Anonsai

Šventinis koncertas „Šv. Pranciškaus Kalėdos“

Gruodžio 30 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje

iliustracija

Programoje – kalėdinės giesmės ir baladės, A. Martinaičio „Šv. Pranciškaus prakartėlės“ (eil. V. Braziūno). Veiks grafikos darbų paroda „Susirašinėjimai“.

Dalyvauja solistai Judita Leitaitė, Povilas Meškėla, Saulius Bareikis; simfoninis orkestras „Vilnius“; mišrus choras „Langas“; vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“.

Dirigentai – Tadas Šileika ir Rita Kraucevičiūtė.

Projekto globėjas – šv. Kazimiero provincijos provincijolas brolis Benediktas S. Jurčys OFM.

Informaciniai rėmėjai: Bernardinai.lt, LRT, „Lietuvos žinios“, „7 meno dienos“.

Rengėjai: „Pax et Bonum“ ir „Muzikinis viešbutis“