėpė žydaitę Rūtą Gurvičiūtę. Jie pamilo vienas kitą ir pasaulį išvydo jų meilės vaisius Telesforas. Prano ir Rūtos meilė abiem kainavo gyvybę: juos nužudė paskutinę karo dieną. Pranas galėjo išsigelbėti, tačiau jis nepaliko Rūtos ir nuėjo su ja mirti. Kitą dieną į tą kaimą įžengė rusų kariai. Mažąjį Telesforą paslėpė ir užaugino Prano sesuo Jadvyga. Ši kilni moteris jau sulaukusi garbaus amžiaus tebegyvena Telšiuose. Rūtos brolis Jakovas Gurvičius per karą buvo įkalintas Rainių ir Gerulių stovyklose, vėliau – Telšių gete. Jam pavyko išgyventi.

„Palieku savo vaiką“ scenarijaus autorė ir režisierė Lilija Kopač sukūrė filmus „Gyvybės medis“, „Atminties spalva“, „Pasaulio Litvakų kongresas“, ji yra ir TV programų „Menora“, „Istorijos“ autorė.

„Skalvijos“ inf.