Kinas

KINO REPERTUARAS

kovo 24–balandžio 2

iliustracija
"Rožinė pantera"

Vilnius

Coca - cola Plaza

24 - 30 d. - Rožinė pantera (JAV) - 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20, 22.10

Nakties sargyba (Rusija) - 11.15, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10

24 d. - Savas žmogus (JAV) - 14.15, 16.45, 19.25, 22 val.; 25 - 30 d. - 11.40, 14.15, 16.45, 19.25, 22 val.

24 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 11.30, 13.20, 15.05

Tik draugai (JAV, Kanada) - 16.50

Geišos išpažintis (JAV) – 18.50

Kitas pasaulis. Evoliucija (JAV) - 21.40

Auklė Makfy (JAV, D. Britanija, Prancūzija) - 11.10, 13.15, 15.20, 17.30 Nakvynės namai - 19.40, 21.50

24, 27 - 30 d. - Bumeris: antra dalis (Rusija) - 14, 16.20, 18.40, 21 val.; 25, 26 d. - 11.50, 14, 16.20, 18.40, 21 val. 24, 27 - 30 d. - Sirijana (JAV) - 16.30, 21.50; 25, 26 d. - 11.20, 16.30, 21.50

24 - 30 d. - Kuprotas kalnas (JAV) - 13.50, 19 val.

24, 27 - 30 d. - Vilniaus getas (rež. A. Juzėnas) - 16.40; 25, 26 d. - 12.10, 16.40

24 - 30 d. - Aš esi tu (rež. K. Vildžiūnas) - 14.40, 19.10

"Pravda - 1 minutės filmų festivalis" - 21.30

"Kino pavasaris 2006"

24 d. - Saša (rež. R. Lileikis) - 15.30

Meistras (Lenkija) - 15.50

Paskutinės dienos (JAV) - 16 val.

Našlių pakrantė (rež. J. Lapinskaitė) - 16.35

Kioskas Niujorke (Iranas, JAV) - 17.30

Aš esu (Lenkija) - 18 val.

Mano mama (Suomija, Švedija) - 18.15

Trys epochos (Taivanis, Prancūzija) - 19.20

Geltonojo šuns ola (Mongolija, Vokietija) - 20 val.

Allegro (Danija) - 20.30

Šiaurės jėga (Danija) - 21.45

Mūšis rojuje (Meksika, Prancūzija, Belgija, Vokietija) - 22 val.

Capote (JAV) - 22.25

25 d. - Karštinė (Italija) - 11.30

Šutkos rekordų knyga (Čekija, Makedonija) - 11.40

37 būdai panaudoti negyvą avį (D. Britanija, Turkija) - 12.15

Adomo obuoliai (Danija) - 13.30

Nuo grabo prie grabo (Slovėnija, Kroatija) - 13.40

Juoda saulė (D. Britanija) - 14.10

Karmen iš Kaelicos (Pietų Afrika) - 15.25

Trys epochos (Taivanis, Prancūzija) - 15.45

Pasilik (JAV) - 16 val.

C.R.A.Z.Y (Kanada, Prancūzija) - 17.50

Saugokis (Australija) - 18 val.

Dirbančiojo mirtis (Austrija, Vokietija) - 18.10

Kaprizingas debesis (Taivanis, Prancūzija) - 20 val.

Kaimynai (Norvegija) - 20.20

Kioskas Niujorke (Iranas, JAV) - 20.35

Likimo atstumtas (Vengrija, Vokietija, D. Britanija) - 22 val.

Harpastum (Rusija) - 22.10

Nuotakos (Graikija, Prancūzija) - 22.25

26 d. - Viva Kuba (Kuba, Prancūzija) - 11.30

Animacijos programa - 12.10

Mano brolio vasara (Italija) - 12.30

Gerai paruošti lavonai (Bosnija ir Hercegovina, Slovėnija) - 13.10

Dieviškoji šviesa (rež. G. Lukšas) - 13.20

Ledkalnis (Belgija) - 14.10

Vanduo (Kanada, Indija) - 14.30

Trys epochos (Taivanis, Prancūzija) - 15.10

Šiaurės jėga (Danija) - 16 val.

