Dailė

PARODOS

liepos 28–rugpjūčio 6

Vilnius

Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2

"Potvynis: naujos srovės Australijos ir Naujosios Zelandijos šiuolaikiniame mene"

"Emisija 2006": Redas Diržys "Neminėk Lietuvos vardo be reikalo paminėjimas,

arba Vilnius - Europos kultūros sostinė"; Donatas Jankauskas "Diena" (videoinstaliacija, LED ekranai, ŠMC stogas); Valdas Ozarinskas "Fojė"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

Tarptautinė dailės paroda "Dailininkai Römeriai"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Profesionaliosios sakralinės dailės (XV - XIX a.) ekspozicija

Sakralinio lietuvių liaudies meno (XVII - XX a.) ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių (XVII - XX a. pr.) ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Bažnytinė Lietuvos tekstilė (XV - XIX a.)"

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai"

Algimanto Miškinio kolekcijos paroda "Rytų šalių dailė"

Paroda "Romos Šv. Petro bazilika. Novum Templum Vaticanum istorija ir architektūra"

Paroda "Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras", skirta valdovo mirties 500 metų sukakčiai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai iš Švedijos Karalystės armijos muziejaus ir Švedijos karo archyvo

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorijos ir etninės kultūros ekspozicija

Bažnytinio paveldo muziejaus inauguracinė paroda

Prano Lapės tapybos darbų paroda

Paroda "Tremties ženklai 1941 - 1953"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

iki 29 d. - akvarelės grupės "Aqua-12" paroda "Mes - okeanas"

Antano Samuolio plenero tapybos paroda "Portretas formate"

Yuri Nagawara ir Akira Komoto (Japonija) kūrybos paroda

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

Odminių skvere - Nuno Vasos (Portugalija) skulptūros "Galimi pietūs"

nuo VIII. 1 d. - paroda "Ryšiai" (Agnė Bagžiūnaitė, Saulius Ketleris, Domas Noreika, Kristina Šepetytė, Andrius Zakarauskas)

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

iki 29 d. - Argentinos ir Lietuvos grafikos paroda "Kartu"

nuo VIII. 1 d. - Vilniaus dailes akademijos studentų darbų paroda

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

Paroda "Baltadvario kūrybinė laboratorija"

"Naujas 2006". Roberto Gritėno paroda "Mažieji piešiniai"

Vilniaus fotografijos galerija

Stiklių g. 4

Kazachstano fotografų Valerijaus Korenciuko ir Olgos Korenciuk darbų paroda

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Latvių menininkės Maros Brasmanės darbų paroda "Anuomet. Latvija ir Lietuva 1960 - 1970"

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda iš Teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių (XIX - XX a. pirma pusė)

Lietuvos meistrų muzikos instrumentai

Vaikų piešinių konkurso dalyvių paroda "Comedia dell’arte personažai"

Paroda "Marcas Chagallas (1887 - 1985) ir kiti avangardistai"

nuo VIII. 3 d. - paroda "W.A. Mozartui 250" (Austrija)

Užupio galerija

Užupio g. 3

VDA Telšių dailės fakulteto Metalo plastikos katedros III kurso studentų darbų paroda "Trečiakursiai"

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

nuo 31 d. - Yaralyan (Armėnija) šeimos tapybos darbų paroda "Amžinai su mumis",

skirta Arto Yaralyano 65 gimimo metinėms paminėti

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

Jolitos Skėrytės tapybos paroda "Natural"

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Arūnės Tornau paroda "Tapyba, objektai"

Vitražų paroda "Stiklo amžius 2006"

Lenkų institutas

Didžioji g. 23

Ireneuszo Betlewicziaus paroda "Kelionės dienos erdvėje"

Senamiesčio menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Totorių gatvės menininkų paroda "Treji"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Meno skyriaus fondų naujienos 2005 - 2006 m.

"Prozininko, dramaturgo, eseisto Jurgio Jankaus 100-osioms gimimo metinėms"

"Anglų dramaturgo, Nobelio literatūros premijos laureato Džordžo Bernardo Šo 150-osioms gimimo metinėms"

"Lietuvos dokumentinio paveldo vertybės"

Henriko Žukausko sukurti Lietuvos menininkų, politikų, visuomenininkų draugiški šaržai

Valentino Antanavičiaus ekslibrisai iš Meno skyriaus rinkinių

Elzevyrai iš Lietuvos nacionalinės bibliotekos rinkinių

II respublikinio jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalio-konkurso "Skambinu, įsivaizduoju, piešiu" dalyvių dailės darbų paroda

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

iki VIII. 4 d. - Danutės Janeliūnaitės dailės darbų paroda "Mano gyvenimo medis - 2"

Romualdo Mičiūno fotoparoda "Akimirkos žavingos"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Kauno M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro mokinių animalistinių piešinių paroda "Kelionė į paslaptingąjį gamtos pasaulį"

"Kvadrato" lauko galerija

Gedimino pr. 13

Keramikės Genovaitės Jacėnaitės paroda "Ir žmonės, ir skruzdėlės - Žemės vaikai!"

Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Tanyos Gavron paroda "Atgal į pradžią: Pietų Afrikos dailininkė ieško savo šaknų Lietuvoje"

Vilniaus universiteto Botanikos sodas

Kairėnų g. 43

Petro Mazūro, Mindaugo Navako, Vlado Urbanavičiaus skulptūrų paroda

"Café Vienna"

Trakų g. 5

Alfredo Maruškos fotoparoda "Kava su nuotrauka"

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė" (iš Algimanto Miškinio kolekcijos)

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Šiuolaikinio Kubos meno projektas "Širdies plakimas"

Kauno paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Tarptautinė vizualiųjų menų paroda "Naujos kaukės"

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

Paroda "Prieš ir po 50 metų", skirta Kauno dailės gimnazijos 60-mečiui

"Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

nuo VIII. 2 d. - Toshiki Ozawos paroda "Pastelinių spalvų kelionė"

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"Aukso skrynią atdarei - savo ilgesio dainas" (Antanui Vaičiulaičiui - 100)

"...kaip gyvą mane parašei" (Viktorui Miliūnui - 90)

"Vakar ir visados..." (Marcelijui Martinaičiui - 70)

"…į buvusius žiūrim metus!" (Maironio lietuvių literatūros muziejui - 70)

"Nuo žodžio prie spalvos" (moksleivių piešinių paroda pagal Zitos Gaižauskaitės, Jurgos Ivanauskaitės ir Gintaro Patacko kūrybą)

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

Paroda "Liečiu - matau"

Galerija "Aukso pjūvis"

Donelaičio g. 62 / Putvinskio g. 53

Gražinos Vitartaitės darbų paroda

Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Šv. Gertrūdos g. 58

Kauno jaunųjų menininkų grupės paroda "Pavojingas visuomenei"

Tekstilininkų ir dailininkų gildijos galerija

M. Valančiaus g. 21

nuo 28 d. - VDA Kauno fakulteto Tekstilės katedros studenčių paroda-mugė "Formos"

Klaipėda

Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija

Liepų g. 33

"Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Švedų, slovėnų, vokiečių, japonų ir lietuvių menininkų paroda "Laiko ženklai"

Kultūrų komunikacijų centras

Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10

nuo 28 d. - Fugos ir Shepo paroda "Sėkla pasroviui"

Fotografijos galerija

Tomo g. 7

nuo VIII. 1 d. - Ado Sendrausko fotografijos

Šiauliai

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

nuo 28 d. - Rasos Šataitės tapybos darbų paroda "Virpėjimai"

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki VIII. 5 d. - Jono Nekrašiaus, Andriaus Mačiūno, Andriaus Repšio, Pranciškaus Repšio fotografijų paroda

Ričardo Zdanavičiaus-Zdano tapybos paroda

Lino Liandzbergio ir Andriaus Miežio tapybos paroda "Double pleasure"

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Laimos Geležiūtės fotografijos

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

nuo VIII. 4 d. - keramikos simpoziumo "Lauko skulptūrinė keramika" kūrinių paroda

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

Paroda "Mato Šalčiaus takais"

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 30 d. - Ramūno Danisevičiaus, Valdo Kopūsto, Rolando Parafinavičiaus fotografijų paroda "Nuoga diena"

Druskininkai

Galerija "Sofa"

Vilniaus al. 10

nuo 28 d. - K. Šlusarskos (Lenkija) tapybos darbų paroda "Povandeninės impresijos"

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Gintaro inkliuzų ir meninių dirbinių paroda

Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcijos paroda "Senoji Palanga"

Savicko paveikslų galerija

Daukanto g. 24

Savicko suaugusiųjų dailės mokyklos darbų, sukurtų Palangos vasaros stovyklose, paroda

Savicko paveikslų galerijos kolekcija

Palangos viešoji biblioteka

Vytauto g. 61

iki VIII. 1 d. - fotomenininko Aleksandro Dapkevičiaus paroda "Fantazija"

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2 / Taikos g. 17

Vilniaus nepriklausomų meno galerijų asociacijos paroda

LDS "Klaipėdos galerija"

S. Dariaus ir S. Girėno g. 13

Lietuvos, Ukrainos, Armėnijos dailininkų paroda

Juodkrantė

Juodkrantės parodų salė

L. Rėzos g. 3

Meninio stiklo ir mažųjų formų vitražo paroda "Akimirkos"

Molėtai

Akcija M

Inturkės g. 4

Tarptautinio simpoziumo "Kūrybinis revanšas" paroda

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Dusetų krašto dailininkų paroda "Galerijai vienuolika"

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Rimanto Zinkevičiaus skulptūrų paroda

Fotografijų paroda "Iš grafų Kosakovskių meno lobynų"

Jurbarko raj.

Panemunės pilis

Lino Katino tapyba

VDA Tekstilės katedros studentų darbų ekspozicija

Andriaus Surgailio ir Stasės Butrimienės fotografijų paroda "Dešiniakrantės Panemunės tarp Kauno ir Jurbarko lankytini istorijos ir meno objektai"

Keramikų simpoziumo "Panemunės pilies senieji kokliai" darbų paroda

Vilkyškiai

Evangelikų liuteronų bažnyčia

nuo 29 d. - "Prarastoji Rytų Prūsijos istorija: Vilko vaikų likimai"