Savaitė

Koncertas, skirtas Viktoro Budrevičiaus muzikai

kronika

Praėjusią savaitę klausėmės koncerto, skirto žinomo kompozitoriaus ir chorvedžio Viktoro Budrevičiaus (1928–1993) chorinei muzikai. Tai dvyliktasis didelio koncertų ciklo „Lietuvos choro muzikos kūrėjai“ koncertas. Ciklo renginiuose jau skambėjo M.K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. Gruodžio ir kitų autorių chorinė muzika; dar šiais metais numatyta surengti koncertus, skirtus V. Barkausko ir V. Laurušo kūrybai.

Viktoras Budrevičius gimė Dzūkijoje, Lazdijų rajone; Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje mokėsi N. Martinonio choro dirigavimo klasėje, vėliau – konservatorijoje prof. K. Kavecko klasėje, o kompoziciją studijavo prof. A. Račiūno klasėje. V. Budrevičius yra sukūręs kelis šimtus įvairių žanrų kūrinių: nuo operų, oratorijų iki harmonizuotų ir išplėtotų liaudies dainų. Tačiau didžiąją dalį jo kūrybinio palikimo sudaro kūriniai chorams: kantatos, baladės, ciklai. Iš jų minėtini: baladė „Plieno dalgeliai“, ciklai „Metų spalvos“ ir „Vakaro vizijos“, kantata mišriam chorui ir vargonams „Palikę kančią“ ir kt.

Lietuvos choro muzikai skirtame koncerte dainavęs choras „Vilnius“, diriguojamas prof. Povilo Gylio bei Jurijaus Kalco, atliko minėtus ciklus, pluoštą autoriaus dainų chorams bei „Raliavimus“. Visi kūriniai buvo kruopščiai parengti, choras dainavo nuotaikingai ir gražiai muzikuodamas. Šiltais prisiminimais apie V. Budrevičių ir jo kūrybą dalijosi profesorius Povilas Gylys.

Teko ir man nemažai bendrauti su V. Budrevičiumi: prisimenu jo autorinį vakarą 1978 m. rugsėjo 12 d. Filharmonijoje, skirtą maestro 50-mečiui, dainavau jo kūrinius autoriniuose koncertuose Vilniuje, Kaune, Alytuje, Dauguose... Beveik dvi dešimtis dainų, sukurtų V. Budrevičiaus, turėjau savo repertuare, nes kai tik sutikdavau kompozitorių, vis gaudavau „dovanų“ – naują sukurtą dainą...

Tenka tik apgailestauti, kad abi V. Budrevičiaus parašytos operos „Giedrė“ ir „Vytautas Didysis“ nebuvo pastatytos teatruose. Koncerto pabaigoje išgirdome du chorus iš operos „Vytautas Didysis“.

Sveikintina Lietuvos muzikos ir teatro akademijos iniciatyva rengti koncertus, skirtus Lietuvos choro muzikos kūrėjams, tik apmaudu, kad šie koncertai nesudomina mūsų jaunosios publikos ir akademinio jaunimo.

Vidutis Bakas