Transamerika (JAV) - 16.50

Kioskas Niujorke (Iranas, JAV) - 17.30

Rojaus vartai (Marokas) - 18.30

Šiaurės rytai (Argentina, Prancūzija) - 19 val.

Gronholmo metodas (Argentina, Ispanija) - 19.20

Septyni kardai (Kinija) - 21.10

Eik ir tapk (Izraelis, Prancūzija) - 21.25

Pono Lazaresku mirtis (Rumunija) - 21.40

27 d. - Lietuva antrajame pasauliniame kare. Kino dokumentai (rež. R. Šilinis) - 14.30

Sunkūs laikai (Ispanija) - 15.30

Geltonojo šuns ola (Mongolija, Vokietija) - 15.40

Dirbančiojo mirtis (Austrija, Vokietija) - 16 val.

Nušviesti ugnies (Argentina, Ispanija) - 17.35

Harpastum (Rusija) - 17.50

Allegro (Danija) - 18.30

Žmogus-grizlis (JAV) - 19.40

Capote (JAV) - 20.10

Saugokis (Australija) - 20.25

Nuotakos (Graikija, Prancūzija) - 21.50

Mūšis rojuje (Meksika, Prancūzija, Belgija, Vokietija) - 22.15

iliustracija
"Capote"

Kaprizingas debesis (Taivanis, Prancūzija) - 22.30

28 d. - Nueinančios vasaros teatrai (rež. D. ir K. Matuzevičiai) - 14.30

Karštinė (Italija) - 15.30

Juoda saulė (D. Britanija) - 15.40

Adomo obuoliai (Danija) - 16 val.

Ledkalnis (Belgija) - 17.30

Tas švelnus gyvenimo skonis (Pietų Korėja) - 17.45

Lankas (Pietų Korėja) - 18 val.

Vanduo (Kanada, Indija) - 19.20

Mirštantis galas (JAV) - 19.50

Linksmų Kalėdų (Prancūzija, Vokietija) - 20.10

Rojaus vartai (Marokas) - 21.40

Eik ir tapk (Izraelis, Prancūzija) - 21.55

Šiaurės jėga (Danija) - 22.30

29 d. - Horizontai arba gyvenimas luvruose (rež. D. ir K. Matuzevičiai) - 15 val.

C.R.A.Z.Y (Kanada, Prancūzija) - 15.45

Viva Kuba (Kuba, Prancūzija) - 16 val.

Transamerika (JAV) - 16.25

Aš esu (Lenkija) - 17.40

Vaikas (Prancūzija) - 18.10

Šutkos rekordų knyga (Čekija, Makedonija) - 18.30

Paslėpta (Austrija, Prancūzija) - 19.40

Pasilik (JAV) - 20.10

Mano mama (Suomija, Švedija) - 20.20

Pono Lazaresku mirtis (Rumunija) - 22 val.

Mūšis rojuje (Meksika, Prancūzija, Belgija, Vokietija) - 22.15

Žmogus-grizlis (JAV) - 22.35

30 d. - Ir laiku suspėjome pasikalbėti (rež. A. Marcinkevičiūtė) - 14.30

Mano brolio vasara (Italija) - 15.45

Capote (JAV) - 16 val.

Šiaurės rytai (Argentina, Prancūzija) - 16.10

Geltonojo šuns ola (Mongolija, Vokietija) - 17.30

Šiaurės jėga (Danija) - 18 val.

Vilkų dauba (Australija) - 18.15

Dirbančiojo mirtis (Austrija, Vokietija) - 19.30

Adomo obuoliai (Danija) - 20.15

Nuo grabo prie grabo (Slovėnija, Kroatija) - 20.25

Linksmų Kalėdų (Prancūzija, Vokietija) - 22 val.

