Bibliografija

Bibliografinės žinios

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Ak, tie vyrai… : ką moterys mano apie vyrus / [iš vokiečių kalbos vertė Viktorija Labuckienė ; iliustravo Petra Schmidt]. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). - [48] p. : iliustr. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-08-737-4 (įr.) : [6 Lt 72 ct]

Altorių šešėly : [romanas] / Vincas Mykolaitis-Putinas. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 943, [1] p. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-08-980-6 (įr.) : [33 Lt 65 ct]

Graikų lyrikai : mokymo priemonė klasikinės filologijos specialybės studentams / Audronė Kairienė, Mindaugas Strockis. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006 (Vilnius : VU l-klos sp.). - 212, [1] p. - Tiražas [300] egz. - ISBN 9986-19-945-X

Kalbos visoms progoms : gimimas ir krikštynos, jubiliejus, vestuvės, gimtadienis, Naujieji metai, diplomo įteikimas, padėka, laidotuvės, kitos progos / Reinhard Hallstein ; iš vokiečių kalbos vertė Audrius Vaitiekūnas. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 254, [1] p. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9955-24-234-5 (įr.) : [23 Lt 94 ct]

Katinas, kuris atėjo per Kalėdas : romanas / Cleveland Amory ; iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Aušra). - 238, [2] p. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-24-328-7 (įr.) : [21 Lt 05 ct]

Likimas : [romanas] / Sally Beauman ; iš anglų kalbos vertė Aušra Viliūnienė ir Nida Norkūnienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 861, [3] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-08-391-3 (įr.) : [45 Lt]

Trys muškietininkai : [romanas] / Alexandre Dumas ; iš prancūzų kalbos vertė Ona Saudargienė ; iliustravo Maurice Leloir. - Vilnius : Alma littera, [2006]- . - ISBN 9955-08-495-2 (įr.)

D. 1. - [2006] (Kaunas : Spindulys). - 461, [2] p. : iliustr. - Tiražas 1500 egz. - ISBN 9955-08-494-4 : [19 Lt 99 ct]

Vestuvių diena : romanas / Catherine Alliott ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Kaunas : Spindulys). - 494, [1] p. - (Madame). - Tiražas 3000 egz. - ISBN 9955-24-303-1 (įr.) : [28 Lt 74 ct]

Žaidimas su laiku : romanas / David Baldacci ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. - Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 479, [1] p. - Tiražas 2500 egz. - ISBN 9955-24-351-1 (įr.) : [36 Lt 53 ct]

Parengė Aldona Barodicaitė. Redagavo Gražina Kubilienė. Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliografijos ir knygotyros centras