Kinas

KINO REPERTUARAS

spalio 6–15

iliustracija
„Ir velnias dėvi Prada“

Vilnius

Coca-cola Plaza

6—12 d. — Ir velnias dėvi Prada (JAV) — 11.30, 14.10, 16.50, 19.20, 22.10

6 d. — AXX. Gėris. 10 naujų lietuviškų trumpametražių filmų — 16.40, 19.10, 21.50; 7—12 d. — 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.50

6—12 d. — Gelbėtojas (JAV) — 11.10, 13.50, 16.30, 19.20, 22.10

Visi nepastebėti vaikai (JAV) — 11.30, 14, 16.50, 19.30, 21.55

Nusikaltėlis kūdikio veidu (JAV) — 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20, 22 val.

Pirmoji eskadrilė (JAV, Prancūzija) — 13.10, 16, 18.50, 21.35

Laukiniai nuotykiai (JAV) — 13.30, 15.40, 17.30

Aš, tu ir Diupri (JAV) — 13.50, 16.20, 18.40, 21.10

Lukas skruzdėliukas (JAV) — 13.20, 15.30, 17.40

AXX. Grožis ir geismas. Zero (rež. E. Vėlyvis) — 19.50, 21.50

Ratai (JAV) — 13.40, 16.10

Garfildas 2 (JAV) — 14 val.

Sugrįžimas (Ispanija) — 15.50, 18.20, 21 val.

Paskutinę savaitę rodomi filmai

6—12 d. — Chotabyčius (Rusija) — 19.40, 22 val.

Sargybinis (JAV) — 18.40, 20.50

Forum Cinemas Akropolis

6—12 d. — Ir velnias dėvi Prada (JAV) — 10.30, 13.10, 15.30, 18.20, 21 val.

6 d. — AXX. Gėris. 10 naujų lietuviškų trumpametražių filmų — 10.50, 13.30, 16, 18.40, 21.10

Gelbėtojas (JAV) — 10.05, 13, 15.45, 18.30, 21.20

Laukiniai nuotykiai (JAV) — 10.20, 12.10, 14, 15.50, 17.40

Nusikaltėlis kūdikio veidu (JAV) — 14.50, 16.50, 19, 21 val.

Pirmoji eskadrilė (JAV, Prancūzija) — 12.50, 15.40, 18.30, 21.20

Lukas skruzdėliukas (JAV) — 10.40, 12.45, 15 val. Aš, tu ir Diupri (JAV) — 17.05, 19.25, 21.40

Ratai (JAV) — 13, 15.30, 18 val.

Garfildas 2 (JAV) — 13.10

Paskutinę savaitę rodomi filmai

Sargybinis (JAV) — 20.30

Chotabyčius (JAV) — 19.35

Klik! Arba gyvenimas pagreitintai (JAV) — 21.40

„Skalvijos“ kino centras

Naujojo Rusijos kino dienos

7 d. — Kosmoso nuojauta — 17 val.; 13 d. — 19.30

8 d. — Pirmieji Mėnulyje — 21.15; 11 d. — 19 val.

9 d. — Atitolimas — 19 val.; 11 d. — 17 val.

8, 12 d. — Nandzingo peizažas — 17 val.

8 d. — Švyturys — 19.15; 10 d. — 17 val.

10 d. — Graffiti — 19.15; 12 d. — 21 val.

7 d. — 977 — 19.30; 9 d. — 21 val.

12 d. — Ilgas atsisveikinimas — 19 val.; 13 d. — 17 val.

9 d. — Vokiečių kino klubas. „Šv. Mikalojaus bažnyčia“ — 16.30

Senamiesčio kino klubas pristato „Nordic Films in Kaunas“ programą

6 d. — Auštant (Švedija) — 19 val.

7 d. — AXX filmai. „Keturios susikertančios tiesės“ (rež. K. Gudavičius) — 21.30; 10 d. — 21.15; 13 d. — 21.10

6 d. — AXX filmai. „Zero“ (rež. E. Vėlyvis) — 21.10; 11 d. — 21 val.

