Savaitė

Gyvenimas yra gražus

kronika

Į taip pavadintą koncertą-parodos atidarymą Vilniaus mokytojų namų svetainėje pakvietė dainininkai Gražina Skinderytė-Kurnickienė ir Vytautas Kurnickas. Buvo pristatoma Genovaitės Skinderienės tapybos ir grafikos darbų paroda. Nors jau prabėgo daugiau kaip dveji metai, kai klastingos ligos pakirsta Genovaitė iškeliavo Anapilin, ji gyva savo vaikų atmintyje, ją pažinojusių žmonių atsiminimuose.

Vakaro metu Genovaitės Skinderienės tapybos ir grafikos darbus pristatęs skulptorius Pranas Bartulis kalbėjo apie jos šeimą, Genovaitės meilę žmonėms ir gyvenimui. Iš parodoje pristatomų tapybos darbų norėtųsi išskirti drobes, kuriose pavaizduotas Vokietijos Alpių didingumas ir, žinoma, natiurmortus, kuriuose nutapytos Genovaitės taip mėgtos įvairiaspalvės gėlės: jazminai, alyvos ir kt. Gėlės lydėjo ją visą gyvenimą, todėl joms paskirta ir daugiausia darbų. Grafikos darbuose matome Kauno senamiesčio vaizdus, o kituose tapybos darbuose užfiksuotas Lietuvos klonių ir peizažų grožis.

Per parodos atidarymą skambėjo operų ir operečių ištraukos, duetai, itališka ir lietuviška muzika, kurią šiltai atliko abu vakaro iniciatoriai ir solistai. Gražina Skinderytė nuoširdžiai paskaitė M. Kudarauskaitės, Just. Marcinkevičiaus ir kitų poetų eilių. Labai simboliškai nuskambėjo Gražinos padainuota A. Kačanausko išplėtota lietuvių liaudies daina "Kad aš našlaitėlė", o V. Kurnickas įspūdingai ir stabiliai meistriškai dainavo Alfredo, Hercogo, Kavaradosio arijas bei maloniai nustebino užtikrintai padainavęs ariją iš F. Lehįro operetės "Šypsenų šalis". Solistams jautriai ir solidžiai akompanavo pianistė Renata Milašiūtė-Drungilienė. Norėtųsi pagirti Mokytojų namų administraciją, kuri rūpinasi savo salėse esančių instrumentų būkle ir todėl visada malonu klausyti gerai suderintus instrumentus.

Vakaras neprailgo jo klausytojams, nes atlikėjai spindėjo dvasios šiluma ir nuoširdumu, kuris sklido ir iš Genovaitės tapytų paveikslų. Taip ir norėjosi ištarti mūsų mylimo poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: "Gerumas tas gyvenimas".

Vidutis Bakas