Literatūra

VAKARAI

kovo 24–balandžio 2

Vilnius

Rašytojų klubas

28 d. 18 val. - S. Stacevičiaus kūrybos vakaras su nauja knyga "Juodoji" (išleido leidykla "Vaga").

31 d. 17 val. - M. Martinaičio sukaktuvinis vakaras. Dalyvauja M. Martinaitis, J. Aputis, S. Geda, literatūrologai V. Daujotytė, V. Sventickas, muzikologas D. Katkus. Koncertuos Čiurlionio kvartetas

Vilniaus mokytojų namai

24 d. 19 val. Didžiojoje salėje - jungtinis dainuojamosios poezijos koncertas, skirtas S. Mykolaičio atminimui. Dalyvauja K. Smoriginas, O. Ditkovskis, G. Storpirštis, A. Laurinaitytė, A. Smilgevičiūtė, R. Radzevičius, savo poeziją skaitys poetas A. Šlepikas

28 d. 18 val. Svetainėje - "Pasidainavimų vakaras su Veronika". Svečiuose folkloro ansamblis "Nalšia"

28 d. 18 val. Mažojoje salėje - vakaras iš ciklo "Pažinkime Vilnių". Paskaita "Istorinių akmenų paslaptys". Paskaitą skaitys R. Matulis

31 d. 18 val. Svetainėje - konkurso "Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija" laureatų apdovanojimas-koncertas

Vilniaus rotušė

27 d. 18 val. - Tarptautinei teatro dienai. Dviejų dalių "Draminis įvykis", skirtas Vilniaus miesto teatro įkūrimo 220-osioms metinėms

Kaunas

Maironio lietuvių literatūros muziejus

25 d. 14 val. - J. Stučinskaitės knygos "Ačiū, gyvenu gerai" pristatymas. Kartu su autore dalyvauja literatūrologė E. Vaitkevičiūtė bei jaunimo muzikos grupė "Vasaros 5"

28 d. 17 val. - vakaras "Tarp žemės ir dangaus, arba Tegyvuoja balandžio pirmoji!"

31 d. 17 val. - V. Miliūno 90-ųjų gimimo metinių minėjimo vakaras

Kauno menininkų namai

26, 29 d. 20 val. - J. Bergmano novelė "Paskutinis kavalierius". Teatrinė versija.

Rež. - V. Valašinas. Vaid. N. Lepeškaitė, R. Staliliūnaitė, T. Erbrėderis