Dailė

Plakato metamorfozės

Kelios parodos Poznanėje

Kornelija Česonytė

iliustracija
Romano Cieslewicziaus parodos Poznanėje atidarymas

2006 m. sausį sukanka 10 metų nuo Romano Cieslewicziaus, vieno iš žymiausių XX a. antros pusės grafikų, mirties. Poznanės Liaudies muziejaus iniciatyva trys Poznanės meno galerijos vienu metu suorganizavo keletą parodų, skirtų menininkui ir jo darbams.

Romanas Cieslewiczius gimė Lvove, baigė Meno akademiją Krokuvoje, dirbo ir mokėsi Zbigniewo Pronaszkio ir Czesławo Rzepińskio kūrybinėse dirbtuvėse. Baigęs studijas, persikėlė gyventi į Varšuvą. Dailininko veiklą pradėjo nuo plakatų projektų kūrimo, Cieslewiczius grafiškai apipavidalino mėnesinį žurnalą "Ty i ja" (buvo šio žurnalo meniniu redaktoriumi) ir mėnesinį žurnalą "Polska", kūrė Varšuvos šiuolaikinio meno galerijos katalogus. Bendradarbiavo su grafikos meno leidykla WAG, leidyklomis PIW, "Czytelnik", "Iskry" ir kitomis. Palaikė ryšius su daugeliu teatrų ir meno institucijų.

Nuo 1963 m. iki pat mirties 1996 m. R. Cieslewiczius gyveno ir dirbo Paryžiuje. Buvo žurnalo "Elle" meniniu redaktoriumi, bendradarbiavo su "Vogue", grafiškai apipavidalino meno žurnalą "Opus International". Dirbo meno direktorium didelėje reklamos agentūroje M.A.F.I.A. Jo kūrybinė geografija labai plati. Be to, kad jis dalyvavo daugelyje projektų, bendradarbiavo su žinomomis leidyklomis ir kūrė scenografijas, Cieslewiczius realizavo architektūrinį parodos projektą "Urbanistinė erdvė TSRS. 1917–1978" Pompidou centre (1978 m.), kūrė afišas Varšuvos operai.

Poznanės liaudies muziejus surengė didelę menininko kūrybos retrospektyvą iš savo archyvuose saugomų, taip pat iš Prancūzijos, daugiausia iš Grenoblio muziejaus bei Georges Pompidou meno ir kultūros centro Paryžiuje, pasiskolintų Cieslewicziaus darbų. Pats menininkas yra kalbėjęs, kad svarbu suvokti, kokią vietą gyvenime užima menas, o ypač koks yra svarbus plakatas – tarsi viešai matomas paveikslas, kuris kalba, rodo, perduoda, skelbia, informuoja.

Menininkas savo plakatus konstruoja naudodamas plastinių menų išteklius nuo senovinių paveikslų reprodukcijų iki spaudos nuotraukų. Jo darbai daro didžiulį pedagoginį poveikį. Savo plakatus jis atlikdavo įvairiomis technikomis, dažnai naudodavo bangavimo principu veidrodžio efektą – vaizdas atspindimas ir padauginamas. Be to, grafikas išradingai taikė poparto laimėjimus, todėl jo darbai daro stiprų poveikį, jie vibruoja ir pulsuoja, kuria iliuzinį trimatį vaizdą.

Savo darbuose Cieslewiczius dažnai naudojo koliažo bei fotomontažo technikas. Jis visada ieškojo naujų galimybių ir individualaus sprendimo, supaprastino išraišką ir kūrinio plastiką, naudojo simbolius bei praturtino vidinę ekspresiją. Cieslewicziaus kūryboje romantizmas ir poezija derinama su racionalizmu, temperamentas ir emocijos – su apskaičiavimu ir geležine logika. Menininkas yra gerbiamas kaip vienas lenkiškų plakato mokyklos įkūrėjų, padaręs didelę įtaką lenkų ir prancūzų menui. Jis išgarsėjo visame pasaulyje vaizdo perteikimo paprastumo, poetinių metaforų ir ekspresijos priemonių įvairovės dėka.

