Muzika

Festivalis-konkursas, skirtas Fryderykui Chopinui

kronika

iliustracija

1999 m. kovo mėn. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje įvyko I tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas, skirtas Fryderyko Chopino 150-osioms mirties metinėms paminėti, 2003 m. kovą F. Chopinui skirtas festivalis-konkursas surengtas antrą kartą. Renginiai sulaukė palankaus muzikinės visuomenės vertinimo, jaunųjų dalyvių bei jų pedagogų pasitikėjimo ir noro vėl dalyvauti šiame konkurse, rėmėjų ir partnerių paramos bei paskatų ateičiai.

Šiemet, bendradarbiaujant Naujosios Vilnios muzikos mokyklai ir Lenkų institutui Vilniuje, Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos festivalis-konkursas, skirtas F. Chopinui, surengtas jau trečią kartą. Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo ir gausus būrys rėmėjų, o rengiant uždarymo koncertą ir laureatų bei diplomantų apdovanojimą bendradarbiauta su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Nacionalinės filharmonijos kolektyvu – Lietuvos kameriniu orkestru (sutikusiu koncerte groti be atlygio). Visą festivalio-konkurso eigą "dirigavo" organizacinis komitetas: prof. Ričardas Sviackevičius (pirmininkas), Lenkų instituto Vilniuje direktorius Mariuszas Gasztołas, renginio meno vadovės Irina Čekurišvili ir Regina Malinauskienė bei koordinatorė Violeta Žymančiūtė.

Festivalis-konkursas vyko kovo 16–18 dienomis. Renginio atidarymas bei konkurso ir festivalio perklausos surengtos Naujosios Vilnios muzikos mokykloje. Antrą konkurso-festivalio dieną mokyklos Koncertų salėje įvyko ir tarptautinių konkursų laureatės, viešnios iš Lenkijos, pianistės Aleksandros Mozgiel koncertas. Konkurso-festivalio baigiamasis koncertas ir apdovanojimų ceremonija surengti Muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje, čia koncerto klausytojai galėjo pasidžiaugti ne tik spalvingais šiųmečių laureatų solo pasirodymais, bet ir ankstesnių konkursų laureatų muzikavimu su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojamu Vytauto Lukočiaus.

Ir festivalyje, ir konkurse šiemet dalyvavo daug pianistų – abiejuose pasirodė po keliasdešimt jaunųjų atlikėjų. Dauguma jų – iš Lietuvos, sulaukta ir pianistų iš Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos. Visi dalyviai buvo vertinami ir rungėsi tarpusavyje, mat ne tik konkursą, bet ir festivalį stebėjo žiuri, išrinktiesiems buvo skiriami laurai ir apdovanojimai.

Festivalio dalyvių – Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų mokinių – pasirodymus vertino prof. Kęstutis Grybauskas (komisijos pirmininkas), svečias iš Lenkijos magistras Hubertas Dziedzicius ir mokytoja ekspertė Vilija Geležiūtė. Konkursą, į kurį kviesti Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklų, konservatorijų ir meno gimnazijų pianistai, stebėjo ir dalyvių pasirodymus vertino LMTA fortepijono katedros vedėja prof. Veronika Vitaitė (komisijos pirmininkė), prof. Aldona Eleonora Radvilaitė, prof. Mirosława Pruska (Lenkija), doc. Tatjana Romaškina ir viešnia iš Vokietijos Gabriele König.

Jaunieji pianistai festivalyje solo atliko po du skirtingų nuotaikų originalius fortepijoninius kūrinius (vienas jų – lenkų kompozitoriaus, kitas – laisvai pasirinktas). Į tris grupes pagal amžių suskirstyti konkurso dalyviai pasirodymui turėjo parengti po tris skirtingų nuotaikų originalius kūrinius (reikalauta, kad bent vienas kūrinių būtų lenkų kompozitoriaus). Festivalio-konkurso dalyviams neprimygtinai siūlyta į programą greta lenkų muzikos įtraukti Lietuvos kompozitorių kūrybos. Tai atliepia renginio sumanytojų ir rengėjų tikslus – skatinti lenkų fortepijono muzikos pažinimą ir atlikimą Lietuvoje (ypač daug dėmesio skirti fortepijono poeto – F. Chopino kūrybai) ir populiarinti lietuvių kompozitorių kūrybą fortepijonui Lietuvoje ir užsienyje.

Visi festivalio-konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, laureatai – diplomais ir prizais. Apdovanotųjų sąrašas ilgas, visus sunku net paminėti, mat, be laureatų ir diplomantų, dar būta apdovanotųjų specialiais prizais už geriausiai atliktus F. Chopino kūrinį ir kūrinį, skirtą F. Chopinui, lenkų ir lietuvių kompozitorių kūrinius, už geriausią šiuolaikinio kūrinio interpretaciją, įteiktas ir specialus prizas už kūrybingumą, atskirai pagerbti jauniausi festivalio ir konkurso dalyviai, o Lenkijos Respublikos generalinis konsulas Lietuvoje specialius prizus įteikė geriausiai festivalyje pasirodžiusiems Lietuvos lenkaičiams.

Apdovanojimų ceremonijoje nestigo plojimų viens po kito sveikinamiems prizininkams, diplomantams, o labiausiai – laureatams. Jais festivalyje tapo Rytis Paulius Juškaitis (mok. D. Berulytė), Karina Seniut ir Gintarė Zimblytė (abiejų mok. I. Žilinskienė), Polas Maksimas Bovarovas (mok. L. Bartosevič), Rasa Nainytė (mok. E. Namajūnienė), Madara Dominyka Žgute (mok. I. Oparyševa), Lina Balaišytė (mok. J. Vaičiulienė). Konkurso pirmos vietos nugalėtojais paskelbti Kamilis Pietrzakas (mok. B. Pawłowska), Guoda Indriūnaitė (mok. I. Meldaikienė) ir Paulius Rudokas (prof. V. Vitaitė). Antrą vietą iškovojo Jolanta Klenovska (mok. V. Tabainik), Diana Stankevičiūtė (doc. T. Romaškina), Gabrielė Žemaitytė (mok. D. Berulytė) ir Rokas Valuntonis (doc. A. Žvirblytė). Trečią vietą pelnė Simas Šakenis (mok. D. Šakenytė), Minvydas Ražaitis (mok. L. Ragožina), Domantas Karalius (mok. G. Kondrotaitė) ir Paulina Dūmanaitė (mok. V. Kirvelytė). Konkurso Grand prix šiemet apdovanota viešnia iš Lenkijos Anna Marczuk (prof. W. Wojtal).

Skirmantė Valiulytė