Septyni kardai (Kinija) - 22.10

Harpastum (Rusija) - 22.30

Forum Cinemas Akropolis

24 - 30 d. - Rožinė pantera (JAV) - 10.35, 12.50, 15, 17.20, 19.30, 21.40

Nakties sargyba (Rusija) - 10, 12.15, 14.40, 17, 19.20, 21.50

Savas žmogus (JAV) - 10.40, 13.25, 16.05, 18.45, 21.30

30 d. - Pasilik (JAV) - 21.50 24 - 30 d. - Auklė Makfy (JAV) - 10.05, 12.20, 14.20, 16.25

Geišos išpažintis (JAV) - 18.30, 21.20 Nakvynės namai (JAV) - 12.40, 17.10, 19, 21.05

24, 27 - 30 d. - Bumeris: antra dalis (Rusija) - 12.35, 14.50, 17.05, 19.30, 21.45; 25, 26 d. - 10.25, 12.35, 14.50, 17.05, 19.30, 21.45

24, 27 - 29 d. - Kitas pasaulis. Evoliucija (JAV) - 14.45, 21.50; 25, 26 d. - 10.10, 14.45, 21.50; 30 d. - 14.45

24, 27 - 30 d. - Sirijana (JAV) - 16.55, 19.20; 25, 26 d. - 12.25, 16.55, 19.20

24, 27 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 12.15; 25, 26 d. - 10.30, 12.15

24 - 30 d. - Tik draugai (JAV, Kanada) - 14, 18.50

Prodiuseriai (JAV) - 16.05, 20.55

24, 27 - 30 d. - Kazanova (JAV) - 14.50; 25, 26 d. - 10.20, 14.50

"Skalvijos" kino centras

24 d. - Amerikos imperijos smukimas (Kanada) - 19 val.; 26 d. - 17 val.

24 d. - Jėzus iš Monrealio (Kanada, Prancūzija)– 21 val.; 29 d. - 17 val.

27 d. - Senjorų seansas. Prancūzų leitenanto moteris (D. Britanija) - 15 val.

27 d. - Vokiečių kino klubas. Didvyriai (Vokietija) - 17 val.

24 d. - programa "Pravda viena minutė" - 17 val.; 25, 26 d. - 15 val.; 31 d. - 16 val.

"Kino pavasaris 2006"

25 d. - Viva Kuba (Kuba, Prancūzija) - 17.30

25 d. - Mano brolis vasara (Italija) - 19.15

25 d. - Paslėpta (Prancūzija, Austrija, Vokietija, Italija) - 21 val.; 27 d. - 21 val.

26 d. - Meistras (Lenkija) - 19 val.

26 d. - Vilkų dauba (Australija) - 21 val.;

31 d. - 19 val.

27 d. - Aš esu (Lenkija) - 19 val.

28 d. - Saša (rež. R. Lileikis, dok. f.) - 17.30

28 d. - 37 būdai panaudoti negyvą avį (dok. f., D. Britanija, Turkija) - 18.40

iliustracija

28 d. - Likimo atstumtas (Vengrija, Vokietija, D. Britanija) - 20.40

29 d. - Mirštantis galas (JAV) - 19 val.

29 d. - Sunkūs laikai (Ispanija) - 21 val.

30 d. - Dieviškoji šviesa (rež. G. Lukšas, dok. f.) - 17.30

30 d. - Tas švelnus gyvenimo skonis (Pietų Korėja) - 18.45

30 d. - Gerai paruošti lavonai (Bosnija ir Hercogovina, Slovėnija) - 21.15

31 d. - Našlių pakrantė (rež. J. Lapinskaitė, dok. f.) - 18 val.

31 d. - Vanduo (Kanada, Indija) - 21 val.

Ozo kino salė

24 d. - Kaligula (rež. T. Brass) - 18 val.

25 d. - Velnio nuotaka (rež. A. Žebriūnas) - 16 val.

27 d. - Kelios I. Oblomovo gyvenimo dienos (rež. N. Michalkovas) - 18 val.

28 d. - Idiotas (rež. I. Pyrjevas) - 18 val.

