Literatūra

VAKARAI

spalio 6–15

Vilnius

Rašytojų klubas

9 d. 18 val. — rašytojo D. Mušinsko novelių rinktinės „Kalno saugotojas“ pristatymas.

Dalyvauja knygos autorius D. Mušinskas, rašytojai J. Aputis, A. Zurba, literatūrologė J. Sprindytė, leidyklos „Homo liber“ direktorius V. Gužauskas

10 d. 13.30 val. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje, 16 val. Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namuose — literatūros renginiai iš ciklo „Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvauja rašytojas J. Aputis, literatūrologas P. Bražėnas

11 d. 18 val. — literatūros ir muzikos vakaras „Likimo ir kūrybos raktai“, skirtas rašytojo K. Inčiūros 100-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja literatūros tyrinėtojos A. Martišiūtė, D. Mitaitė, rašytojas R. Vanagas, aktoriai P. Venclovas, R. Bagdzevičius, knygos „Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą“ sudarytoja A. Berezauskienė, pianistė B. Vaičiūnaitė

12 d. 15 val. Šilalės rajono Pajūrio vaikų globos namuose, 17.30 val. Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje — literatūros renginiai iš ciklo „Atverstos knygos puslapiai“. Dalyvauja rašytoja L.S. Černiauskaitė, literatūrologas R. Tamošaitis

Vilniaus miesto rotušė

9 d. 17.30 — „Vilniaus miesto istorijos vakarai“. Paskaitą „Iš senojo Vilniaus turgų

istorijos: Lukiškės“ skaitys istorikas V. Jogėla

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

7, 8 d. S. Nėries memorialiniame muziejuje — pleneras „Plastika + Žodis“

Kauno menininkų namai

11 d. 19 val. — J. Bergmano novelė „Paskutinis kavalierius“ (teatrinė versija). Rež. — V. Valašinas. Vaidina N. Lepeškaitė, R. Staliliūnaitė ir T. Erbrėderis