Parodoje eksponuojami keli darbų ciklai. Vienas jų – Cieslewicziaus sukurtos 26 iliustracijos Ann Radcliffe romanui, parašytam 1794 metais. Romanas kupinas paslaptingos, mistiškos nuotaikos. Visos iliustracijos šiam romanui buvo atliktos fotomontažo technika, o jų kompozicijos paremtos fragmentais, pasiskolintais iš senųjų meno kūrinių (daugiausia senosios tapybos). Tai buvo pirmieji darbai, kuriuose dailininkas tiesiogiai panaudojo senąją dailę. Šį metodą jis vėliau kūrybiškai išplėtojo ir pratęsė vėlesnėje darbų serijoje, pavadintoje "Klimato kaita" (1976). Tai, mano nuomone, yra vienas iš įspūdingiausių dailininko sukurtų ciklų. Šie fotomontažo technika atlikti darbai anuo metu jie labai skyrėsi nuo ankstesnių ta pačia technika atliktų darbų, nes juose, be pasiskolintų turtingos Europos tapybos ikonografijos fragmentų, buvo pradėti naudoti spalvotų fotografijų, paimtų iš šiuolaikinių žurnalų, fragmentai. Šių darbų poetiškumas, derinamas su vizualiniais efektais, sukelia laisvas asociacijas, kurias sustiprina naudojami iš įvairių sąvokų sukonstruoti pavadinimai. Visi šie fotomontažai vėliau buvo sujungti į "Klimato kaitos" seriją.

Fotomontažo technikos dėka autorius komponuoja fotografijas su senųjų meistrų kūrinių reprodukcijomis (Leonardo da Vinci "Madona uolose" "Mona Liza"; Albrechto Dürerio "Autoportretas"; Jacques’o-Louis Davido "Marato mirtis" ir kt.), taip sukurdamas naujas reikšmes. Įdomūs ir provokuojantys darbai, kuriuose dera skirtingų epochų meninė kalba, sukuria labai informatyvias asociacijas, kurios suteikia papildomos, naujos prasmės ir skatina refleksijas.

Parodos atidarymo metu Cieslewicziaus darbai buvo lyginami su dadaistų ir siurrealistų kūriniais. Parodoje eksponuojami charakteringi ir įspūdingi serijos "Simetriškos figūros" darbai buvo atlikti šilkografijos technika 1971–1974 m. ir rėmėsi simetrijos principu. Vėliau juos Cieslewiczius eksponuodavo parodose sujungtus į ciklą.

Įdomią kompoziciją regime iliustracijose romanui "Dievai yra ištroškę". Cieslewiczius komponuoja du kontrastingus ikonografinius šaltinius: Pirmajame pasauliniame kare sužeistų kareivių nuotraukas ir XVII–XIX a. prancūzų tapybą. Fotomontažo technika atliktoms kompozicijoms dinamiškumo suteikia trispalvės linijos.

Kita išsiskirianti darbų serija – "Oseelisques". Šie fotomontažai buvo sukurti komponuojant erotinių žurnalų fotografijų, senųjų tapybos meistrų reprodukcijų ir šiuolaikinių reklaminių leidinių nuotraukų fragmentus. Dvidešimt penki šios serijos darbai yra vieni paskutiniųjų, sukurtų prieš pat dailininko mirtį. Ryškios raudonos, juodos ir žydros linijos, papildomai įvestos į kompozicijas, išryškina kūrinio daugiaplaniškumą ir tampa grafikos elementu, kuris arba sukelia dinamizmą, arba išbalansuoja sukurtą vaizdą.

Dar viena paroda, surengta minint Cieslewicziaus 10-ąsias mirties metines, – dailininko našlės Chantal Petit-Cieslewicz tapyba iš ciklo "Malonumų sodas", eksponuojama Poznanės Kultūros centro Marmurinėje salėje. "Visuose Chantal-Petit darbuose juntama metamorfozė, kuri jungia judėjimą į priekį ir baimę bei vidinę kovą. Dailininkės naujausiuose darbuose "Persikūnijimas" ("Transfigures") atsiranda perėjimo, persikėlimo, mirusiųjų kelionės, būties ir nebūties elementų, juose vanduo virsta vynu, švinas tampa auksu. Jos paveiksluose randame mistikos pėdsakų, pavyzdžiui, šv. Jono Krikštytojo temą", – taip Chantal Petit-Cieslewicz tapybą apibūdina Franēois Barre (iš paskaitos Pascale Lismonde Prancūzų kultūros centre 2002 m. gegužės 4 d.)

Tame pačiame kultūros centre, jau kitoje salėje, atidaryta paroda, pavadinta "Draugas!" ("Amis!"). Tai Bogdano Borkowskio fotografijose įamžintas dailininkas Romanas Cieslewiczius. Šis Paryžiuje gyvenantis lenkų kilmės fotografas buvo Cieslewicziaus draugas ir bendradarbis, dailininkas jį labai vertino. Parodoje eksponuojamos nuotraukos iš dailininko vizitų Lenkijoje.

Poznanės galerijoje "Arsenal" vyksta dar viena paroda – "Roman Cieslewicz – Eros". Šioje parodoje eksponuojami paskutiniaisiais dailininko gyvenimo metais sukurti jo darbai erotiniais motyvais. Šie grafikos darbai, koliažai ir plakatai niekada iki šiol nebuvo eksponuoti Lenkijoje.