6 d. — Sugrįžimas (Ispanija) — 16.50

Ozo kino salė

6 d. — Švytėjimas (rež. S. Kubrick) — 18 val.

7 d. — Ežiukas rūke, Pasakų pasaka (rež. J. Noršteinas), Mažylis

(rež. Ch. Chaplin) — 16 val.

9 d. — Šarvuotis „Potiomkinas“ (rež. S. Eizenšteinas) — 18 val.

10 d. — Kelias (rež. F. Fellini) — 18 val.

11 d. — Meldimas (rež. T. Abuladzė) — 18 val.

12 d. — Užmirštų protėvių šešėliai (rež. S. Paradžanovas) — 18 val.

13 d. — Neperšaunama liemenė (rež. S. Kubrick) — 18 val.

14 d. — Aukso karštligė (rež. Ch. Chaplin) — 16 val.

Kaunas

Romuva

6—12 d. — Laukiniai nuotykiai (JAV) — 11.30

Ratai (JAV) — 13 val.

Ir velnias dėvi Prada (JAV) — 15, 17, 19, 21 val.

Klaipėda

Jūratė ir Kastytis

6—12 d. — Dievų miškas (rež. A. Puipa) – 14 val.; 13—15 d. — 15 val.

6—12 d. — Gyvenimas ant ratų (JAV) — 18 val.; 13—15 d. — 17 val.

6—12 d. — Mergina vandenyje (JAV) — 16, 19.45

13—15 d. — Galutinis tikslas 3 (JAV) — 19 val.

Šiauliai

Saulė

6—12 d. — Namas monstras (JAV) — 11, 12.40

6 d. — Pirmoji eskadrilė (Prancūzija, JAV) — 14.20; 7—12 d. — 14.20, 19 val.

6 d. — Namas prie ežero (JAV) — 22 val.; 7—12 d. — 17, 21.40

Laikas

6—12 d. — Ratai (JAV) — 11, 13.10

Banditės (Prancūzija, Meksika, JAV) — 17.25

AXX. „Gėris“. 10 naujų trumpametražinių filmų — 19.10

Aš, tu ir Diupri (JAV) — 15.20, 21.25

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

6—12 d. — Mano super buvusioji (JAV) — 13.30, 21.30

6—9, 11, 12 d. — Namas prie ežero (JAV) — 15.30, 17.20;

10 d. — 15.30

10 d. — Nandzingo peizažas (Rusija) — 18 val.

6—9, 11, 12 d. — AXX. „Gėris“ — 19.10

Mažoji salė

6—12 d. — United 93 (D. Britanija, Prancūzija, JAV) — 13.45, 21.15

6, 9—12 d. — Tylioji kalva (Japonija, JAV, Prancūzija) — 15.45

Nacionalinio kino sklaidos programa. A. Žebriūno filmų retrospektyva.

Paskutinė atostogų diena — 18 val.

Naujojo Rusijos kino dienos

7 d. — Graffiti — 15.45

Švyturys — 19.15

8 d. — 977 — 15.45; 13 d. — 19.15

8 d. — Kosmoso nuojauta — 19.15

9 d. — Pirmieji mėnulyje — 19.15

11 d. — Atitolimas — 19.15

12 d. — Ilgas atsisveikinimas — 19.15

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

6, 8—11 d. — Galutinis tikslas 3 (JAV) — 15, 20 val.;

7 d. — 13, 15, 20 val.; 12 d. — 15 val.

6—12 d. — Išsiskyrimas (JAV) — 17.30

8 d. — Kriminalinė Raudonkepuraitės istorija (JAV) — 13 val.

12 d. — Pasaulio prekybos centras (JAV) — 20 val.

Mažoji salė

6, 8–12 d. — Kriminalinė Raudonkepuraitės istorija (JAV) — 15.15; 7 d. — 13.15, 15.15

6, 7, 9–12 d. — Gyvenimas ant ratų (JAV) — 17.15, 19.15; 8 d. — 13.15, 17.15, 19.15