29 d. - Bjaurus anekdotas (rež. A. Alovas, V. Naumovas) - 18 val.

30 d. - Kabirijos naktys (rež. F. Fellini) - 18 val.

31 d. - Paskutinis tango Paryžiuje (rež. B. Bertolucci) - 18 val.

IV. 1 d. - Vudstokas (rež. M. Wadleigh) - 16 val.

Kaunas

Romuva

24 - 30 d. - Rožinė pantera (JAV) - 11, 12.30, 16.15, 18, 19.45

Ties jausmų riba (JAV) - 14, 21.15

Senasis trestas

Didžioji salė

24 - 30 d. - Vilniaus getas (rež. A. Juzėnas) - 11, 12.45, 17.15, 19.30

Miunchenas (JAV) - 14.30; 21.15

Mažoji salė

24 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 11.15, 12.45; Kazanova (JAV) - 17.15, 21 val.;

Nuotykiai su Diku ir Džeine (JAV) - 15.15, 19.15

Klaipėda

Žemaitija

Didžioji salė

24 - 30 d. - Rožinė pantera (JAV) - 10.45, 12.30,16.15, 20 val.

Nakties sargyba (Rusija) - 14.15, 18, 21.45

Mažoji salė

24 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 10.30

Bumeris: antra dalis (Rusija) - 11.45, 19.30

Kazanova (JAV) - 13.45

Aš esi tu (rež. K. Vildžiūnas) - 15.45

Geišos išpažintis (JAV) - 17.15

Puikybė ir prietarai (D. Britanija) -

21.30

Jūratė ir Kastytis

24 - 30 d. - Nuotykiai su Diku ir Džeine (JAV) - 15, 19 val.

Oliveris Tvistas (D. Britanija, Prancūzija) - 17 val.

31 - IV. 2 d. - Sklinda gandai (JAV) - 17, 19 val.

Vila Henrieta (Austrija, Šveicarija) -

15 val.

Šiauliai

Saulė

24 d. - Zatura. Nuotykiai kosmose (JAV) - 11 val.

24 d. - Tik draugai (JAV, Kanada) - 15 val.; 25, 27 - 30 d. - 16.50; 26 d. - 13.05,

21.30

24 d. - Rožinė pantera (JAV) - 13.05, 18, 21 val.; 25, 27 - 30 d. - 13.05, 15, 18.45, 20.40

Laikas

24, 25, 27 - 30 d. - Kitas pasaulis. Evoliucija (JAV) - 11, 15.15; 26 d. - 11 val.

24, 25, 27 - 30 d. - Desantininkai (JAV) - 13, 19.35; 26 d. - 13 val.

24, 25, 27 - 30 d. - Ištikimas sodininkas (JAV. D. Britanija) - 17.15; 24, 25, 27 - 30 d. - Ties jausmų riba (JAV) - 21.50

26 d. - Rožinė pantera (JAV) - 15.15, 17.15, 19.15, 21.15

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

24 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 12.30, 16.15

Vilniaus getas (rež. A. Juzėnas) - 14.15, 17.45

Sklinda gandai (JAV) - 19.45, 21.30

Mažoji salė

24 - 30 d. - Ji ir jos vyrai (JAV, D. Britanija, Vokietija) - 13.15, 17.15

Kazanova (JAV) - 15.15, 19.15

Edisonas (JAV) - 21.15

Marijampolė

Spindulys

Didžioji salė

24, 27 - 30 d. - Viščiukas Cypsius (JAV) - 15 val.; 25, 26 d. - 13, 15 val.

24 - 29 d. - Kazanova (JAV) - 17.30, 20 val.; 30 d. - 17.30

30 d. - Prilaikyk liežuvį (JAV) - 20 val.

Mažoji salė

24, 26 - 30 d. - Sklinda gandai (JAV) - 15.15, 19.15; 25 d. - 13.15, 15.15, 19.15

24, 25, 27 - 30 d. - Mano geriausias meilužis (JAV) - 17.15; 26 d. - 13.15, 17.15