Dailė

Sugrįžimas

Viktoro Vizgirdos paveikslas Vilniaus dailės akademijai

iliustracija
Kūrinį iš Rimo VisGirdos rankų priėmė VDA rektorius Adomas Butrimas

Liepos 21 d. A. ir A. Tamošaičių galerijoje "Židinys" Rimas VisGirda Vilniaus dailės akademijai įteikė savo dėdės, įžymaus dailininko Viktoro Vizgirdos (1904–1993), paveikslą. Per ceremoniją R. VisGirda sakė: "Vieno mano ankstesnio vizito Lietuvoje metu man buvo malonu matyti išleistą knygą apie savo tėvo brolį, Viktorą Vizgirdą, ir jo darbus, publikuotus Lietuvoje. Džiugu, kad yra pagerbiami vaizduojamojo meno dailininkai. Ypač malonus yra lietuvių, gyvenančių užsienio šalyse, profesinės veiklos pripažinimas."

Rimas VisGirda – JAV gyvenantis menininkas. Būdamas septynerių metų, jis su tėvais išvyko į JAV. Vėliau studijavo fiziką ir kelerius metus dirbo raketų pramonėje, o vėliau Vašingtono universitete įgijo menų magistro laipsnį. Jis ilgą laiką dėstė įvairiuose JAV universitetuose, rengė keramikos seminarus, dalyvavo daugybėje parodų. Taip pat VisGirda yra nuolatinis Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų svečias.

Viktoro Vizgirdos paveikslas akademijai dovanojamas neatsitiktinai – 1941 m. Viktoras Vizgirda buvo paskirtas akademijos rektoriumi. Rimas VisGirda prisiminė, kad paveikslo dovanojimo idėja toptelėjusi prieš ketverius metus, per keramikos simpoziumo parodos atidarymą. "Tuo metu turėjau progą pasikalbėti su tuometiniu VDA rektoriumi Arvydu Šalteniu, ir nustebau sužinojęs, kad akademija neturi mano dėdės, Viktoro Vizgirdos, darbų. Nors Viktoras buvo rektoriumi tik trumpą laiką, aš manu, kad jo atminimas galėtų būti išsaugotas."

Paveikslas sukurtas apie 1950 metus. Rimas VisGirda sakėsi iš pradžių atrinkęs du paveikslus: vieną su Bostono vaizdu, o kitą su parku. Pasitaręs su žmona, nutaręs VDA dovanoti paveikslą su peizažu, "nes tai artimiau Lietuvai". Dailininkas prisiminė, kaip eidamas į mokyklą matydavo savo dėdę su molbertu ir dažais tapantį Bostono gatvėse. "Aš neturiu daug savo dėdės darbų, bet turiu pakankamai, kad padovanočiau šį mažą paveikslą".

Š. M.